Normy v stavebníctve a vo výstavbe: júl 2012

01.07.2012, ABC-bývanie.sk | Normy v stavebníctve

Slovenské technické normy (STN), ich zmeny a opravy vydané tlačou a oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS) SR*

STN P CEN ISO/TS 13140-2 / 01 8586
Elektronický výber poplatkov. Hodnotenie zhody palubného a postranného cestného zariadenia s ISO/TS 13141. Časť 2: Abstraktná skúšobná zostava (ISO/TS 13140-2: 2012) ****)
(CEN ISO/TS 13140-2: 2012, ISO/TS 13140-2: 2012)

STN P CEN ISO/TS 16407-2 / 01 8592
Elektronický výber poplatkov. Hodnotenie zhody zariadenia podľa ISO/TS 17575-1. Časť 2: Abstraktná skúšobná zostava (ISO/TS 16407-2: 2012) ****)
(CEN ISO/TS 16407-2: 2012, ISO/TS 16407-2: 2012)

STN P CEN ISO/TS 16410-2 / 01 8593
Elektronický výber poplatkov. Hodnotenie zhody zariadenia podľa ISO/TS 17575-3. Časť 2: Abstraktná skúšobná zostava (ISO/TS 16410-2: 2012) ****)
(CEN ISO/TS 16410-2: 2012, ISO/TS 16410-2: 2012)

STN P CEN ISO/TS 16401-1 / 01 8596
Elektronický výber poplatkov. Hodnotenie zhody zariadenia podľa ISO/TS 17575-2. Časť 1: Štruktúra súboru skúšok a ciele skúšok (ISO/TS 16401-1: 2012) ****)
(CEN ISO/TS 16401-1: 2012, ISO/TS 16401-1: 2012)

STN P CEN ISO/TS 16401-2 / 01 8596
Elektronický výber poplatkov. Hodnotenie zhody zariadenia podľa ISO/TS 17575-2. Časť 2: Abstraktná skúšobná zostava (ISO/TS 16401-2: 2012) ****)
(CEN ISO/TS 16401-2: 2012, ISO/TS 16401-2: 2012)

STN P CEN ISO/TS 16403-1 / 01 8597
Elektronický výber poplatkov. Hodnotenie zhody zariadenia podľa ISO/TS 17575-4. Časť 1: Štruktúra súboru skúšok a ciele skúšok (ISO/TS 16403-1: 2012) ****)
(CEN ISO/TS 16403-1: 2012, ISO/TS 16403-1: 2012)

STN P CEN ISO/TS 16403-2 / 01 8597
Elektronický výber poplatkov. Hodnotenie zhody zariadenia podľa ISO/TS 17575-4. Časť 2: Abstraktná skúšobná zostava (ISO/TS 16403-2: 2012) ****)
(CEN ISO/TS 16403-2: 2012, ISO/TS 16403-2: 2012)

STN P CEN/TS 16331 / 01 8598
Elektronický výber poplatkov. Interoperabilné profily aplikácie pre autonómne systémy ****)
(CEN/TS 16331: 2012)

STN EN ISO 9223 / 03 8202
Korózia kovov a zliatin. Korózna agresivita atmosfér. Klasifikácia, stanovenie a odhad (ISO 9223: 2012)
(EN ISO 9223: 2012, ISO 9223: 2012)

STN EN ISO 9224 / 03 8203
Korózia kovov a zliatin. Korózna agresivita atmosfér. Smerné hodnoty pre stupne koróznej agresivity (ISO 9224: 2012)
(EN ISO 9224: 2012, ISO 9224: 2012)

STN EN ISO 11127-1 / 03 8237
Príprava oceľových podkladov pred nanášaním náterových látok a podobných výrobkov. Skúšobné metódy pre nekovové prostriedky určené na abrazívne čistenie. Časť 1: Odber vzoriek (ISO 11127-1: 2011) ****)
(EN ISO 11127-1: 2011, ISO 11127-1: 2011)

STN EN ISO 11127-2 / 03 8237
Príprava oceľových podkladov pred nanášaním náterových látok a podobných výrobkov. Skúšobné metódy pre nekovové prostriedky určené na abrazívne čistenie. Časť 2: Stanovenie zrnitosti (ISO 11127-2: 2011) ****)
(EN ISO 11127-2: 2011, ISO 11127-2: 2011)

STN EN ISO 11127-3 / 03 8237
Príprava oceľových podkladov pred nanášaním náterových látok a podobných výrobkov. Skúšobné metódy pre nekovové prostriedky určené na abrazívne čistenie. Časť 3: Stanovenie zdanlivej hustoty (ISO 11127-3: 2011) ****)
(EN ISO 11127-3: 2011, ISO 11127-3: 2011)

