Novinka od firmy Kessel: Ecolift prečerpáva i pri spätnom vzdutí

27.11.2012, Kessel | Materiály, technológie, konštrukcie

Prudkých dažďov pribúda. Osobitne nebezpečné sú prívalové, ktoré môžu preťažiť verejnú kanalizáciu. V prípadoch neodvedených odpadových vôd sa môže voda dostať späť do budovy a zaplaviť suterén.

Firma Kessel - špecialista na odvodnenie, má vyvinutý nový produkt ako alternatívu ku klasickým prečerpávacím staniciam. Zariadenie Ecolift na odvádzanie odpadových vôd využíva v normálnom režime prirodzený spád potrubia do kanalizácie a k odčerpávaniu odpadových vôd dochádza iba v prípadoch potreby, čiže pri spätnom vzdutí, keď je zatvorená motoricky ovládaná spätná klapka. Výtlak odpadovej vody z objektu sa realizuje cez obtokovú slučku. Spotreba elektrickej energie v normálnom režime sa redukuje na minimum.

Ďalšou výhodou nového zariadenia je, že aj pri výpadkoch elektrického prúdu nebude odvádzanie odpadovej vody prerušené, pretože zariadenie využíva sklon potrubia do kanalizácie. Ecolift je tak výbornou alternatívou, použitie ktorej vám umožní fungovať i počas výpadku elektrickej energie.
 

 

Viac bezpečia pre pivničné priestory

Ecolift je určený pre suterény objektov, ktoré je nevyhnutné chrániť pred spätným vzdutím. Produkt Ecolift skutočne len vo vážnych prípadoch odčerpáva odpadovú vodu, čiže ak je spätná klapka zatvorená a súčasne musí byť pritekajúca odpadová voda z objektu odčerpávaná, pričom rušivý a dlhotrvajúci zvuk čerpadla zostáva takpovediac mimo budovu. Najmä pre obyvateľov nadsuterénnych bytov sa podstatne zvyšuje komfort bývania.

Okrem toho Ecolift funguje aj ako obyčajný pivničný vpust. Napríklad vytekajúca voda z práčky alebo voda vnikajúca cez pivničný oblok zvonku môže byť vpustom v poklope bez prekážky odvádzaná a v prípadoch potreby sa odčerpá obtokovou slučkou. Takto Ecolift chráni pivničné priestory pred zaplavením.
 

Automatická spätná klapka s čerpadlom na zabudovanie do podlahy

Spätná klapka s čerpadlom Ecolift od firmy Kessel poskytuje inteligentnú alternatívu k obvyklým prečerpávacím staniciam splaškových vôd a súčasne poskytuje atraktívny obchodný priestor pre stavebné firmy. „Nielen osadenie do základovej dosky, ale aj kompletná inštalácia môže byť vykonaná stavebnou firmou. Ecolift je skonštruovaný tak, že nemusí byť použité žiadne ďalšie náradie na jeho inštaláciu,“ vysvetľuje Franz Xaver Leibinger produktový manažér pre spätné klapky a čerpacie stanice spoločnosti Kessel.

Základné teleso so sklonom iba 9 milimetrov samospádu je prispôsobené klasickým prípadom podzemného potrubia, preto sa hodí aj pre novostavby a veľmi dobre i na rekonštrukcie. Tiež je možné osadenie vo vodotesnom betóne bez problémov. K tomu existuje súprava tesnení na ochranu pred tlakovou vodou. V ponuke sú aj sady tesnení pre prítokovú a odtokovú svetlosť potrubia. Nástavce a zakončenia sú individuálne kombinovateľné.
 

Zariadenie využíva prirodzený spád do kanalizácie

Všade tam, kde existujú prirodzené spády do kanalizácie, prináša Ecolift veľké finančné úspory. Pri klasickej prečerpávacej stanici sú ročné náklady okolo 330 eur na údržbu a energie, kým pri Ecolifte existuje často iba jedna z týchto položiek. Zásadnou prednosťou oproti klasickej prečerpávacej stanici, ktorá neustále odčerpáva odpadové vody je, že v prípade Ecoliftu sa voda necháva odtekať vlastne samospádom. Ecolift v normálnom režime neodčerpáva vodu, čiže užívateľ sa nemusí obávať žiadnej hlučnosti čerpadla.
 

Pri výpadku prúdu alebo čerpadla odtekanie naďalej funguje

Ecolift vo verzii Komfort pri výpadku elektrického prúdu ihneď informuje prevádzkovateľa, a to vďaka spínaciemu rozvádzaču s inteligentným systémom samodiagnostiky SDS. To je dôležité napr. aj pri poruchách prevádzky alebo neodbornej inštalácii, nasleduje náležité hlásenie poplachového alarmu. Okrem toho, čerpadlo sa v pravidelných týždenných intervaloch spúšťa (pri dlhom časovom prestoji), aby sa zabezpečila jeho kontrolná funkcia.

Záznamová kniha umožňuje zapamätať každý prevádzkový stav alarm, spätné vzdutie, chod čerpadla – všetko, čo súvisí s dennou prevádzkou zariadenia. Rozvádzač má prednastavenú funkciu na vykonanie údržby v polročných intervaloch, čo je oznámené zvukovým alarmom. Verzia rozvádzača Komfort má aj možnosť pripojenia na centrálnu riadiacu jednotku. Užívateľ bude mať prehľad o prenose informácií na centrálnu komunikačnú jednotku.
Viac informácií možno nájsť TU.

KALA Myjava, s.r.o.
Výhradný zástupca výrobcu KESSEL AG
pre Slovenskú republiku
email: info@kessel.sk
www: www.kessel.sk