Snímače na radiátoroch postrážia, aby sa v budovách neprekurovalo

12.09.2019, Štefan Kuča | Úsporné bývanie, energie

Majitelia penziónov, menších hotelelov alebo starostovia s úradmi či so školami poznajú problémy s vysokými účtami za kúrenie. Jednoduchým technickým riešením, inštaláciou elektronických pohonov na radiátorové termostaty, sa pritom dá dosiahnuť, že miestnosti sa nebudú prekurovať.

Teplota vykurovania sa zároveň v každej z nich môže nastaviť podľa času obsadenia miestnosti. To všetko sa dá diaľkovo meniť mobilom alebo na centrálnom paneli. Pri otvorenom okne sa snímače postarajú o to, aby sa v tom čase nekúrilo. A to všetko bez vysekávania v stenách, ťahania káblov, čisto a počas prevádzky za pár hodín. Elektrické pohony radiátorov pracujú na batérie so životnosťou až päť rokov.

Vykurovanie-Tech-Contr-1-X.jpg


Teplota v každej miestnosti pod kontrolou

Momentálne beží aj akciová ponuka firmy Tech Controllers na 20-percentné garantované úspory. Informuje o tom obchodný reprezentat firmy Tech Controllers Jaroslav Kuča. Kontrola teploty v komerčných zariadeniach, ako sú penzióny, motely, hostely alebo hotely, prináša reálne výhody v rozličných sférach činnosti a odráža ich špecifiká, kde dopyt po teple závisí od sezónnosti a obsadenosti. Na lepšiu kontrolu teploty v miestnosti je dostupná webová aplikácia eModul, ktorá umožňuje nastaviť konkrétne harmonogramy vykurovania alebo udržiavania stálej teploty v tej-ktorej zóne.


Konfigurácia systému

Systém sa skladá z hlavnej regulácie P1/P2, do ktorej možno pripojiť najviac 16 snímačov alebo bytových termostatov. Do každej miestnosti môžeme navyše zapojiť do šesť pohonov a šesť snímačov otvorenia okna. Hlavná regulácia sa pripojí k sieti wi-fi, prístup k systému je cez webovú aplikáciu eModul. Pre väčšie pohodlie sa dá všetko ovládať z mobilu alebo tabletu. K jednej aplikácii možno pripojiť niekoľko riadiacich modulov, čo umožní kontrolu nad celým objektom.

Okrem toho aplikácia umožňuje: nastavenie týždenných prevádzkových harmonogramov, signalizáciu stavu vybitých batérií zariadení, signalizáciu porúch, možnosť nastaviť prevádzkové parametre pohonov (minimálne, maximálne otvorenie a sigmu), zobrazenie štatistických údajov o teplote a prenos údajov do súboru .csv, prístup cez prehliadač, ako aj cez aplikáciu v mobile.


Funkcie regulácii

Hlavná regulácia má rozmery 95 x 95 x 25 mm, potrebuje pripojenie k wi-fi 2,4 GHz a napájanie zásuvky 230 V v zostave. Komunikácia so zariadeniami je bezdrôtová (868 MHz). Funkcie regulácii: ovládanie max. 16 rozličných zón pomocou CM, CT snímačov, a to bez možnosti zmeny teploty z úrovne miestnosti alebo izbových regulátorov RB či RZ alebo s možnosťou zmeny teploty z úrovne miestnosti.

Ďalej je tu možnosť obmedzenia rozsahu nastavenej hodnoty teploty z úrovne miestnosti (napr. 19 °C - 23 °C), výstupné relé NO/NC (na ovládanie vykurovacieho zariadenia, ktoré sa spína podľa potreby vykurovania miestnosti). Do každej zóny je možné pripojiť až šesť bezdrôtových servopohonov G1 a až šesť snímačov otvárania okien KO. Je tu aj možnosť aktualizácie softvéru cez USB vstup a možnosť pripojenia bezdrôtového snímača vonkajšej teploty CZ či pripojenie k internetu cez wi-fi.

Vykurovanie-Tech-Contr-3-X.jpg


Čo umožňujú bezdrôtovo ovládané termostaty

  • Presné meranie teploty v interiéri (aktuálna teplota zobrazená na displeji).
  • Optimálne nastavenie teploty podľa charakteru miestnosti (denná izba, spálňa, učebňa, jedáleň, telocvičňa, spoločenská miestnosť, šatňa, chodba atď.).
  • Pohodlné ovládanie v závislosti od času a činnosti (udržiavanie teploty na komfortnej úrovni počas aktívneho využívania, utlmenie teploty, keď sú ľudia mimo po ukončení činnosti).


Riadené vykurovanie šetrí náklady

"Vytvorenie optimálneho teplotného prostredia priamo znižuje náklady.Vykurovanie veľkých objektov si vyžaduje vysoké náklady, lebo sa vykuruje veľká plocha za vysoké náklady," hovorí J. Kuča. Upustením od nezdravého prekurovania miestností počas ich využívania a zbytočnej distribúcie tepla do prázdnych priestorov vo zvyšnom čase sa podľa neho dosiahnu naozaj merateľné značné úspory. Ide nielen o veľkú úsporu energie, ale tiež o prejav príkladnej zodpovednosti za životné prostredie a starostlivosť o peniaze daňových poplatníkov, úradu či firmy.

Vykurovanie-Tech-Contr-4-X.jpg

"Úspora 20 percent nákladov je reálna. Pri objednaní systému elektronického riadenia regulácie kúrenia do konca septembra 2019 garantuje Tech Controllers 20-perc. úspory nákladov za kúrenie alebo vrátenie peňazí objednávateľom. Akcia sa vzťahuje len na zariadenia, ktoré sú súčasťou systému Sinum, a na zákazníkov, čo si kúpili aj snímač otvorenia okna," dodáva J. Kuča.

Foto: Tech Controllers, Hotel Bešeňová

Podobné články