Čo oči nevidia, uši stále počujú: hluk je vážnym zdravotným rizikom

09.03.2021, Monika Culinková | Materiály, technológie, konštrukcie

Odborníci varujú, že hluk je pre človeka druhým najvážnejším rizikom, hneď po znečistenom vzduchu. Za symbol luxusu v bývaní sa už nepovažuje len samo miesto, ale čoraz častejšie aj ticho a pokoj.

Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie hluk znamená pre zdravé životné prostredie druhé najväčšie nebezpečenstvo – hneď po znečistenom vzduchu, ktorý ľudia dýchajú predovšetkým v mestských aglomeráciách. Dlhodobo prehliadaný fakt, že svetová populácia sa čoraz viac koncentruje do miest a až 90 percent svojho času trávi v interiéroch, sa už začína negatívne prejavovať vo viacerých zisteniach. Napríklad až 70 perc. ľudí pracujúcich v kanceláriách vníma, že ich akustické prostredie vôbec nepôsobí podporne ani stimulujúco. Naopak, spôsobuje im dlhodobý stres.

47b-shutterstock_235661407-1-X.jpg


Podcenený zmysel

Akustická pohoda kancelárií a bytových jednotiek je jedným zo základných pilierov zdravého bývania a efektívneho výkonu práce pri plnom sústredení. Ľudský mozog nie je schopný fungovať v symbióze s hlukom.

Kým zvuk je žiaduci, o hluku platí pravý opak. Je vedecky dokázané, že jeho dlhodobé pôsobenie sa skôr či neskôr prejaví na našej psychike aj fyzickom zdraví. Napriek tomu však prax ukazuje, že architekti a dizajnéri vytvárajú svoje návrhy výhradne očami a ďalšie ľudské zmysly neberú do úvahy. Akustika je tak jasným príkladom neviditeľného a žiaľ, aj podceňovaného, no pritom dôležitého kvalitatívneho parametra.

Na tento fakt poukazuje aj kniha Eyes of the Skin fínskeho architekta a dekana Helsinskej technickej univerzity Juhaniho Pallasmaava."Máme tendenciu prehliadať iné ako na prvý pohľad zrejmé záležitosti. Patria sem aj nevizuálne aspekty, osobitne v architektúre, ktoré vieme hrubo podceňovať," konštatuje autor.


Skreslený pohľad modernej architektúry

Je nepochybné, že architektonické návrhy, podobne ako ostatné odvetvia dizajnu, sa odvíjajú od snahy dať budovám "vizuálnu tvár". Tá by mala byť funkčne zviazaná aj s ich budúcim využitím, a tak je potrebné sa už od počiatku zamerať na hierarchiu hodnôt, ktoré má kreovanie diela formovať.

Hluk-Ecophon-1-X.jpg

 Šírenie zvuku v kanceláriách možno upraviť aj nenáročnými úpravami, napríklad použitím pohlcujúcich materiálov či vhodným rozmiestnením nábytku


 

Faktom však je, že akustická súvaha býva už pri vytváraní prvotných návrhov potlačená na úkor efektných tvarov a ďalších, hoci nie nepodstatných prvkov – či už sú to zdroje prírodného svetla alebo systém "dýchania" budovy. Zaostáva dokonca aj za takými parametrami ako ergonómia, biofília (prítomnosť prírodných prvkov v interiéri) či wellbeing. Na rozdiel od vyššie uvedených aspektov sa výpočty šírenia zvuku v budovách neobjavujú na žiadnych plánoch, v skicách, počítačových rendroch ani v 3D realite simulujúcej stavbu už po dokončení.

Keby sa však stavby posudzovali dôslednejšie už pri ich plánovaní – a to aj z hľadiska ich akustických kvalít – mnohí ľudia v domácnostiach i kanceláriách by dnes boli spokojnejší. A nemuseli by sa ani prijímať opatrenia na dodatočnú nápravu. Tá býva často finančne náročná a na to, aby bola naozaj aj funkčná, sú niekedy potrebné aj razantné stavebné úpravy.


Rozhodujú akustické vlastnosti materiálov

Často sa hovorí o vysokej kvalite používaných materiálov, ale málokedy berieme do úvahy ich akustické vlastnosti. Moderné trendy navyše smerujú k navrhovaniu otvorených miestností s až kubistickým tvarmi využívajúcimi hladké, tvrdé povrchy. Tie v kombinácii s inklinovaním k veľkým, presvetleným a otvoreným plochám vytvárajú tzv. dozvukové priestory, kde sa hromadí zvuková energia a hladina zvuku sa nepríjemne stupňuje.

Neznamená to však, že otvorených priestorov sa treba sa úplne vzdať. Naopak, aj tie môžu mať skvelú akustiku, ak na ňu architekt bude myslieť už pri ich navrhovaní a vyhne sa najčastejším chybám, ktoré sa narúšajú akustickú pohodu interiérov. Ide predovšetkým o nepochopenie povahy zvuku a/alebo kvality akustických materiálov, pretože výber nízkokvalitných akustických materiálov a ich nesprávna inštalácia bude mať vplyv na veľmi veľkú plochu.

Príkladom takýchto chýb sú sadrokartónové obklady, papierové tenké závesy inštalované na vytvorenie vizuálneho "súkromia", konferenčné miestnosti pre dôležité rozhovory bez adekvátnej zvukovej izolácie alebo nevhodne umiestnené "zhluky" nábytku, od ktorého sa zvuk odráža do celého priestoru.

Hluk-Ecophon-2-X.jpg

 Ďalšia z možností, ako upraviť šírenie zvuku v priestore


 

Zoznámte sa so Sound od Sweden

Na uvedené skutočnosti dlhodobo poukazuje švédska spoločnosť Ecophon, ktorej špecialisti už vyše 60 rokov zhromažďujú a rozvíjajú znalosti z akustiky a jej vplyvu na rozličné oblasti. Popri skúmaní zvukovo-izolačných vlastností materiálov vytvorili aj komplexnú metodológiu ochrany proti vnútorným zdrojom hluku, ako aj hluku šíriaceho sa v budovách, otvorených priestoroch či konštrukciách stavieb.

Na základe toho skonštruovali viacero akustických systémov a závesných panelov pre dodatočné odhlučnenie, zvukovú absorpciu aj zvýšenie zrozumiteľnosti reči, ktoré sa úspešne inštalujú po celom svete. Firma Ecophon dokáže nielen poradiť, ako prípadnú hlučnosť znížiť a podporiť lepšiu zrozumiteľnosť reči, ale taktiež ako vytvoriť optimálne akustické podmienky. To všetko v súlade s platnými normami od fázy vývoja, cez plánovanie až po strihanie pásky.

Foto: Ecophon, Shutterstock

Podobné články