Čo by ste mali vedieť, keď si pri rodinnom dome budujete žumpu

14.07.2020, ABC-bývanie.sk | Exteriéry, záhrada

Žumpa je podzemná, zberná nádrž na splašky a odpadovú vodu z domácich kanalizácií. Potrebná je vtedy, ak nie je možné pripojiť sa k mestskej či obecnej kanalizačnej sieti. Pred kúpou a montážou nádrže sa oplatí oboznámiť sa s typmi septikov a konštrukčnými podmienkami pre výstavbu na pozemku.

74b-shutterstock_1453355495-1-X.jpg


Druhy žúmp

Jedným typom žúmp sú plastové nádrže. Najčastejšie sa zhotovujú z polyetylénu s vysokou hustotou, ako aj z polyesterových živíc a zo sklenených vlákien. Výrobcovia určujú maximálnu hrúbku pôdy, ktorá môže byť nad nádržou. Na spevnenie pôdy nad septikom sa používa betónová nosná doska.

Druhým typom sú žumpy z betónu a zo železobetónu. Sú zostavené z hotových prefabrikovaných prvkov, občas sa kompletne budujú na stavenisku. Betónové nádrže sú veľmi ťažké, preto je najlepšie využiť služby firmy, ktorá ponúka dopravu, napríklad https://betonovezumpy-kamal.sk/betonove-zumpy/.

Betónové septiky vynikajú mimoriadnou pevnosťou, takže ich konštrukciu nemusíte dodatočne zosilňovať. Kontaktné spoje sú utesnené vodotesnou maltou, čo zabraňuje znečisteniu podzemných vôd.

Zumpa-1-X.jpg


Akú veľkosť by mala mať žumpa

Kapacita septika závisí od počtu členov domácnosti a množstva spotrebovanej vody. Pre rodinný dom a štyri osoby je optimálna kapacita žumpy osem až desať kubických metrov. Ak každá osoba vyprodukuje 180 litrov odpadových vôd denne a nádrž sa vyprázdňuje každé dva týždne, žumpa by mala mať objem 10,8 m³ (180 litrov x 4 x 14).

Mali by sme však vedieť, že v praxi sa využíva iba časť septika umiestnená pod kanalizačnou rúrou. Hovorí sa tomu úžitkový objem. Mal by byť väčšií alebo rovný vypočítanej približnej kapacite nádrže. Žumpu s objemom do 10 m³ možno postaviť na pozemku bez povolenia, len s oznámením o výstavbe na obecnom úrade.

Pri samostatnom umiestnení nádrže nezabudnite dodržať stanovené vzdialenosti od určených bodov na pozemku. Oficiálne nesmie byť vzdialenosť od okien a dverí budov, v ktorých bývajú ľudia, menšia ako päť metrov. Ak je na pozemku studňa s pitnou vodou, nádrž musí byť od nej vzdialená najmenej 15 m. Vzdialenosť od cesty alebo hranice pozemku musí byť ±2 m.

Zumpa-2-X.jpg


Vetranie žumpy a signalizácia naplnenia nádrže

Každá nádrž na nečistoty by mala mať vetrací systém. Ak jej bude chýbať, môže to spôsobiť nepríjemný zápach v kúpeľni či na toalete. Odvzdušnenie septika sa vykonáva pomocou rúry s vetracím otvorom s priemerom 110-160 milimetrov. Mala by siahať najmenej pol metra nad úrovňou zeme a od okien a dverí obytných budov byť vzdialená päť metrov.

Potrebná je tiež vysoká ventilácia. Aspoň jeden kanalizačný zvislý bod v domácnosti by mal vyčnievať nad úroveň strechy, ventilácia by mala byť ukončená vetracím otvorom. Správny systém nasáva vzduch cez vetrací otvor žumpy, prechádza domácou inštaláciou a vychádza von cez otvor nad strechou. Týmto spôsobom sa z nádrže odstraňuje oxid uhličitý a toxické plyny.

Treba takisto vedieť, že septik musí mať otvor s nadstavbou, ktorý siaha k povrchu terénu na pozemku. Cez tento otvor s klapkou sa žumpa vyprázdňuje a monitoruje sa hladina jej naplnenia.

Skvelým nápadom je nainštalovanie indikátora naplnenia odpadovej vody, ktorý zabráni preplneniu nádrže. Sú dva typy signalizačných zariadení: mechanický – plavák s ukazovateľom hladiny, a elektrický – senzor v nádrži a signalizátor inštalovaný na zvolenom mieste. Náklady na signalizačné zariadenie sú zhruba 200 eur.

Zumpa-3-X.jpg

Foto: Shutterstock, Kamal-Bet

Podobné články