Ponuky na modernizáciu trate pri Trenčíne sa majú opäť preveriť

10.04.2013, SITA, ABC-bývanie.sk | Inžinierske stavby

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) nariadil Železniciam SR (ŽSR) znovu vyhodnotiť ponuky v obstarávaní na modernizáciu 12-kilometrovej železničnej trate Zlatovce - Trenčianska Teplá.

O námietke opätovne vylúčenej spoločnosti Skanska SK z konca septembra 2012 úrad rozhodol 4. apríla t.r. Teda až po polroku, hoci to bol povinný urobiť najneskôr do 60 dní od doručenia námietky. Rozhodnutie o opätovnom vyhodnotení ponúk v železničnej súťaži ÚVO zatiaľ nezverejnil.

Obstarávanie trvajúce od konca roku 2009 bolo medzitým už uzavreté, železnice vlani v októbri podpísali zmluvu o dielo so združením na čele s firmou TSS Grade a na trati už niekoľko mesiacov pokračujú prípravné práce.
 

Peniaze EÚ sú ohrozené

Pre najnovší vývoj okolo zbabranej súťaže na obnovu trate hrozí, že projekt nemusí získať peniaze Európskej únie. Určité riziká z tohto hľadiska pripúšťa aj minister dopravy Ján Počiatek. "Momentálne je to právny problém, ktorý analyzujú právnici ministerstva aj ŽSR. V tejto chvíli je ešte predčasné robiť závery. Uvidíme, čo presne právnici vymyslia, čo to všetko znamená," hovorí minister a priznáva, že situácia okolo železničného obstarávania je veľmi zamotaná.

"Železnice rozhodnutie ÚVO skúmajú a na základe výsledkov analýzy rozhodnú o ďalších krokoch," uvádza Martina Pavliková, hovorkyňa ŽSR. Železnice tvrdia, že podpísaniu zmluvy s vybraným zhotoviteľom na jeseň im nič nebránilo, pretože úrad nevydal predbežné opatrenie, ktoré by im to znemožnilo.

Štátny správca železničnej infraštruktúry môže rozhodnutie ÚVO o opätovnom vyhodnotení ponúk rešpektovať alebo, čo je zrejme pravdepodobnejšie, môže podať na súde žalobu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia úradu.
 

Námietka Skansky bola na ÚVO od septembra 2012

ÚVO už 14. septembra 2012 zamietol námietku Skansky proti jej druhému vylúčeniu zo súťaže. Skanska SK podala na súde žalobu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia úradu a vlani 28. septembra podala ďalšiu námietku proti inému úkonu ŽSR. Námietka bola charakterom podobná predtým zamietnutej námietke proti jej vylúčeniu zo súťaže. Tentoraz dal úrad spoločnosti Skanska zapravdu.

ÚVO sa k otázkam a dôvodom svojho posledného rozhodnutia bližšie nevyjadril. "Nakoľko rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, v najbližšom čase bude zverejnené na internetovej stránke úradu. V predmetnom rozhodnutí je, samozrejme, uvedené aj zdôvodnenie," uviedol hovorca úradu Ján Mažgút.
 

Kto koľko v súťaži ponúkol

ŽSR vyhlásili verejné obstarávanie na modernizáciu trate ešte koncom roku 2009, ponuky štyroch uchádzačov otvárali v marci 2010. Ponuka združenia s TSS Grade bola v súťaži druhá najlacnejšia, ale bola o 44 miliónov eur drahšia, ako pôvodne navrhovala dvakrát vylúčená skupina Skanska. Tá chcela trať zmodernizovať najlacnejšie – za 201 mil. eur, pričom predpokladaná cena prác bola 296 mil. eur.

Zmluvu na uskutočnenie stavebných prác pri obnove úseku železničnej trate Zlatovce - Trenčianska Teplá pre rýchlosť 160 kilometrov za hodinu ŽSR a Združenie pod Brezinou, vedené firmou TSS Grade, podpísali 10. októbra 2012. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja ako riadiaci orgán pre Operačný program Doprava s podpísaním zmluvy súhlasilo. Zmluva bola zároveň zverejnená v Centrálnom registri zmlúv a 11. októbra nadobudla účinnosť.
 

