Štatistický úrad sa bude Slovákov pýtať na kotly, kachle a vykurovanie

06.07.2019, SITA | Úsporné bývanie, energie

Domácnosti v rodinných domoch môžu v týchto dňoch prekvapiť slovenskí štatistici. Do konca tohto roku si Štatistický úrad SR chce urobiť obraz o používaní spaľovacích zariadení, ako sú kotle či kachle. Domácností sa budú vypytovať aj na spotrebu palív pri kúrení.

"Chceme získať informácie o využití energie a jej zdrojoch, zariadeniach na chladenie, vykurovanie a ohrev v domácnostiach, spotrebe a nákupe pevných palív," hovorí riaditeľka sekcie podnikových štatistík Štatistického úradu SR Libuša Kolesárová.

Kotol-drevo-Fotolia-1-X.jpg

Slovenskí štatistici chcú tak získať obraz o správaní sa domácností pri individuálnom vykurovaní domov a bytov najmä tuhými palivami, ako sú brikety, uhlie či drevo. "Tieto údaje nie sú dostupné zo žiadnych iných zdrojov a majú veľký prínos pre dáta o emisnom zaťažení a vplyve na lokálne zhoršenie kvality ovzdušia," poznamenáva L. Kolesárová.

Zisťovanie uskutoční štatistický úrad od júla do konca októbra tohto roku v 4 100 domácnostiach v 344 obciach a mestách Slovenska, v náhodne vybraných rodinných domoch. "Domácnosti navštívia odborne vyškolení opytovatelia štatistického úradu, ktorí pomôžu s vyplnením dotazníka a pri návšteve sa preukazujú osobitným poverením a služobným preukazom," doplnila L. Kolesárová.

Domácnosti budú musieť zodpovedať na 29 otázok zameraných na rodinný dom a byty v ňom. Zisťuje sa počet, typológia a využitie počas roku vykurovacích či ohrevných telies, klimatizácie, zariadení na solárny ohrev, fotovoltických panelov či používanie tepelného čerpadla. "Podobne sa zachytáva aj správanie sa domácností pri ich používaní. Aké množstvo paliva si obyvatelia obstarávajú a na aké dlhé obdobie vopred, napríklad aj konkrétne druhy dreva a ich zdroj, obdobie skladovania pred použitím alebo zdroje obstarania uhlia," vysvetľuje L. Kolesárová s tým, že sa monitoruje tiež použitie malej či veľkej záhradnej motorovej techniky.

Krb-chalupa-1-X.jpg

Podobné zisťovanie prvýkrát štatistici realizovali v roku 2017 a spracovanie výsledkov zabezpečil Slovenský hydrometeorologický ústav. "Výsledkom boli unikátne dáta napríklad o tom, že 90 percent slovenských domácností v rodinných domoch používa drevo ako tuhé palivo a že priemerná spotreba dreva je 8,7 tony na domácnosť za rok," poznamenáva L. Kolesárová.

Úvodný projekt tiež ukázal, že jedna domácnosť z desiatich drevo neskladuje a spaľuje ho vlhké a že 40 perc. domácností skladuje drevo nanajvýš len rok. Polovica domácností ho skladuje viac ako rok alebo kupuje suché drevo. "Zároveň platí, že priemerný vek kotlov na tuhé palivo je viac ako 12 rokov a priemerný vek krbových kachieľ a pecí na Slovensku je až okolo 21 rokov," dodáva L. Kolesárová.

Foto: ABC-bývanie.sk, energie-portal.sk

Podobné články