Štát uvažuje upraviť program dotácií na obnovu rodinných domov

07.03.2023, ABC-bývanie.sk | Úsporné bývanie, energie

Ministerstvo životného prostredia predstavilo tzv. proklientsku výzvu z projektu obnovy domov. Sľubuje, že nová výzva prinesie vyššiu intenzitu pomoci a zjednodušenie podávania žiadostí.

Platforma Budovy pre budúcnosť (BPB), záujmové združenie vo výstavbe a v obnove budov, tvrdí, že viaceré chystané zmeny sú kontraproduktívne. Združenie BPB presadzuje najmä to, aby sa do programu vrátila motivácia realizovať komplexnú obnovu. Inak podľa platformy hrozí, že program podporí čiastkové rekonštrukcie, pričom sa nedosiahne celý potenciál úspor energie, píše sa v tlačovej správe BPB.

3b-Thermal-insulation-1-X.jpg


Ľudia potrebujú viac peňazí

Vyzýva tiež na vytvorenie potrebných kapacít na poskytovanie pomoci pri vypĺňaní žiadostí, na ich schvaľovanie a uzatváranie zmlúv. BPB sa opiera o reprezentatívny prieskum medzi vlastníkmi rodinných domov, ktorý v januári 2023 pre združenie realizovala agentúra Focus.

"Oceňujeme snahu Slovenskej agentúry životného prostredia upraviť výzvy proklientsky a zjednodušiť viaceré podmienky. Nové nastavenie výziev by však nemalo znížiť motiváciu ľudí robiť ambiciózne obnovy. Zrušenie motivačného prístupu, zníženie maximálnej podpory z 19- na 15-tisíc eur pre komplexné projekty v konečnom dôsledku povedie k menej ambicióznym obnovám. Pritom z nášho prieskumu z januára 2023 vyplýva, že hlavnou bariérou komplexných obnov je pre vyše polovice vlastníkov nedostatok peňazí," uvádza Katarína Nikodemová, riaditeľka platformy.


BPB žiada zjednodušiť podmienky

V pôvodnom nastavení tvorila dotácia 60 percent oprávnených výdavkov, maximálne však 14-tis. eur pri znížení potreby energie o viac ako 30 perc. K ambicióznejšej rekonštrukcii viedla vlastníkov vyššia maximálna suma dotácie – 19-tis. eur pri znížení potreby energie o vyše 60 perc. V avizovaných zmenách bude dotácia 75 perc. pri znížení potreby energie o viac ako 30 perc.

Na zefektívnenie dotačnej schémy BPB odporúča zjednodušiť požiadavky, poskytovať pomoc pri vypĺňaní žiadostí, zefektívniť procesy schvaľovania a podpisovania zmlúv a najmä dať vlastníkom aj celému trhu čas, aby stihli projekty a žiadosti pripraviť, aby vznikli napríklad kapacity na energetickú certifikáciu, ktoré nie sú prispôsobené takémuto vysokému dopytu.

Príprava obnovy rodinného domu trvá vlastníkom podľa prieskumu združenia BPB najčastejšie štyri až šesť mesiacov (28 perc. prípadov), ďalších 25 perc. až do jedného roku.


Slováci o dotačnom programe vedia

"Podľa nášho posledného prieskumu z januára 2023 približne 80-tis. vlastníkov rodinných domov, ktorí chcú v najbližších dvoch rokov obnovovať svoju nehnuteľnosť, plánuje využiť štátnu dotáciu. Ministerstvo má v úmysle podporiť 30-tis. rekonštrukcií počas štyroch rokov. Záujem je teda veľký a zvýšenie miery dotácie zo 60 perc. na 75 perc. je zbytočné a z hľadiska verejných prostriedkov nehospodárne," doplnil Richard Paksi, analytik platformy.

Počas krátkeho trvania pilotných výziev (od 15. októbra 2022) bolo predložených 3 581 žiadostí, čo potvrdzuje vysoký záujem zo strany majiteľov starších rodinných domov.

"Pozitívne nás v prieskume prekvapilo, že respondenti o dotačnej schéme na obnovu domov vedia. Až 75 perc. oslovených uviedlo, že o programe dotácií už počuli, 24 perc. si dokonca študovalo jeho podmienky. S dobre nastavenou komunikačnou kampaňou, poradenstvom a fungujúcimi procesmi je tu teda veľký potenciál ďalších kvalitných projektov obnov," uzatvorila K. Nikodemová.

Foto: Megapixl

Podobné články