Mať poruke odborníka na akustiku sa pri rekonštrukcii budovy zíde

27.07.2021, Kristína Matúšek | Materiály, technológie, konštrukcie

Akustické merania na zhodnotenie priestorovej akustiky sú v zahraničí pri novej výstavbe či rekonštrukciách úplne bežné. V prípade verejných budov, napríklad škôl či nemocníc, sú dokonca povinné.

Tieto budovy musia spĺňať záväzné normy, ktoré v závislosti od účelu využívania budovy predpisujú najvyššie prípustné hodnoty času dozvuku či požiadavky na zrozumiteľnosť reči. Na Slovensku sú akustické merania a následné návrhy na akustické úpravy s cieľom dosiahnuť zvukovú pohodu priestoru zatiaľ dobrovoľné.

Hluk-studia-foto-1-X.jpg

"Príslušné normy majú na Slovensku len odporúčací charakter, čo je škoda tak pre deti, učiteľov, ako aj pacientov a personál nemocníc," hovorí akustik Matej Žák zo spoločnosti AkuDesign, s.r.o. Zároveň však verí, že v priebehu niekoľkých rokov sa situácia zmení aj v SR a priestorová akustika bude pri výstavbe či rekonštrukcii budov rovnako dôležitá ako výber okien, úspora energií alebo tepelný komfort.


Najlepšia je osobná skúsenosť

Hoci na Slovensku záväzná norma zatiaľ nie je, pribúda zriaďovateľov a riaditeľov škôl a nemocníc, ktorí chcú pri rekonštrukcii urobiť viac, ako "len" vymeniť okná, zatepliť či vymeniť rozvody, hoci všetky tieto práce sú dôležité.

"Nepresvedčia ich ani tak štúdie o vplyve hluku na fyzické či mentálne zdravie či na študijné výsledky žiakov, ale najmä to, keď ten rozdiel 'zažijú' na vlastné uši. Dokonca ten rozdiel medzi stavom pred a po počujú aj deti v školách, ktoré hovoria, že sa ľahšie sústreďujú, alebo pacienti, čo si pochvaľujú kvalitnejší odpočinok kľúčový pre regeneráciu," dodáva Peter Petraško, odborník na akustické riešenia vo firme Ecophon.

Hluk-studia-foto-4-X.jpg


Čo ukáže akustické meranie?

Meranie priestorovej akustiky ukáže všetky problémy v miestnosti z pohľadu akustiky. "Zmapuje čas dozvuku, zrozumiteľnosť reči a iné parametre, ktoré sú pre akustickú pohodu prvoradé. Merania slúžia na to, aby sme vedeli navrhnúť akustické úpravy tak z pohľadu typu a kvality, ako aj množstva materiálu. Hoci by sa to mohlo javiť ako dobré riešenie, viac absorpčného materiálu nie je vždy tá správna voľba," poznamenáva M. Žák.

Meranie pomôže aj tomu, aby ste sa dokázali lepšie rozhodnúť, ako efektívnejšie minúť svoj obmedzený rozpočet na rekonštrukciu, aby ste neurobili len zmenu takpovediac naoko, ale takú, čo reálne pomôže užívateľom budov.

"V prípade, že je projekt ešte len v štádiu plánovania, možno navrhnúť každú miestnosť tak, aby sme dosiahli ideálne akustické podmienky. Slúžia na to 3D akustické modely. Rovnako vieme klientovi prostredníctvom nahrávok hudby či hovoreného slova ukázať, ako to môže v hotovej stavbe znieť," spresňuje akustik.

Hluk-studia-foto-2-X.jpg


Lastovička na Mokrohájskej ul. v Bratislave

Ani Spojená škola na Mokrohájskej ulici v Bratislave sa, žiaľ, nevymyká slovenskému štandardu v hlučnosti škôl. Merania ukázali vysoký čas dozvuku, predovšetkým na nízkych frekvenciách, ako aj nízku úroveň zrozumiteľnosti reči.

"Sú tu deti so špeciálnymi potrebami, preto je úprava priestorovej akustiky osobitne dôležitá. Merania a následný návrh potvrdili, že inštaláciou akustického stropu vieme znížiť čas dozvuku na polovicu a urobiť tak z triedy miesto, kde sa učiteľom príjemne vyučuje a žiakom učí," vysvetľuje P. Petraško.

Podobne boli na tom aj Stredná zdravotnícka škola v Liptovskom Mikuláši či cirkevná škola v Partizánskom, ako aj nemocnice v Ľubovni, Galante či Bratislave, ktoré tiež teraz už patria medzi pionierov na Slovensku.

Hluk-studia-foto-5-X.jpg

 Koľko učiteľov pociťuje stres v dôsledku hluku v triede


 

Poznatky zo zahraničia

Keď bude na Slovensku dostatok "lastovičiek", bude zaujímavé uskutočniť štúdiu, ktorá zmapuje vplyv akustickej pohody v podmienkach SR. Zatiaľ sa môžeme oprieť aspoň o zahraničné štúdie, ktoré potvrdili, že:

  • Vysoké hladiny hluku zhoršujú výsledky žiakov najmä z jazykov a matematiky. V dôsledku dobrej akustiky sa podľa ďalšej štúdie zlepšili výsledky testov u študentov o 4 až 7 percent, zlepšila sa spolupráca a sústredenosť, čo viedlo aj k menšej únave.
  • Zvuková pohoda zlepšuje takisto čitateľskú gramotnosť, keďže existuje vzťah medzi akustikou a plynulosťou v čítaní. Spája ich zrozumiteľnosť reči. Dobrá akustika v triedach zvýrazňuje tú časť reči, ktorú na pochopenie textu potrebujeme najviac počuť. Ide napríklad o spoluhlásky s vyššou frekvenciou. Zrozumiteľnosť reči je potrebná na to, aby deti mohli získať nevyhnutné fonologické zručnosti potrebné neskôr pri čítaní.
  • Podľa štúdie štokholmského Inštitútu pre výskum stresu taká "maličkosť" ako inštalácia akustického stropu dokáže mieru vyrušovania znížiť až o 16 perc. a stres o 11 perc.
  • Podľa inej štúdie, uskutočnenej na stovke pacientov s bolesťami hrudníka vo Švédsku, po uplynutí troch mesiacov potrebovalo opakovanú hospitalizáciu o 56 perc. menej pacientov z dobrého zvukového prostredia. Pri pacientoch sa znížilo aj množstvo potrebných liekov (o 67 perc.).
  • Akustická štúdia nemocnice Hvidovre v blízkosti dánskeho hlavného mesta Kodaň potvrdila pokles rizika lekárskych pochybení po zlepšení akustických podmienok.
  • Štúdia medicínskej univerzity Johna Hopkinsa dokázala, že každých 10 decobelov straty sluchu zvyšuje u pacientov riziko, že sa u nich vyvinie demencia. Pravdepodobnosť takéhoto vývoja predstavuje podľa štúdie až 27 perc.
  • V neposlednom rade vedci poukazujú aj na súvislosť medzi poškodením sluchu a depresiou. Podľa ich zistení ľudia s poškodeným sluchom sú až štvornásobne náchylnejší k depresii v porovnaní s bežnou populáciou.

Foto a infografika: Ecophon

Podobné články