Záujem o nové byty v Bratislave klesá najmä pre extrémne ceny

12.01.2022, Katarína Pekaríková | Bývanie, ceny, financovanie

Ponuka nových bytov v Bratislave sa koncom vlaňajška medzikvartálne znížila 2,5-násobne. Na trhu bolo takmer o 5 percent bytov menej ako v roku 2020, ich ponuka klesla zhruba o štvrtinu.

Dom-6-byvanie-1-X.jpg 

Ponuka bytov v novostavbách slabne

V roku 2021 sa v hlavnom meste SR predalo bezmála o 30 perc. menej nových bytov ako predvlani. Cena predaných bytov oproti roku 2020 vzrástla o viac ako 24 perc. Za október až december 2021 pribudlo v Bratislave necelých 500 nových bytových jednotiek, počas predošlého kvartála ich bolo iba 206. Podľa aktuálnych údajov je na trhu takmer o 80 bytov menej ako v treťom štvrťroku vlani.

Celková ponuka voľných bytov v realizovaných stavbách v Bratislave sa ku koncu minulého roku priblížila k hranici 1 600 voľných jednotiek. Momentálne trh zaznamenáva aktívnu ponuku vo vyše 60 developerských projektoch, v treťom kvartáli vlaňajška ich bolo o tri viac.

Trend z minulých období sa potvrdil aj ku koncu roku 2021, podiel úplne nových projektov na štruktúre noviniek bol aj tentoraz zanedbateľný. Novú ponuku bytov a apartmánov opäť priniesli najmä nové etapy v existujúcich zámeroch. Len 3 perc. nových bytov sú dostupné tak, že sa možno do nich okamžite nasťahovať. Zvyšok sú novostavby, na ktorých sa ešte pracuje.

Byty-BA-2021-4Q-1-X.jpg

 Vývoj ceny bytov v Bratislave (prvý kvartál 2015 až posledný štvrťrok 2021)


 

Bývanie v Bratislave stráca atraktívnosť

Záujem o nové bývanie v hlavnom meste SR bol aj počas posledného kvartála vlaňajška vyšší ako ponuka. Ku koncu roku sa predalo 606 bytov, čo bolo o 7,6 perc. viac ako za tretí kvartál 2021. V medziročnom porovnaní však dopyt po nových bytoch v Bratislave klesol o viac ako 28 perc.

"Tendencia klesajúceho dopytu, ktorú možno pozorovať už dlhší čas, je výsledkom prehlbujúceho sa oslabenia novej ponuky na trhu novostavieb. Napriek snahe bánk poskytovať dostupné hypotéky prostredníctvom historicky najnižších úrokových sadzieb sa pretrvávajúci trend ochabujúcej ponuky nových bytov popri silnej dynamike rastu cien pomaly premieta do oslabovania schopnosti dopytu vyrovnávať sa s tlakom trhu. Situácia preto vedie k poklesu celkovej kúpy nehnuteľností na trhu novostavieb, ako aj na trhu sekundárne predávaných bytov," vysvetľuje Peter Ondrovič, risk manažér a odhadca cien nehnuteľností v realitnej spoločnosti Lexxus, a.s.

Počas posledného kvartála minulého roku mali kupujúci najväčší záujem o byty v obvode Bratislava 2, kde sa predalo 268 bytových jednotiek. Najmenej bytov sa predalo v prvom bratislavskom obvode – 18.


Priemerná cena nových predaných bytov vzrástla

Priemerná cena predaných bytov sa medzikvartálne zvýšila o 323 eur (o 12,2 perc.) a dosiahla 3 570 eur/m² (vrátane DPH). V porovnaní s rokom 2020 stúpla o 24 perc. "Za výraznejším rastom priemernej ceny predaných bytov ku koncu roku 2021 stoja prevažne nákupy nehnuteľností, ktorých ceny sa postupne, počas posledných mesiacov vlaňajška zvyšovali, a to viac ako dvakrát za celé štvrťročné obdobie. Kupujúci v niektorých prípadoch oproti predchádzajúcim kvartálom zaplatili viac, a to od 2,8 do 27,5 perc.", pokračuje P. Ondrovič.

Priemerná cena voľných bytov ku koncu minulého roku dosiahla 3 893 eur/m². Ako každý kvartál od roku 2019 aj teraz Lexxus konštatuje, že ide o ďalšie pokrízové maximum. Priemerná cena voľných bytov oproti predchádzajúcemu obdobiu stúpla oveľa miernejšie ako priemerná cena predaných bytov, konkrétne o 63 eur (o 2,2, perc.). V medziročnom porovnaní zaznamenal Lexxus zvýšenie o 18,3 perc. Dynamika medziročného rastu priemernej ceny voľných bytov sa opäť mierne zrýchlila.

Priemerná cena voľných bytov stúpla v 45 perc. projektov. Takmer pri dvoch tretinách z nich bola príčinou najmä úprava cenníkových cien. Cena voľných bytov sa zvyšovala vo všetkých obvodoch hlavného mesta, okrem Bratislavy 4. Najvýraznejšie rástla v Bratislave 5 (medzikvartálne o 11,7 perc.), najmenej sa zvýšila v Bratislave 2 (o 0,5 perc.).


Sekundárny trh a trh nájmov

Počet bytov v ponuke klesal aj na sekundárnom trhu, a to o niečo vyše 10 perc. Rástla aj priemerná cena (o 63 eur, resp. o 1,8 perc.). Priemerná cena dosiahla 3 568 eur/m². Priemerné ceny bytov ponúkaných na sekundárnom trhu sa zvýšili vo všetkých kategóriách, okrem päť- a viacizbových bytov. Dynamika rastu cien na sekundárnom trhu má klesajúci trend.

Nesúrodá situácia na časti sekundárneho trhu s ponukou bytov a apartmánov na predaj vedie aj k živším a rýchlejším zmenám na trhu nehnuteľností určených na prenájom. Ku koncu roku 2021 sa ponuka na trhu nájmu znovu medzikvartálne zvýšila, počet bytov a apartmánov v ponuke stúpol o 6,2 perc. Dynamika rastu tejto časti ponuky trhu sa tak zvýšila.

Infografika: Lexxus, a.s.
Ilustračné foto: ABC-bývanie.sk

Podobné články