V Bratislave chcú riešiť vizuálny chaos pri obnove fasád domov

22.01.2013, Denisa Zlatá | Budovy

Nekoncepčne riešená obnova fasád domov na slovenských sídliskách má za následok vizuálny a estetický chaos, ktorý negatívne vplýva na životné prostredie a celkový obraz mesta.

V súčasnosti je to veľmi aktuálna téma, ktorej sa nielen v Bratislave dlhodobo nevenovala pozornosť. Z týchto dôvodov vznikol spoločný projekt bratislavskej mestskej časti Ružinov a občianskeho združenia Open Design Studio s cieľom priniesť kreatívne a funkčné riešenia fasád domov pre túto štvrť.

Návrh sídliska Ružinov vznikal v roku 1959, výstavba sa realizovala v rokoch 1960-1968. Sídlisko bolo od začiatku navrhované ako záhradné mesto delené na štyri základné časti – Štrkovec, Trávniky, Ostredky a Pošeň. Práve delenie do logicky menších celkov, ktoré vytvárajú komunitný priestor, je základnou pozitívnou hodnotou, aká je pre modernistické sídliská zriedkavá. Problémom súčasnosti je postupné vymazávanie komunitného charakteru sídliska a s tým súvisiaca nejednotnosť pri riešení spoločných otázok, akou sú aj fasády.
 

Farebná pestrosť hovorí o živelnosti

"Farebné riešenie budov je viditeľným výsledkom zatepľovania a obnovy fasád bytových domov. Momentálne sa deje aj na základe existujúcej legislatívy bez zásahu stavebného úradu alebo úradu hlavného architekta, čiže nanajvýš živelne, nekoordinovane a nekoncepčne. Čo môžeme urobiť aktuálne, akčne a teraz? Veľa o tejto problematike hovoriť, podporovať a presadzovať dobré riešenia, podnecovať záujem, povzbudiť obyvateľov a vyzvať ich na spoluprácu, aby sa zmena bytových domov vnímala komplexne, a nie čisto individualisticky. Význam projektu nevidím len v jeho aktuálnej použiteľnosti, ale aj ako podklad do budúcnosti, ako vzor pre tvorbu sídliskových komunít a grafického a architektonického riešenia sídliskových domov," hovorí Tatiana Tomášková, poslankyňa v mestskej časti Ružinov.

Jej slová potvrdzuje zástupca starostu Ružinova Ján Buocik, ktorý zdôrazňuje aj potrebu legislatívneho riešenia tejto problematiky.
 

Začína sa diskusia

Realizácia projektu zahŕňala urbanistický výskum, analýzy terajšieho stavu, mapovanie Ružinova, stretnutia s odborníkmi a workshop, v rámci čoho vznikli jednotlivé ideové riešenia, ktoré sú zhrnuté na webovej stránke projektu www.projektfasady.sk.

Obyvateľom Ružinova majú slúžiť pri ich osobnom rozhodovaní o vizuálnej stránke zatepľovania či nového riešenia fasády svojho domu. Navrhnuté riešenia majú byť zároveň možným nástrojom pre príslušné orgány pri konzultovaní potrieb obyvateľov a ich rozhodnutí, ktoré môžu mať závažné negatívne následky na prostredie a verejný priestor.

Projekt má ambíciu byť aj jedným z krokov k funkčnej legislatíve, ktorá by fasády pomohla v budúcnosti regulovať. Prispieť má k tomu aj rozprúdenie odbornej debaty, ktorá sa bude konať v stredu 23. januára 2013 v zasadačke Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Ružinov, na Mierovej ul. 21. Na podujatí, ktoré sa začne o 16.30 h, potvrdila účasť aj hlavná architektka Bratislavy Ingrid Konrad.

Autorka je PR manažérkou projektu Fasády

Foto: projektfasady.sk