Rodinným domom môže sociálny balíček vlády veľmi pomôcť

26.05.2015, Ingrid Kántorová | Rekonštrukcia bývania

Obnova rodinných domov na Slovensku zaostáva za bytovými budovami. Pri správnom nastavení dotačného programu na zatepľovanie rodinných domov by sa tento nepriaznivý pomer mohol zvrátiť.

Podporiť dotáciami zatepľovanie rodinných domov je súčasťou sociálneho balíčka vlády, ktorý ohlásil premiér Robert Fico. Na rozdiel od bytových a verejných budov na Slovensku totiž doteraz chýba účinný program na podporu obnovy rodinných domov. Výsledkom je, že podiel zateplených rodinných domov je oproti podielu zateplených bytových budov takmer o dve pätiny nižší.

Zateplenie-Knauf-Insulation-1-X.jpg


Ako nastaviť pravidlá

"Vítame myšlienku dotačného programu na podporu zatepľovania rodinných domov. Veríme, že program dotácií vo výške aspoň 30 percent z investičných nákladov pomôže zachovať bytový fond, ktorý rodinné domy poskytujú, podstatne znížiť náklady na bývanie rodinám a Slovensku priniesť viaceré výhody. Znamenalo by to podporu lokálnej zamestnanosti a ekonomiky, vyššie daňové a odvodové príjmy, kvalitnejšie a zdravšie bývanie pre obyvateľov a tiež zvýšenie energetickej bezpečnosti krajiny," hovorí Peter Robl, manažér public affairs v spoločnosti Knauf Insulation.

Úspech budúceho dotačného programu podľa neho závisí predovšetkým od nastavenia pravidiel, ktoré by mali zohľadňovať viac faktorov. Podpora by mala motivovať ku komplexnej obnove, teda obnove stavebných konštrukcií, ako je zateplenie obvodových stien a strechy, výmena okien a dverí, aj technologických zariadení domu – vykurovania, prípadne chladenia či ohrevu vody.


Dôležitá zmena od januára 2016

"Výška dotácie by mala byť odstupňovaná podľa dosiahnutej úrovne energetickej hospodárnosti budovy. Polovičaté riešenia neprinášajú očakávané úspory energie a konzervujú nepriaznivý stav domu na dlhé desaťročia dopredu," pripomína P. Robl. Pri zateplení vrátane výmeny okien a dverí rodinného domu sa dá pri nákladoch na vykurovanie ročne ušetriť až tisíc eur. Zateplenie sa však musí realizovať správnym technologickým postupom a s dostatočnou hrúbkou tepelnej izolácie.

"Treba zdôrazniť, že od 1. januára 2016 vstúpia do platnosti nové legislatívne požiadavky na tepelno-technické vlastnosti domov. Rátajú s hrúbkou zateplenia vyššou zhruba o 50 percent oproti súčasnej norme," vysvetľuje Miroslav Zliechovec, produktový manažér Knauf Insulation. Obvodová stena si v budúcom roku bude vyžadovať 10 až 17 centimetrov tepelnej izolácie oproti 5-13 cm, ktoré predpisuje norma dnes.

Zvážiť je potrebné aj asistenciu pri projektovej príprave – kvalitný projekt je predpokladom kvalitnej obnovy. Pre individuálnych žiadateľov musí byť proces získania dotácie jednoduchý a rýchly – lehoty na schválenie dotácie by nemali presiahnuť niekoľko týždňov.


V hre je najmenej 400-tis. rodinných domov

Najdôležitejšie však bude, aby sa k pokračovaniu programu zaviazali aj budúce slovenské vlády. Ide minimálne o 400-tis. rodinných domov, ktoré treba obnoviť do roku 2030, ak majú slúžiť aj ďalším generáciám.

Balíček opatrení obsahuje aj možnosť, že Štátny fond rozvoja bývania bude môcť odpustiť až 15 perc. z istiny poskytnutého úveru v prípade obnovy bytového domu. Spoločnosť Knauf Insulation je presvedčená, že takáto motivácia by mala byť previazaná aj s dosiahnutou úrovňou energetickej hospodárnosti.

Je však potrebné mať na pamäti, že vyhláškou stanovené požiadavky na energetickú hospodárnosť platia v plnej miere pre novostavby a nie je možné ich jednoducho vzťahovať aj obnovu budov. Pri obnove bytových domov odborníci Knauf Insulation dnes vnímajú hodnotu celkovej potreby energie okolo 60 kWh/(m².a) ako hranicu, ktorej prekročenie smerom nadol je významným zlepšením a zaslúži si motiváciu.

Foto: Knauf Insulation

Podobné články