Oprava mosta ponad Ružín bude podstatne lacnejšia, ako sa rátalo

17.06.2017, SITA | Mestá, obce, regióny

Most ponad vodnú nádrž Ružín je pre poškodenú statiku odstavený od konca roku 2016. Proces verejného obstarávania na jeho opravu sa už končí, rekonštrukcia sa čoskoro začne.

Most cez priehradu Ružín na východnom Slovensku má 50 rokov a zabezpečuje cestnú dopravu z Košíc smerom k obci Opátka, smerom do Gelnice a ďalších obcí Hnileckej doliny a Spiša. Statik Jozef Kurimský vzhľadom na havarijný stav telesa odporučil, aby bola premávka cez most pre havarijný stav uzavretá od 24. decembra 2016.

Košický samosprávny kraj pôvodne očakával, že obnova mosta na rieke Hornád vyjde na 7 miliónov eur, pričom každá z troch oslovených stavebných firiem ponúkla cenu nižšiu ako polovica tejto sumy. Najnižšiu cenu navrhla spoločnosť Strabag, s.r.o., a to 1,65 mil. eur, čo je menej ako štvrtina pôvodne predpokladanej hodnoty zákazky.

Most-Ruzin-kosickespravy-sk-1-X.jpg


Nepružné verejné obstarávanie

"Technologický vývoj v stavebníctve napreduje míľovými krokmi. Dlhodobo poukazujeme na fakt, že nižšie zisky stavebných podnikov oproti iným odvetviam škodia rozvoju celého trhu. Úspora takmer 80 percent v prípade mosta sa pritom dosiahla práve vďaka návrhu úplne iného technického riešenia, s akým sa pôvodne počítalo," hovorí prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik. Ide podľa neho o jasné potvrdenie toho, že štát nevyhnutne potrebuje stabilný a kontinuálne sa rozvíjajúci sektor stavebníctva.

Pripravovaná oprava mosta cez Ružín, ktorý je uzavretý pre nevyhovujúci technický stav, poukázala na problém s nepružným verejným obstarávaním. Víťazná firma spracovala ponuku za necelé tri týždne, no ďalšie tri mesiace trvalo, kým sa úradom podarilo sfinalizovať a dokončiť zvolený spôsob výberového konania, teda priame oslovenie troch stavebných firiem.

"Ide o dlhodobý problém stavebníctva na Slovensku. Neprimerane dlhé schvaľovanie či posudzovanie má negatívny vplyv na bežných ľudí, ktorí očakávajú riešenie dopravnej situácie čo najskôr," upozorňuje P. Kováčik.


Oprava má trvať päť mesiacov

Neprístupný most výrazne komplikuje dopravnú situáciu obyvateľom východného Slovenska. Aktuálne beží 16-dňová lehota od odoslania výsledku vyhodnotenia ponúk. Až po jej uplynutí, 26. júna, môže úspešná stavebná spoločnosť podpísať zmluvu s investorom a začať s opravou, ktorá má trvať päť mesiacov.

Hlavnou príčinou havarijného stavu mosta cez Ružín bolo uvoľnenie nosných lán a z toho vyplývajúca strata predpätia, čo viedlo k poklesu mostovkovej dosky v strede mosta.

Technické riešenie sanácie spočíva v zmene statického systému (zmonolitnenie stredového kĺbu) a vo vnesení dodatočného predpätia dosadením nových predpínacích káblov na spodnej strane mosta. Súčasný priehyb mostovky sa odstráni účinkom dodatočného predpätia a položením vyrovnávacej vrstvy z betónu s následnou úpravou nivelety. Súčasťou sanácie bude aj nové zábradelné zvodidlo, monolitické rímsy, izolácia, nový asfaltový povrch a odvodnenie.

Foto: kosickespravy.sk

Podobné články