Deficit verejných financií SR na tento rok odhadujú takmer 9 perc. HDP

04.04.2020, SITA | Správy z ekonomiky

Rozpočet verejnej správy SR môže v tomto roku skončiť v schodku v objeme až takmer 9 percent hrubého domáceho produktu. Odhaduje to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť v aktuálnom rozpočtovom semafore, do ktorého zapracovala aj vplyv pandémie na rozpočet Slovenska.

Pri naplnení vládou deklarovanej pomoci a za predpokladu, že sa neprijmú kompenzačné opatrenia, môže podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) schodok verejných financií na Slovensku v roku 2020 dosiahnuť 8,019 miliardy eur, teda takmer 8,7 percenta hrubého domáceho produktu (HDP). Oproti februáru t.r. rozpočtová rada zhoršila odhad deficitu verejných financií na tento rok o 5,653 mld. eur, teda o 6,12 perc. HDP.

"Zhoršenie očakávaného vývoja hospodárenia verejnej správy je spôsobené vplyvom pandémie koronavírusu s celkovým negatívnym vplyvom na rozpočet vo výške 5,76 mld. eur, teda 6,23 perc. HDP, pričom k rastu deficitu prispieva negatívny vývoj ekonomického prostredia aj opatrenia vlády na podporu ekonomiky," konštatuje RRZ vo svojom rozpočtovom semafore.

Odhad vplyvu pandémie vychádza zo scenára ekonomického vývoja zahrnutého v kvantifikácii RRZ zverejnenej 20. marca 2020, ktorý predpokladá pokles HDP o 5 perc. Predpoklad o rozpočtovom vplyve opatrení vlády na podporu ekonomiky vychádza z plánovanej pomoci zverejnenej vládou SR dňa 29. marca.

Očakávaný výpadok daňových a odvodových príjmov oproti rozpočtu je na úrovni 2,07 mld. eur. Zníženie výnosu vyplýva zo zhoršeného vývoja ekonomiky a týka sa všetkých typov daní a odvodov. Opatrenia vlády na podporu ekonomiky prehĺbia deficit o 3 mld. eur za predpokladu poskytovania mesačnej pomoci vo výške 1 mld. eur počas obdobia troch mesiacov. Popri vplyvoch spôsobených pandémiou je podľa rady najväčšie riziko pre rozpočet v sociálnych transferoch a dávkach vo výške 653 miliónov eur, ktoré vyplýva najmä zo zavedenia 13. dôchodku.

Podobné články