Kvalitu profilov Veka stráži testovacie centrum v nemeckom Sendenhorste

02.12.2020, Zuzana Šimová | Materiály, technológie, konštrukcie

Kvalitu plastových okien ovplyvňujú predovšetkým tri veci: použité izolačné dvojsklá či trojsklá, kovanie a profil použitý na ich výrobu. Práve profil hrá dôležitú úlohu, pretože nesie ťažké sklá, slúži na uchytenie kovania a má podiel aj na hlukovej izolácii.

Profily od spoločnosti Veka sa vyrábajú zásadne len v najvyššej triede A, ktorú určuje európska norma STN EN 12608. Kvalitu svojich profilov Veka pravidelne kontroluje. Vo svojom testovacom centre pravidelne vykonáva viac ako 25 záťažových skúšok profilov aj okien či dverí z nich zhotovených.

Veka-testy-1-X.jpg

 Profily Veka sa zásadne vyrábajú len v najvyššej triede A, ktorú určuje európska norma STN EN 12608. Ich kvalitu firma pravidelne kontroluje.


 

Význam hrúbky stien

Pri výbere okna treba prihliadať v prvom rade na triedu okenného profilu, z ktorého je plastové okno vyrobené. V prípade okien z profilov triedy A spotrebiteľ skutočne platí za kvalitu, ale vyššia cena sa mu vráti v životnosti a tepelnom komforte. A za čo vlastne zákazník platí?

Odpoveď sa dá nájsť s využitím normy STN EN 12608 - Profily z nemäkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) na výrobu okien a dverí. Tá definuje jednotlivé profily vrátane parametra, na ktorý výrobcovia profilov B a C pri obhajobe kvality svojich výrobkov často "zabúdajú". Ide o hrúbku stien, od ktorej závisí stabilita a životnosť okna.

Európska norma STN EN 12608 delí profily na triedy podľa šírky vonkajšej steny nasledovne:

  • trieda A (hrúbka vonkajšej steny 3,0 mm; tolerancia +/- 0,2 mm)
  • trieda B (hrúbka vonkajšej steny 2,7 mm; tolerancia +/- 0,2 mm)
  • trieda C (hrúbka vonkajšej steny 2,5 mm; bez tolerancie)


Rozhodujú desatiny milimetra

Ponúka sa, samozrejme, otázka, či je rozdiel 0,3 milimetra medzi triedami A a B v hrúbke vonkajšej steny taký podstatný. Odpoveď možno hľadať vo výsledkoch záťažových testov, ktoré vykonáva vo svojom testovacom stredisku spoločnosť Veka, výrobca profilov najvyššej triedy A.

Toto stredisko v nemeckom meste Sendenhorst sa podieľa na vývoji nových produktov aj stálej kontrole kvality vyrábaného portfólia. "Naše testovacie centrum v Nemecku nevykonáva iba testy komponentov a materiálov okien a dverí, ale podieľa sa aj na vývoji a výrobných postupoch. Vďaka centru môžeme našim zákazníkom garantovať parametre a vysokú kvalitu našich profilov triedy A a dokumentovať ich výhody," hovorí Milan Klepsa, hlavný zástupca spoločnosti Veka pre ČR a SR.

Veka-testy-3-X.jpg

 Vo svojom testovacom centre Veka pravidelne vykonáva viac ako 25 záťažových skúšok profilov aj okien či dverí z nich zhotovených


 

Porovnávajú jednotlivé profily

Na základe meraní a záťažových skúšok v spomínanom centre je možné na ilustráciu rozdielov medzi triedami A a B použiť napríklad nosnosť a pevnosť rohov, pričom zvárané plochy profilov triedy A preukazujú o 20 percent vyššie hodnoty. Tento rozdiel je daný najmä celkovou hmotou materiálu použitého na výrobu, pri ktorej sa na okno s rovnakou priehľadnou plochou spotrebuje v profile triedy B až o 14 perc. menej materiálu.

Podstatne lepšie vychádza profil triedy A aj v prípade testov tvarovej stálosti. Priehyb a krútenie sú až o 12 perc. nižšie ako pri triede B. Zaujímavý je aj výsledok porovnávania uchytenia kovania – na vytrhnutie skrutiek je pri profile triedy A potrebné vynaložiť až o 20 perc. viac sily.


Testy otvárania okien

Testovacie centrum Veka sa zameriava aj na overenie dlhodobej funkcionality otvárania okna. Pri tomto teste sa preveruje mechanická záťaž okna opakovaným otváraním a zatváraním. Skúšaný produkt musí dosiahnuť triedu 2 podľa požiadaviek normy DIN EN 12400 a vydržať 10-tisíc cyklov bez poškodenia, deformácií alebo straty funkčnosti.

Podobne sa testuje vertikálna záťaž a statické krútenie, čím sa overuje odolnosť voči nesprávnej manipulácii zo strany užívateľa podľa normy DIN EN 14608. Záťaž tu pôsobí kolmo na vonkajší voľný roh rámu krídla a okno nesmie stratiť nič zo svojej schopnosti otvárania a zatvárania, a nesmie ani dôjsť k uvoľňovaniu spojov, tvaroviek či tesnenia. Okná sa skúšajú aj na vodoodolnosť, keď sa v jednotlivých krokoch testuje po 0,5 m prenikanie vody. Pri záťažovom teste sa hladina vody udržiava 24 hodín s maximálnou odchýlkou 20 mm a prítokom, ktorý neklesne pod 240 litrov.

Foto: Veka

Podobné články