Plastové okná možno bez ujmy na kvalite recyklovať osem- až desaťkrát

16.10.2020, Silvia Biňovská | Materiály, technológie, konštrukcie

Prírodné zdroje sa míňajú, človek však berie planéte oveľa viac, ako by mal. Zodpovedné správanie voči životnému prostrediu a opakované využívanie surovín po ukončení ich životného cyklu je dnes nevyhnutné.

Objem výroby plastových okien v Európe presahuje 47 miliárd eur, hoci segment PVC okien rastie pomalšie než iné materiály. Ich podiel na celkovom predaji je však stále najvyšší. Sú otvorové výplne z plastu ekologické? Ekologickosť možno hodnotiť z hľadiska energetickej náročnosti pri výrobe, z pohľadu trvania životného cyklu či možnosti opakovaného použitia. Stopa, ktorú plastové okná zanechávajú za sebou, je výrazne menšia, ako by sa mohlo zdať.

Deceuninck-recyklovanie-1-X.jpg

 Spoločnosť Deceuninck prevádzkuje vlastnú recyklačnú linku v belgickom meste Diksmuide. Ročne sa tam dá spracovať zhruba dva milióny starých okien.


 

"Ako zakladajúci člen iniciatívy Rewindo GmbH, ktorá sa zapája do recyklácie plastových okien, sa snažíme zvyšovať podiel recyklovaných materiálov v plastových prvkoch určených pre stavebníctvo a intenzívne presadzovať zodpovedné a udržateľné nakladanie s PVC. Zvýšením používania recyklovaných materiálov chceme redukovať vplyv našich produktov a výrobných procesov na životné prostredie," hovorí Tomáš Klíma, obchodný riaditeľ spoločnosti Deceuninck pre región strednej a východnej Európy.


Dlhodobo udržateľné riešenie

Deceuninck už roky prevádzkuje vlastnú recyklačnú linku v belgickom meste Diksmuide. Jej kapacita sa vlani zvýšila na 45-tisíc ton PVC ročne, čo predstavuje spracovanie zhruba dvoch miliónov starých okien.

Koncových zákazníkov pri výbere okien dnes nezaujíma len ich dizajn a tepelnoizolačné vlastnosti, ale aj ekologická stopa ich výroby. PVC sa z hľadiska ekológie na prvý pohľad javí ako najhoršia z možností – hliník, drevo, plast. Je to však inak.

Energetická náročnosť výroby hliníkových okien je enormná, drevené okná sa nedajú recyklovať vôbec a naopak, plastové profily sa recyklovať dajú. Pri uvedomelom správaní možno ich životný cyklus predĺžiť.

Deceuninck-recyklovanie-3-X.jpg

 Pri uvedomelom správaní možno životný cyklus plastových okien predĺžiť, PVC profily sa dajú plne recyklovať osem- až desaťkrát bez straty kvality či odolnosti materiálu


 

"Ak sa na stavebný plast nebudeme pozerať optikou slamiek a jednorazových téglikov, ale budeme v ňom vidieť recyklovateľný zdroj, ktorý má svoj význam a unikátne (napr. tepelnoizolačné) vlastnosti, zistíme, že životnosť plastového okna sa dá predĺžiť na 350 rokov," zdôrazňuje T. Klíma. V súčasnosti sa vďaka recyklácii PVC v Európe ušetrí ročne zhruba jeden milión ton CO₂, ktorý by sa inak pri výrobe prvomateriálu (panenského PVC) dostal do ovzdušia.


Ako prebieha recyklácia?

Plastový profil možno plne recyklovať, a to osem- až desaťkrát bez ujmy na kvalite či odolnosti materiálu. Ako prebieha proces recyklácie plastových profilov? Pri spracovaní plastových okien sa staré okná najskôr rozdrvia, potom sa v triedičke oddelí PVC od ostatných materiálov. Hrubá drť sa vzápätí pomocou mlynu spracúva do podoby granulátu a prechádza najrôznejšími procesmi oddeľovania a spracovania na zlepšenie kvality PVC recyklátu.

