Obchodný dom Ikea v Brne prešiel rekonštrukciou za plnej prevádzky

27.04.2023, Anna Palfiová | Materiály, technológie, konštrukcie

Od rozmachu výstavby prvých obchodných domov v našich končinách už ubehlo vyše dvadsať rokov. Aby teraz udržali krok s dobou, hlásia sa o slovo rekonštrukcie.

Vývoj a zmeny v zákazníckom správaní, nástup nových technológií, ako aj dizajnové trendy s dôrazom na udržateľnosť si vyžiadali rozsiahlu renováciu aj v prípade obchodného domu Ikea v Brne, ktorý je súčasťou nákupného centra Avion Shopping Park.

Ikea-PlanRadar-Brno-1-X.jpg

Rekonštrukcia, ktorá trvala od februára 2022 do marca 2023, zahŕňala modernizáciu priestorov predajne, rekonštrukciu samoobslužného skladu, rozšírenie reštaurácie a vylepšenie gastrozázemia. Stavebné práce prebiehali po celý rok prakticky nepretžite – sedem dní v týždni, 24 hodín denne a to všetko za plnej prevádzky obchodného domu.


Jasná požiadavka investora

Požiadavka investora, aby sa prestavba udiala bez prerušenia prevádzky, kládla vysoké nároky na zosúladenie stavebných činností s prevádzkovými potrebami obchodného domu. Koordinovaním a riadením projektu bola poverená spoločnosť Delta Group ČR, ktorá túto náročnú úlohu zvládala s pomocou poprednej európskej platformy pre digitalizáciu v stavebníctve PlanRadar.

Firma Delta Group ČR zabezpečovala technický dozor a kontrolu nákladov, koordinovala medzinárodný tím zhotoviteľov a dohliadala na bezpečnosť práce. Subdodávateľov riadila tak, aby stavebné práce čo najmenej rušili zákazníkov, napríklad aj tým, že hlučné a prašné práce sa vykonávali iba v nočných hodinách mimo otváracieho času. Na zaznamenávanie chýb a nedorobkov, ako aj na evidenciu požiadaviek investora na nadpráce bola využívaná digitálna platforma.

Ikea-PlanRadar-Brno-2-X.jpg


Jednoduchšia komunikácia

"PlanRadar umožňuje prepojiť komunikáciu medzi technickým dozorom, investorom a zhotoviteľom v rámci jedného systému na odstraňovanie chýb a nedorobkov na stavbe. To nám veľmi uľahčilo celkovú správu a urýchlilo tvorbu odovzdávacích protokolov, ako aj vyhodnocovanie štatistických údajov o realizácii prác pomocou funkcií tiketov a rozličných variantov reportov. Odpadla nám tak práca s vyplňovaním množstva neprehľadných tabuliek a posielania veľkého množstva e-mailov a obrázkov," vysvetľuje projektový manažér Delty Group ČR Adam Paulenda.

Využívanie digitálnej platformy pri riadení stavby prináša celé spektrum benefitov, ktoré sú viditeľné najmä v oblasti úspory času, obmedzení návštev na stavenisku, eliminovaní papierových dokumentov a zefektívnení komunikácie.

Ikea-PlanRadar-Brno-3-X.jpg


Menej papierovej dokumentácie

"Pri činnostiach, pri ktorých sme používali PlanRadar, pozorujem úsporu času o 60 až 70 percent. Vytvorenie tiketu pre vady a nedorobky je veľmi rýchle, pričom zaberie približne jednu minútu. Ďalší čas možno ušetriť vďaka menej častým návštevám na stavbe, a to až o polovicu. Tieto procesy by inak zabrali desiatky hodín práce týždenne navyše," uvádza A. Paulenda.

Výrazné zlepšenie vidí aj v tímovej spolupráci a komunikácii. "Vďaka PlanRadaru sme si nemuseli všetko oznamovať osobne alebo cez e-maily, v ktorých sa množstvo detailov stratí. V PlanRadare sa všetko rieši jasne a prehľadne na jednom mieste. Ďalej sme úplne upustili od papierových plánov na stavbe. Používali sme iba výkresy v digitálnom formáte uložené v aplikácii, ktorú sme si zobrazovali na tablete či telefóne. Čo sa týka celkového úbytku papierovej dokumentácie, posun je úplne zásadný. Odhadujem až o 30 perc." dodáva A. Paulenda.

Foto: PlanRadar

Podobné články