Rozbieha sa ďalší ročník programu Zelená domácnostiam II

13.02.2020, Štefan Kuča | Úsporné bývanie, energie

Vo februári 2020 sa rozbieha ďalší ročník programu Zelená domácnostiam II s poskytovaním dotácií na vybrané obnoviteľné zdroje energií. Oznámila to Slovenská inovačná a energetická agentúra.

"V projekte Zelená domácnostiam II sme zverejnili podrobný harmonogram k prvým štyrom tohtoročným kolám, ktoré sa budú vyhlasovať tak ako vlani samostatne pre jednotlivé druhy zariadení. Plánujeme v týchto štyroch kolách vydať poukážky za 5,2 milióna eur," hovorí generálna riaditeľka Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) Alexandra Velická. Žiadosti bude možné rovnako ako v minulosti vyplniť elektronicky v týždenných intervaloch vždy v utorok o 15.00 h.

OZE-ThermoSolar-1-X.jpg

Ako prvé vyhlásia v utorok 18. februára kolo pre tepelné čerpadlá, ktoré bude mať k dispozícii 3 mil. eur. Druhé, určené pre kotly na biomasu, sa začne 25. februára so sumou 500-tisíc eur. Na slnečné kolektory je pripravený od 3. marca jeden milión eur, odhadovaný počet poukážok je 571. Zverejnený harmonogram uzatvára kolo určené pre fotovoltické panely so sumou 700-tis. eur a termínom otvorenia 10. marca.

OZE-ThermoSolar-2-X.jpg


Slnečné kolektory v marci

"Odporúčame každému záujemcovi o slnečné kolektory, aby využil už najbližšie prvé tohtoročné kolo plánované na 3. marca a zúčastnil sa na ňom. Zvyšný čas do jeho spustenia možno využiť na výber najvhodnejšieho typu slnečných kolektorov pre ich nehnuteľnosť a na výber spoľahlivého dodávateľa. K dispozícii sú odborníci z Thermo|Solaru, ktorí im poradia. Len na strednom Slovensku naša firma, jej tím a najbližší partneri realizujú v sezóne denne sedem inštalácií. Okrem toho vybavíme každý deň priemerne 36 dopytov," hovorí Alfréd Gottas, riaditeľ najväčšieho domáceho výrobcu slnečných kolektorov, firmy Thermo|Solar Žiar, s.r.o.

Dodáva, že záujemcom o kolektory poskytujú kontakty na overené firmy z ich regiónu, čím im šetria náklady na dopravu a servis. Zákazníci si tak môžu pozrieť referenčné inštalácie partnerov blízko svojho bydliska. Pritom sa môžu poinformovať u doterajších zákazníkov na spokojnosť so systémom i s montážou.

OZE-ThermoSolar-3-X.jpg


Poukážky kryjú najviac polovicu nákladov

"Aj v roku 2020 platí, že poukážky môžu kryť maximálne 50 percent oprávnených výdavkov na dodávku zariadenia vrátane montáže a inštalácia musí byť realizovaná až po vydaní poukážky. O poukážky sa budú môcť uchádzať domácnosti z regiónov, s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja. Preto ak chcete mať čo najskôr teplú vodu zadarmo, prihláste sa o poukážku už v najbližšom kole. Maximálne môže rodinný dom získať na slnečné kolektory od štátu 1 750 eur. Ročný prínos na ušetrených nákladoch za prípravu teplej vody v rodinnom dome pri systéme pre štyri-päť osôb predstavuje až 250 eur, čím sa návratnosť podporovaného systému dostáva pod deväť rokov," odporúča A. Gottas.

Podľa neho pri uvažovanej životnosti 40 rokov to znamená, že väčšiu časť teplej vody počas roku (60-70 perc.) bude mať spotrebiteľ celé desaťročia zadarmo. Thermo|Solar pritom na svoje zariadenia poskytuje servis, poradenstvo a záruku až 12 rokov. Ak chcú záujemcovia uspieť v konkrétnom kole, mali by sa včas pripraviť, mať k dispozícii dobrý počítač a kvalitné pripojenie na sieť, aby sa mohli hneď registrovať, keď kolo o 15.00 h soustia.

OZE-ThermoSolar-4-X.jpg


SIEA pripravuje zmenu systému

Do skončenia prvých štyroch kôl bude SIEA informovať o ďalších termínoch a spôsobe podávania žiadostí o poukážku. "V najbližších mesiacoch plánujeme aktualizovať informačný systém tak, aby bolo možné vytvárať zásobníky žiadostí. Vďaka zmene systému bude možné žiadosť vyplniť len raz na dlhšie časové obdobie a poukážky sa budú vydávať postupne podľa disponibilných zdrojov. Ak budú domácnosti a dodávatelia predkladať v stanovenej trojmesačnej lehote kompletné žiadosti o preplatenie poukážok a nebudú prostriedky zbytočne blokovať, bude vydávanie poukážok plynulejšie a bude možné podporiť viac inštalácií," uviedol hovorca SIEA Stanislav Jurikovič.

V projekte Zelená domácnostiam II nie sú podľa SIEA zatiaľ plánované iné zmeny a platiť budú aj rovnaké sadzby podpory ako v roku 2019. Z poukážok vydaných v roku 2019 bolo v polovici januára 2020 preplatených viac ako 5 100 v celkovej hodnote 9,9 mil. eur a k tomu SIEA evidovala ešte vyše 1 200 platných poukážok za 2,5 mil. eur. Projekt Zelená domácnostiam II má prispieť predovšetkým k plneniu tých ukazovateľov Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktoré sa týkajú zvýšenia inštalovaného výkonu zariadení na využívanie OZE. V rámci projektu budú do roku 2023 podporené inštalácie s celkovým inštalovaným výkonom 140 MW.

OZE-ThermoSolar-5-X.jpg

Foto: Thermo|Solar Žiar

Podobné články