Návrh novely o stavebnom sporení je neprijateľný, tvrdia sporiteľne

22.01.2018, SITA | Bývanie, ceny, financovanie

Návrh novelizácie zákona o stavebnom sporení ide podľa všetkých troch stavebných sporiteľní na Slovensku proti najzraniteľnejším skupinám ľudí, a to proti deťom a nizkopríjmovým osobám.

Stavebné sporiteľne považujú návrh novely z dielne Ministerstva financií SR za neakceptovateľný. Navrhované zmeny by mali podľa nich zásadne negatívne účinky na celistvosť a stabilitu systému a sú zásahom do jeho integrity. "Veríme, že dostaneme kompetentných partnerov na rozhovor, lebo zatiaľ všetky informácie dostávame len sprostredkovane cez médiá," hovorí predseda predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne (PSS) Imrich Béreš s tým, že žiadali o možnosť diskusie u ministra financií Petra Kažimíra. Ten ich však podľa šéfa PSS odmietol.

Byty-vystavba-1-X.jpg


Poberateľov štátnej podpory by malo byť menej

Po novom by sa mal zúžiť okruh poberateľov štátnej podpory na plnoleté osoby s nižšími príjmami, čím sa má zvýšiť jej adresnosť. To znamená, že štátnu prémiu bude môcť získať len stavebný sporiteľ, ktorý dovŕšil 18 rokov a ktorého priemerný mesačný príjem je najviac 1,3-násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Teraz ju môže získať každý, bez ohľadu na vek alebo príjem, teda aj deti, starí rodičia a ďalší príbuzní. Podľa I. Béreša sa návrh zrušenia prémie pre deti a mládež dotkne zhruba 150-tisíc klientov.

"Štát pripraví mladých ľudí o možnosť osamostatniť sa," tvrdí I. Béreš. Návrh týkajúci sa príjmu hodnotí ako nelogické a neštandardné riešenie založené na zbytočnej byrokracii proti ľuďom, pričom stavebné sporiteľne podľa šéfa PSS ani technicky túto oblasť nevedia realizovať.

Poskytnutie štátnej podpory by malo byť viazané na použitie nasporených prostriedkov na stavebné účely. Preto by sa mal podľa ministerstva financií zrušiť inštitút tzv. priateľských sporiteľov, ktorý podľa rezortu výrazne deformoval trh podpory bývania. Priateľskí sporitelia nemuseli totiž dokladovať účel použitia prostriedkov. Preto by sa poskytnutie štátnej prémie malo podľa návrhu viazať na podmienku, že sa prostriedky získané stavebným sporením, vrátane štátnej prémie, použijú výlučne na stavebné účely.


Podpora len tým, čo ju potrebujú, vraví štát

Ministerstvo financií v reakcii na tlačovú konferenciu zástupcov stavebných sporiteľní odmieta tvrdenia, že štát nechce pomôcť deťom a mladým s bývaním. Stavebné sporenie sa podľa rezortu využíva prevažne na rekonštrukciu bývania, ktorú deti ani mladí neriešia. Cieľom navrhovaných zmien je podľa ministerstva financií využiť priaznivý vývoj v oblasti podpory bývania na zvýšenie adresnosti, účelovosti a efektívnosti poskytovania štátnej podpory stavebného sporenia.

"Myslíme si, že poskytnutie štátnej podpory by malo byť viazané na použitie nasporených prostriedkov na stavebné účely a mali by ju dostať naozaj iba tí, ktorí ju potrebujú. V budúcnosti by sa tak nemalo stávať, že dôjde k rozloženiu ročných vkladov na viaceré zmluvy, čím môžu výhody štátnej podpory stavebného sporenia špekulatívne využívať aj osoby s vyššími príjmami, tak ako je to možné dnes," uvádza ministerstvo v stanovisku.


Motivujúce medziúvery

Ďalším z veľkých problémov štátnej podpory stavebného sporenia je podľa rezortu financií jej nízka efektívnosť, čo sa prejavuje aj nízkym objemom zvýhodnených stavebných úverov. Naopak, výrazne rastú novoposkytnuté medziúvery. Súčasný stav umožňuje čerpať štátnu prémiu aj počas splácania medziúveru, čo znižuje ochotu stavebných sporiteľov počkať si na pridelenie zvýhodneného stavebného úveru.

Ministerstvo financií chce dosiahnuť, aby si sporitelia nebrali komerčný medziúver, a to tým, že sa vylúči nárok na štátnu prémiu pre stavebného sporiteľa - fyzickú osobu počas čerpania a splácania takéhoto medziúveru. "Považujeme to za diskriminačný návrh. Odstráni sa aj motivácia sanovať staršie rodinné domy a byty. Podiel medziúverov je 16 percent, čo nie je až tak veľa," oponuje I. Béreš.


Percentuálna výška štátnej prémie

Ďalšou sférou, kde sa prejavuje nízka efektívnosť štátnej podpory, je podľa rezortu financií percentuálna výška štátnej prémie. Tá výrazne prevyšuje terajšie priemerné trhové úrokové sadzby na vkladoch v komerčných bankách. Výška štátnej prémie sa určuje na základe výpočtu podľa vzorca. Ten však hovorí, že nemôže byť nižšia ako 5 perc. a vyššia ako 15 perc. ročného vkladu.

To znamená, že hoci percentuálna výška štátnej prémie vychádza podľa vzorca aktuálne na 0,5 perc. ročného vkladu, musí byť 5 perc., čo je desaťnásobne viac. Preto ministerstvo navrhuje, aby sa percentuálna výška štátnej prémie a aj maximálna suma štátnej prémie na kalendárny rok stanovovala zákonom o štátom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.


Terajší systém nepraje politickým tlakom

Podľa I. Béreša sa znižuje počet sporiteľov, ktorí získavajú maximálnu štátnu prémiu. V roku 2002 tvorila prémia 1,2 perc. zo štátneho rozpočtu, teraz je to len 0,2 perc. Ide teda podľa I. Béreša len o minimálnu úsporu. Čo sa týka vzorca, stavebné sporiteľne boli podľa šéfa PSS radi, že prišiel tento systém, a mohli sa tak vyhnúť politickým dohadom v rámci každoročného štátneho rozpočtu. "Keby sme sa k tomu mali zasa vrátiť, je to určite výrazný krok späť," poznamenáva I. Béreš s tým, že by to bol návrat politických tlakov.

Ako dopĺňa riaditeľka úseku práva Katarína Novotná zo Stavebnej sporiteľne Wüstenrot, ich klienti sú osoby s nižším príjmom, pričom len 30 perc. zákazníkov spĺňa podmienku vkladu na získanie plnej štátnej prémie. Aj podľa nej je to neefektívny návrh z dielne rezortu financií idúci proti ľuďom.

Predseda predstavenstva Stavebnej sporiteľne ČSOB Radomír Kašiar pripomína, že v súčasnosti prevláda názor, že úspory Slovákov sú nízke v porovnaní s tým, ako sa ľudia zadlžujú. Avšak podľa neho úspora na štátnom rozpočte s týmto návrhom ministerstva financií je zanedbateľná a v konečnom dôsledku ovplyvní tých, ktorí majú záujem si sporiť.

Podobné články