Komplexná obnova predĺži životnosť panelového domu aj o 40 rokov

18.01.2016, ABC-bývanie.sk | Rekonštrukcia bývania

Obnova bytových domov je dnes populárna najmä kvôli tomu, že má veľké množstvo nesporných výhod. Navyše, uvažovať o rekonštrukcii skôr či neskôr musia vlastníci bytov v každom paneláku.

Medzi prednosti, ktoré obyvateľov panelákov a bytoviek najviac presviedčajú o tom, že obnova je potrebná, patrí úspora energií pri zimnom vykurovaní a tiež estetika, aká bytovému domu dodá farbu a príjemnejší vzhľad. Najdôležitejšie je však reálne predĺženie životnosti panelákov, ktorým sa pomaly, ale isto "končí záruka".

Prvý panelový bytový dom na Slovensku začali stavať koncom roku 1955 v Bratislave. Išlo vtedy aj o akýsi experiment, pričom mnohí neverili, že budova bude pevne stáť a bude sa v nej dať naozaj bývať. Boom panelákov potom nastal najmä zásluhou socialistickej idey, aby každá rodina "dostala" svoj byt. Životnosť panelových domov sa priemerne odhaduje na 70 rokov, preto sa dnes oprávnene vynárajú obavy, čo s nimi, keď sa tento čas pominie.

Dom-obnova-1-X.jpg


Obnova domu vyrieši mnohé problémy

Zatepľovanie sa dnes vo veľkom presadzuje ako súčasť komplexnej obnovy bytových domov na celom Slovensku. Zahŕňa napríklad aj obnovu spoločných rozvodov vody, kanalizácie, výmenu výťahov či úpravu spoločných priestorov. Aby bola takáto úprava zmysluplná, dôležité je okrem iného dodržať správne postupy a použiť kvalitné materiály.

Správnym zateplením obvodových stien a strechy možno predĺžiť životnosť panelových budov aj o 30-40 rokov oproti pôvodne plánovanej. To, čo ohrozuje paneláky najviac, je najmä korózia spojovacej výstuže medzi jednotlivými panelmi.

Tá totiž môže viesť až k vzniku trhlín v železobetónových konštrukciách, vinou čoho sa čiastočne alebo úplne poruší súdržnosť medzi betónom a výstužou. Stáva sa tak najčastejšie v dôsledku vplyvu oxidu uhličitého vo vzduchu, a tak prekrytím fasády vrstvou polystyrénu alebo minerálnej peny sa tento proces značne spomalí.


Projekčná kancelária poradí

Nie každý je v stavebníctve doma. Ak sa teda vlastníci bytov v panelovom dome zhodnú na tom, že do rekonštrukcie budovy pôjdu, najlepšie je osloviť projekčnú kanceláriu, ktorá vykoná audit stavu jednotlivých konštrukcií a technických zariadení domu a odporučí rozsah prác. Konzultant navyše poradí aj v otázke financovania, ktoré sa na Slovensku najčastejšie realizuje za pomoci Štátneho fondu rozvoja bývania.

Projektant potom vypracuje kompletný projekt obnovy budovy, ktorý obsahuje návrh riešení, technické detaily, výber materiálov a výkaz výmer s kontrolným rozpočtom stavby. Na realizáciu zateplenia je navyše potrebné stavebné povolenie a tiež kvalitný zhotoviteľ, ktorý rekonštrukciu vykoná.

Výber správneho zhotoviteľa a stavebnej firmy je azda najdôležitejším krokom v celom procese obnovy bytového domu, pretože zlé zateplenie dokáže narobiť značné škody a v konečnom dôsledku poškodiť a znehodnotiť stavbu. Stavte na kladné referencie a nevyberajte podľa najnižšej cenovej ponuky. Odporúča sa vytipovať si viacero realizačných firiem a výber toho konečného starostlivo zvážiť.

Podobné články