Takýto recyklát sa dá využiť pri výrobe plastových okenných profilov dvoma spôsobmi. Buď sa určité množstvo recyklátu primieša do prvomateriálu, alebo sa z čistého recyklátu zhotoví nový profil. V druhom prípade sa z estetických dôvodov na povrch profilu aplikuje tenká vrstva panenského PVC, čoho výsledkom je na pohľad identický vzhľad ako pri profiloch z prvomateriálu.

Deceuninck-recyklovanie-4-X.jpg

 Elegant je moderný šesťkomorový profil s nízkym koeficientom tepelnej priestupnosti rámom Uf = 0,88 W/m²K s využitím technológie ThermoFibra a výstuže Forthex


 

Výrazný pokles produkcie CO₂

Pri výrobe recyklátu sa výrazne znižuje produkcia CO₂. Kým pri výrobe jednej tony panenského PVC sa vyprodukuje vyše dvoch ton oxidu uhličitého, pri vyprodukovaní jednej tony PVC z recyklátu je to len zhruba 135 kilogramov CO₂. Každá tona PVC zhotoveného z recyklátu tak znamená úsporu dvoch ton oxidu uhličitého v ovzduší.

"Naša spoločnosť do výroby všetkých okenných a dverových profilov postupne zavádza 100-percentne recyklovaný materiál EcoPowerCore, ktorý vykazuje lepšiu homogenitu hmoty ako prvomateriál. Vlastnosti EcoPowerCore a jeho chemické zloženie sú prísne sledované a kontrolované nezávislými expertnými inštitúciami. Profily z tohto materiálu sa vzhľadovo nijako nelíšia od profilov z panenského PVC, majú výborné tepelnoizolačné vlastnosti a sú odolné proti poveternostným vplyvom," vysvetľuje T. Klíma.


Kvalitné okno aj z profilov triedy B

Vo verejnosti panuje názor, že produkt vyrobený z recyklovaného plastu, prípadne okná zhotovené z PVC profilov, ktorých hrúbka pohľadovej steny profilu je iná než triedy A, majú nižšiu kvalitu. Klasifikácia profilov do tried nemá vzťah ku kvalite okna. Popisuje to aj norma STN EN 12608-1, ktorá jasne uvádza, že klasifikácia profilov podľa hrúbky stien je určená na popis širokých variácií profilov a návrhov okien pre rozličné aplikácie, ktoré sa používajú v Európe.

Nie je určená na naznačenie rozdielov v kvalite profilov alebo vo funkčnosti okien za predpokladu, že príslušné funkčné požiadavky pre okná a profily sú vyhovujúce. Bolo dostatočne preukázané, že aj z profilov s menšou hrúbkou steny v triede B možno vyrobiť rovnako kvalitné okno z hľadiska fyzikálno-mechanických vlastností ako z profilov triedy A.

Deceuninck-recyklovanie-5-X.jpg

 Aj z profilov s menšou hrúbkou steny v triede B možno z hľadiska fyzikálno-mechanických vlastností vyrobiť rovnako kvalitné okno ako z profilov triedy A


 

Všetci významní producenti PVC profilov určených na výrobu okien a dverí sa navyše dobrovoľne zaväzujú používať recyklát a regenerát (vlastný znovupoužiteľný materiál) pri zhotovovaní profilu. Dôvodom tejto aktivity nie je len snaha o podporu ochrany životného prostredia, ale aj úsilie byť svojimi činmi príkladom aj ostatným.

"Testy, ktoré sa robili v akreditovaných laboratóriách, preukázali, že profily s obsahom recyklátu/regenerátu majú rovnakú kvalitu ako profily vyrobené výhradne z tzv. prvomateriálu," zdôrazňuje Petr Sýs, technický a produktový manažér Deceunincku.

Foto: Deceuninck

Podobné články