Stavať sa má 3,5 roka

Projekt má byť financovaný z prostriedkov Kohézneho fondu Európskej únie v rámci Operačného programu Doprava v terajšom programovom období čerpania eurofondov. Obnova úseku železnice pri Trenčíne, ktorá je treťou etapou modernizácie trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov v dĺžke 58,6 kilometra, mala podľa pôvodných plánov železníc trvať 3,5 roka. Aby sa práce mohli financovať zo zdrojov EÚ v terajšom období eurofondov, musia byť dokončené do konca roku 2015.

Členmi Združenia pod Brezinou je okrem TSS Grade česká spoločnosť Bögl & Krýsl so sídlom v Prahe a chorvátska firma Konstruktor-Inženjering zo Splitu. Obe sú oprávnené podnikať v SR cez svoje organizačné zložky v Bratislave. TSS Grade, ktorá zmenila sídlo z Trnavy do Bratislavy, vstúpila v roku 2012 do reštrukturalizácie pre dlhy voči partnerom a existenčné problémy mala podľa informácií agentúry SITA mať aj chorvátska firma.
 

Žiadosť o predbežné opatrenie neprešla

Predbežné opatrenie, aby železnice zmluvu nemohli podpísať, ÚVO nevydal. "Áno, ŽSR dostali upovedomenie o nevydaní predbežného opatrenia od ÚVO," potvrdila už po uzavretí zmluvy s TSS Grade M. Pavliková.

O predbežné opatrenie žiadala práve spoločnosť Skanska SK, ktorá zároveň podala na ÚVO ďalšie námietky proti inému úkonu železníc, tie však nemali odkladný účinok na podpísanie zmluvy. Skanska SK podala na súde aj žalobu proti rozhodnutiu ÚVO, ktorý predtým zamietol jej inú námietku proti opakovanému vylúčeniu zo súťaže.

"Podpísaním zmluvy ŽSR dočasne síce uzavreli kapitolu najdlhšie vyhodnocovaného tendra v SR, ale strelili si gól do vlastnej bránky," reagovala na podpísanie zmluvy generálna riaditeľka Skansky SK Magdaléna Dobišová.

Skanska označila svoje vylúčenie za diskrimináciu a mala podozrenie z manipulácie pri opätovnom vyhodnotení súťaže. Dôvodom jej druhého vylúčenia bol podľa spoločnosti nesúlad dĺžky praxe jej stavbyvedúcich a certifikátu odbornej spôsobilosti od Slovenskej komory stavebných inžinierov. Podobný rozdiel však bol aj v prípade dvoch združení, ktoré zostali v súťaži. Skupiny na čele s TSS Grade a OHL ŽS pritom neboli vylúčené.
 

Partneri v problémoch

Podpísaniu zmluvy v októbri 2012 nezabránil ani fakt, že Združenie pod Brezinou malo v podkladoch zásadnejšie nedostatky, ako sa ŽSR snažili našiť Skanske, doplnil vlani týždenník Trend. Uchádzači mali napríklad v referenciách uviesť postavený cestný alebo železničný most dlhší ako 200 metrov. Združenie pod Brezinou si tam napísalo most cez kanál Mohan - Dunaj na železničnej trati Norimberg - Ingolstadt, pričom uviedlo dĺžku 241 metrov.

Lenže v skutočnosti je tento most o sto metrov kratší. Železnice sa uspokojili s vysvetlením, že je tam preklep – a už ich nezaujímalo, že uvedený most tak vlastne nespĺňa podmienky referenčnej stavby.
ŽSR sa nezaoberali ani obrovským problémom, ktorý člen Združenia pod Brezinou, česká firma Bögl & Krýsl, spôsobila železničiarom v ČR. Most, ktorý stavala pri obci Studénka, spadol v auguste 2008 tesne pred prechádzajúci rýchlik. Nešťastie si vyžiadalo osem mŕtvych a takmer sto zranených osôb. Česká polícia vinila z nešťastia práve ľudí z Bögl & Krýsl.

"V slovenskom tendri sa mali ocitnúť len firmy, ktoré nezlyhali pri 'odbornej spôsobilosti'. Pád mosta ponad železničnú trať a mŕtvi sa do referencií určite nepíšu," dodal Trend.

Podobné články