Úprava navrhovania takmer nulových domov sa odborníkom nepáči

17.06.2020, Marcela Danišová | Materiály, technológie, konštrukcie

Od roku 2021 bude platiť povinnosť stavať domy s takmer nulovou potrebou energie. Združenie výrobcov murovacích materiálov SR sa preto pýtalo projektantov a architektov, čo o tejto problematike vedia a aký majú na ňu názor.

Do prieskumu Združenia výrobcov murovacích materiálov SR (ZVMM) sa zapojilo sto špecialistov z celého Slovenska. Väčšina z nich sa v problematike a požiadavke stavať budovy s takmer nulovou potrebou energie – teda v energetickej triede A0 – dobre orientuje a pozná odpovede na hlavné špecifiká "A0 domov".

Wienerberger-Tondach-1-X.jpg


Uvítali by, keby bolo na výber

Prekvapením však je, že až deviati z desiatich oslovených projektantov a architektov buď nesúhlasia s povinnosťou stavať takéto domy a uvítali by dobrovoľnosť s finančnou motiváciou štátu, alebo pripúšťajú povinnosť, ale za podmienky kompenzovať zvýšené náklady.

Podľa prieskumu 91 perc. respondentov správne určilo hranicu triedy A0 pre rodinné domy – 54 kWh/(m².a), ktorú stanovuje vyhláška o energetickej hospodárnosti budov. Väčšina tiež správne odpovedala, že sa v roku 2019 zmenila norma o tepelnotechnických vlastnostiach stavebných konštrukcií a budov, ktorá stanovuje aj požiadavky pre konštrukcie domov v triede A0. Až 35 perc. respondentov si myslí, že požiadavky na steny a stropy sa sprísnia. Pravdou však je, že táto norma sa zmenila, požadované hodnoty pre steny a strechy však zostali na úrovni roku 2016.


Hrubšie steny ani izolácia nie sú nutné

V súvislosti s aplikovaním kritérií pre domy v energetickej triede A0 otázky smerovali aj k navrhovaniu obvodových stien. Tu až 86 perc. účastníkov prieskumu uviedlo, že hrubšie steny ani hrubšia izolácia či nadštandardné okná pri výstavbe takmer nulových domov nebudú nutné. Prísnejšie požiadavky podľa nich možno splniť aj s konštrukciami vyhovujúcimi terajším požiadavkám v kombinácii s použitím obnoviteľných zdrojov energií.

"Moderné murovacie materiály majú veľmi dobré tepelnoizolačné vlastnosti, ktoré s rezervou spĺňajú súčasné normové požiadavky na obvodové steny aj bez dodatočného zateplenia. To znamená, že sú vhodné aj na výstavbu domu s takmer nulovou potrebou energie. Pridávať k nim ďalšie tepelnoizolačné vrstvy alebo zväčšovať hrúbku murovacích materiálov nad 50 centimetrov nie je efektívne," vysvetľuje Gabriel Szöllösi, podpredseda ZVMM.


Postup, aký by zvolila väčšina projektantov

Nielen správna informovanosť je základom dobre spracovaného projektu a kvalitne postaveného rodinného domu, dôležité sú aj skúsenosti a prax. Prieskum sa preto zaujímal tiež o to, aké postupy by vzhľadom na konštrukcie, spôsob vetrania a prípravu teplej vody odborníci zvolili pri výstavbe takmer nulového domu.

Takmer polovica (44 perc.) by volila tepelnoizolačné vlastnosti obálky mierne lepšie ako požadovaná normová hodnota, nútené vetranie s rekuperáciou, vykurovanie a prípravu teplej vody pomocou kondenzačného plynového kotla alebo elektrický ohrev a doplnkové zníženie primárnej energie pomocou obnoviteľných zdrojov energií.

Viac ako tretina spomedzi oslovených (36 perc.) by si vybrala rovnaký prístup v tepelnoizolačných vlastnostiach, ale pustili by sa skôr do prirodzeného vetrania, vykurovania a prípravy teplej vody pomocou tepelného čerpadla alebo kotla na pelety.


Na čom by sa šetriť nemalo, ale šetrí sa

Hoci vyše polovice expertov (52 perc.) považuje prípravu projektu budovy za najdôležitejšiu investíciu pri "A0 dome", takmer dve tretiny z nich (viac ako 65 perc.) sa vyjadrili, že je to zároveň prvá vec, na ktorej sa snaží investor ušetriť. Investor sa takisto snaží šetriť na spôsobe vetrania a na obnoviteľných zdrojoch, hoci práve tie odborníci vyzdvihli ako alternatívu k nadmernému zatepľovaniu.

"Mnohí projektanti aj architekti si uvedomujú, že zvyšovanie izolácie má so stúpajúcou hodnotou v pomere k celku klesajúci vplyv na primárnu energiu. Preto sa výraznejšie v projekte prejaví zmena vetrania a obnoviteľné zdroje," spresňuje Martin Mihál, predseda ZVMM.


Len 10-perc. súhlas s platnou legislatívou

Azda najzaujímavejšie boli odpovede odborníkov na otázku: "Aký je váš názor na povinnosť stavať domy v energetickej triede A0?"

Len malá skupina projektantov (10 perc.) súhlasí s povinnosťou stavať domy v triede A0 aj za cenu vyšších nákladov na bývanie. Naopak, viac ako polovica (55 perc.) nesúhlasí s povinnosťou stavať "A0 domy" a zastáva názor, že pre výstavbu nulového domu by sa mal každý staviteľ rozhodnúť dobrovoľne, pričom toto rozhodnutie by malo byť ocenené formou štátnej dotácie.

Zvyšok, vyše tretiny (35 perc.) odborníkov s povinnosťou stavať takéto domy súhlasí, ale iba v prípade, že zvýšenie nákladov by štát kompenzoval vo forme dotácií. Ministerstvo dopravy a výstavby v rámci Národného plánu zameraného na zvyšovanie počtu takmer nulových budov dotácie na takéto domy už v minulom roku spustilo a pre veľký záujem od 1. júla štartuje aj druhú výzvu na podporu vo výške 8-tisíc eur. Stavebníci tak budú môcť aj tento rok požiadať o priznanie príspevku v prípade, že spĺňajú podmienky.

"Naše združenie pripravuje manuál, ktorý žiadateľom uľahčí proces a poskytne im praktické rady, ako žiadosť a jej prílohy majú správne vyzerať. Aj vďaka upozorneniam na najčastejšie chyby, ktoré sa podľa našich informácií najviac vyskytovali počas výzvy v roku 2019," dodáva M. Mihál.

Ilustračné foto: Wienerberger

Podobné články