Guardian Glass vyvinul nový softvér na analýzu systémov zasklenia

10.05.2018, Michaela Ivaničová | Materiály, technológie, konštrukcie

Pod názvom Glass Analytics firma Guardian Glass predstavila v Európe vylepšenie svojej súpravy webových softvérových nástrojov. Táto pomôcka umožňuje otestovať výhody kvalitného skla na fasáde budovy.

Vďaka Glass Analytics majú používatelia prístup k jedinej online platforme, ktorá obsahuje celú zostavu nástrojov na výpočet a vizualizáciu vrátane komplexnej analýzy konfigurácie, akustických výpočtov, fotorealistického zobrazovania, informačného modelovania budov (BIM) a ďalších funkcií.

Guardian-analytics-1-X.jpg

 Spoločnosť Guardian Glass v Európe nahradila program Configurator súpravou nástrojov Glass Analytics, slúžiacou na analýzu systémov týkajúcich sa skla a zasklenia


 

Softvérové nástroje uľahčujú výber skla

Súprava Glass Analytics sa európskym používateľom predstavuje ako nová platforma na analýzu systémov týkajúcich sa skla a zasklenia. Tá nahrádza program Guardian Configurator, ktorého podporu spoločnosť už ukončila. Keďže cieľom je zjednodušiť a zlepšiť prístup k analytickým nástrojom Guardianu, súčasťou zostavy Glass Analytics je aj funkcia Acoustic Calculator, ktorá používateľom ponúka jednotnú platformu na komplexnú analýzu v oblasti skla a zasklenia.

Každý nástroj v rámci súpravy Glass Analytics pomáha pri výbere skla a radí používateľovi v súvislosti s vhodným zasklením, aké vyhovuje cieľom konkrétneho projektu. Jednotlivé nástroje pri každom kroku v procese dizajnovania, špecifikácie a konštrukcie ponúkajú konkrétne informácie o estetike a kvalite skla potrebné na splnenie projektových požiadaviek. Zostava Glass Analytics umožňuje:

  • vypočítať metriku kvality stredového bodu skla pre konfigurácie s vysokou mierou prispôsobenia,
  • určiť akustickú kvalitu rozličných konfigurácií zasklenia,
  • vytvárať fotorealistické zobrazenia štandardných skiel alebo skiel na mieru,
  • získavať prístup k robustnému, prispôsobenému obsahu v oblasti BIM,
  • archivovať projektové výpočty a generovať hotové správy pre klientov.


Výpočty s certifikátom presnosti

"Glass Analytics prináša riešenia týkajúce sa fasád, ktoré umožňujú architektom, návrhárom, pokrývačom a spracovateľom skla skúmať nové estetické a funkčné možnosti a zároveň plniť komplexné požiadavky v oblasti spotreby energie, podielu denného svetla a akustiky. Nový softvér prináša potrebné nástroje na to, aby si zákazníci ujasnili a zadali správnu kombináciu vysokokvalitného skla, ktoré bude najvhodnejšie pre ich projekt," hovorí Dimosthenis Liouris, riaditeľ Technologického poradenského strediska spoločnosti Guardian Glass v Európe.

Metóda výpočtov, ktoré uskutočňuje konfiguračný editor Glass Analytics, má certifikát presnosti od orgánu KIWA v súlade s normami EN410 a EN673. Údaje na výpočet boli prevzaté z certifikovaných hodnôt s cieľom zabezpečiť spoľahlivosť generovaných dát na použitie pri navrhovaní budov a stavebných prácach.

Foto: Guardian Glass

Podobné články