Upravia sa podmienky na prípravu a posudzovanie verejných prác

14.05.2019, SITA | Správy z ekonomiky

Podmienky na prípravu a posudzovanie verejných prác budú upravené. Národná rada SR v utorok 14. mája odhlasovala, že o poslaneckom návrhu novely zákona o verejných prácach bude rokovať aj v druhom čítaní.

Cieľom novelizácie, ktorú predložili poslanci za Smer, je úprava limitov uvádzaných v slovenských korunách na menu euro a zároveň zreálnenie ich výšky. Tá sa neupravovala posledných 20 rokov a už nezodpovedá aktuálnym ekonomickým ani cenovým parametrom.

Novela zákona o verejných prácach zároveň umožňuje vykonať štátnu expertízu do okamihu spustenia verejného obstarávania. "Úpravou definície technickej prípravy verejnej práce sa predlžuje čas technickej prípravy verejnej práce do chvíle začatia verejného obstarávania, čo umožňuje vykonať štátnu expertízu na dokumentáciu stavebného zámeru aj po vydaní stavebného povolenia a nadobudnutí jeho právoplatnosti," uviedli predkladatelia novely v dôvodovej správe. Režim začatých a právoplatne neskončených konaní bude upravený do účinnosti novely navrhovanej na 1. júla 2019.

Podobné články