Kúrite elektrinou? S výhodnejšou tarifou môžete pekne ušetriť

09.02.2021, Štefan Kuča | Úsporné bývanie, energie

Od apríla 2021 sa cena elektriny pre niektorých odberateľov zvýši. Dôvodom je rast fixnej zložky tarify za distribúciu elektrickej energie domácnostiam, ktoré kúria elektrinou.

Energie-sadzby-1-X.jpgZdraženie sa týka predovšetkým domácností na území, ktoré patrí pod Stredoslovenskú distribučnú (SSD) a má sadzbu D8, a domácností na území Východoslovenskej distribučnej (VSD) so sadzbou D5. O úprave rozhodol Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Podľa spoločnosti Energie², ktorá na Slovensku dodáva elektrickú energiu a zemný plyn, účtovaním nových distribučných cien zo strany SSD môže nastať situácia, že zákazníkom už nemusí vyhovovať súčasná sadzba D7 (pre chatárov).


Odporúčajú preradenie do inej sadzby

"Klientom odporúčame prejsť do inej sadzby. Jej výhodnosť sa odvíja od ročnej spotreby elektriny na odbernom mieste. Ide o to, že D7 je dvojpásmová sadzba pre víkendový režim a znevýhodňovala zákazníkov využívajúcich chaty aj počas týždňa. Po zmene budú ceny v tejto tarife v roku 2021 rovnaké ako pri sadzbe D1," vysvetľuje Peter Poláček, prevádzkový riaditeľ firmy Energie².

Ďalšia sadzba, pri ktorej je takisto vhodná jej zmena, je D8 pre akumulačné vykurovanie. Pri nej sa trvanie nízkej tarify cez víkend skracuje z desiatich hodín na osem hodín. Od 1. januára 2021 do 31. marca t.r. bude pri nej platiť cena 1,15 eura mesačne na odberné miesto, od 1. apríla 2021 bude cena 6,58 eura/mes./odberné miesto.

Aj v tomto prípade sa odporúča prehodnotiť výhodnosť sadzby vzhľadom na objem ročnej spotreby elektriny na odbernom mieste. Ako príklad Energie² uvádza rozdiel medzi sadzbami D8 a D1 pri spotrebe 1 000 kilowatthodín. Tu je úspora 15,24 eura ročne pri prechode na D1.

Energie-sadzby-3-X.jpg


Na cenu má vplyv aj veľkosť ističa

ÚRSO pokladá zvýšenie kúrenárskych taríf za nevyhnutné, keďže sa tým podľa neho rieši historická deformácia cien. Pre domácnosti má regulačný úrad aj iné odporúčania v záujme optimalizácie cien na odbernom mieste.

Okrem zmeny taríf je to výber cenovo najvýhodnejšieho dodávateľa, preveriť si treba i veľkosť ističa od distribučnej spoločnosti. Príslušná distribučná firma (SSD či VSD) by mala overiť, či je potrebné optimalizovať veľkosť ističa, príp. splniť iné technické podmienky podľa zvolenej tarify na odbernom mieste. Pri niektorých distribučných tarifách je veľkosť ističa (v ampéroch) podkladom na výšku stálej mesačnej platby. Ak má spotrebiteľ istič predimenzovaný, platí zbytočne veľa.

Foto: Energie²

Podobné články