Recyklovaných plastov v nových výrobkoch bude 10 mil. ton ročne

10.10.2019, Katarína Dudáková | Materiály, technológie, konštrukcie

Deklarácia Aliancie obehovosti plastov (Circular Plastics Alliance), ktorú vyše sto signatárov podpísalo v septembri 2019, stanovuje záväzok do roku 2025 používať 10 miliónov ton recyklovaného plastu v nových výrobkoch každý rok.

Medzi signatármi je tiež Asociácia európskych výrobcov expandovaného polystyrénu (EUMEPS), ktorej členom je aj slovenské Združenie výrobcov a spracovateľov expandovaného polystyrénu (Združenie EPS SR).

EPS-plasty-1-X.jpg

Cieľ používať každý rok 10 mil. ton recyklovaného plastu v nových výrobkoch do roku 2025 stanovila Európska komisia v roku 2018 v rámci Stratégie pre plasty. Deklarácia Aliancie obehovosti plastov podporuje cieľ zvýšiť množstvo recyklovaného plastu zo 4 mil. ton (čo platilo pre rok 2016) na 10 mil. ton v roku 2025. "Združenie EPS SR a jeho členovia sú odhodlaní spolupracovať so všetkými zúčastnenými stranami, aby sa ciele v obehovom hospodárstve splnili," uviedla Marta Strapková, predsedníčka Združenia EPS SR.


Európska únia zvyšuje tlak

Výrobná sieť EPS patrí medzi hlavných európskych hráčov v sektore plastov. EUMEPS sa preto stala jedným z európskych signatárov dokumentu, ktorého cieľom je podporovať transformačnú ambíciu tohto odvetvia.

Vyhlásenie podpísali malé a stredné firmy, veľké korporácie, združenia podnikateľov, normotvorcovia, výskumné organizácie, lokálne a národné autority. Súhlasom s deklaráciou sa prihlásili k vízii nulového plastového odpadu v prírode a k nulovému skládkovaniu.

S ohľadom na rastúci tlak zo strany EÚ na zníženie negatívnych vplyvov na životné prostredie sa asociácia EUMEPS voči Európskej únii dobrovoľne zaviazala zabezpečiť úplnú obehovosť EPS do roku 2030. Združenie EPS SR na valnom zhromaždení v októbri 2018 podpísalo Dobrovoľný záväzok k plneniu obehovosti EPS a už podniká konkrétne kroky na dosiahnutie tohto recyklačného cieľa. V roku 2025 by mohol podiel recyklácie na Slovensku dosiahnuť viac ako 50 percent, a to v oblasti obalového expandovaného polystyrénu a tiež aj stavebného.


EPS je dobre recyklovateľný materiál

"Súčasťou plnenia tohto cieľa je nadviazanie spolupráce s neziskovou organizáciou Inštitút cirkulárnej ekonomiky. Účelom je v prvom kroku zabezpečiť transparentnosť údajov a informácií o množstvách vyrobeného aj zrecyklovaného EPS a potenciál splnenia cieľa obehovosti na Slovensku," dopĺňa M. Strapková. Spolupráca bude pokračovať aj v roku 2020.

EPS sa z hľadiska recyklácie považuje za dobre recyklovateľný materiál. Dá sa recyklovať chemicky aj mechanicky, a to až 20-krát bez výraznej straty fyzikálnych vlastností, uvádza František Vörös zo Sdružení EPS ČR. Združenie EPS SR je odhodlané preukázať, že priemysel EPS môže byť ekonomicky, sociálne a environmentálne prínosný a udržateľný sektor.

Foto: Martin Matula

Podobné články