STN EN ISO 11127-4 / 03 8237
Príprava oceľových podkladov pred nanášaním náterových látok a podobných výrobkov. Skúšobné metódy pre nekovové prostriedky určené na abrazívne čistenie. Časť 4: Hodnotenie tvrdosti skúškou na skle (ISO 11127-4: 2011) ****)
(EN ISO 11127-4: 2011, ISO 11127-4: 2011)

STN EN ISO 11127-5 / 03 8237
Príprava oceľových podkladov pred nanášaním náterových látok a podobných výrobkov. Skúšobné metódy pre nekovové prostriedky určené na abrazívne čistenie. Časť 5: Stanovenie vlhkosti (ISO 11127-5: 2011) ****)
(EN ISO 11127-5: 2011, ISO 11127-5: 2011)

STN EN ISO 11127-6 / 03 8237
Príprava oceľových podkladov pred nanášaním náterových látok a podobných výrobkov. Skúšobné metódy pre nekovové prostriedky určené na abrazívne čistenie. Časť 6: Stanovenie nečistôt rozpustných vo vode meraním vodivosti (ISO 11127-6: 2011) ****)
(EN ISO 11127-6: 2011, ISO 11127-6: 2011)

STN EN ISO 11127-7 / 03 8237
Príprava oceľových podkladov pred nanášaním náterových látok a podobných výrobkov. Skúšobné metódy pre nekovové prostriedky určené na abrazívne čistenie. Časť 7: Stanovenie chloridov rozpustných vo vode (ISO 11127-7: 2011) ****)
(EN ISO 11127-7: 2011, ISO 11127-7: 2011)

STN EN ISO 13123 / 03 8535
Kovové a iné anorganické povlaky. Skúšobná metóda cyklického zohrievania žiarových bariérových povlakov s teplotným gradientom (ISO 13123: 2011) ****)
(EN ISO 13123: 2011, ISO 13123: 2011)

STN EN 12952-3 / 07 7604
Vodorúrkové kotly a pomocné zariadenia. Časť 3: Navrhovanie a výpočet tlakových častí
(EN 12952-3: 2011)

STN EN 474-4+A2 / 27 5340
Stroje na zemné práce. Bezpečnosť. Časť 4: Požiadavky na rýpadlo-nakladače (Konsolidovaný text)
(EN 474-4:2006+A2: 2012)

STN EN 474-5+A2 / 27 5340
Stroje na zemné práce. Bezpečnosť. Časť 5: Požiadavky na hydraulické rýpadlá (Konsolidovaný text)
(EN 474-5:2006+A2: 2012)

STN EN ISO 2867 / 27 7412
Stroje na zemné práce. Prístupové sústavy (ISO 2867: 2011)
(EN ISO 2867: 2011, ISO 2867: 2011)

STN EN 15583-2 / 27 8322
Zariadenia zimnej údržby. Snehové pluhy. Časť 2: Skúšobné kritériá a ich požiadavky ****)
(EN 15583-2: 2012)

STN EN 50130-5 / 33 4590
Poplachové systémy. Časť 5: Skúšobné metódy vplyvu prostredia
(EN 50130-5: 2011)

STN EN 61821 /36 0066
Elektrické inštalácie pre osvetlenie a svetelnú signalizáciu na letiskách. Údržba sériových obvodov s konštantným prúdom leteckých pozemných návestí ****)
(EN 61821: 2011, IEC 61821: 2011)

STN EN 61341 / 36 0163
Metódy merania osovej svietivosti a uhla (uhlov) vyžarovania reflektorových svetelných zdrojov ****)
(EN 61341: 2011, IEC/TR 61341: 2010)

STN EN 13032-1+A1 / 36 0401
Svetlo a osvetlenie. Meranie a vyhodnotenie fotometrických údajov svetelných zdrojov a svietidiel. Časť 1: Meranie a formulár súborov (Konsolidovaný text) ****)
(EN 13032-1:2004+A1: 2012)

STN EN 62442-1 / 36 0513
Energetické vlastnosti ovládacích zariadení svetelných zdrojov. Časť 1: Ovládacie zariadenia žiariviek. Metóda merania na stanovenie celkového príkonu obvodov ovládacieho zariadenia a účinnosti ovládacieho zariadenia ****)
(EN 62442-1: 2011, EN 62442-1:2011/AC: 2012, IEC 62442-1: 2011)

STN EN 61386-25 / 37 /media/images/
Systémy elektroinštalačných rúrok na uloženie káblov. Časť 25: Osobitné požiadavky. Pripevňovacie zariadenia elektroinštalačných rúrok
(EN 61386-25: 2011, IEC 61386-25: 2011)

STN EN 10218-1 / 42 5431
Oceľový drôt a výrobky z drôtu. Všeobecne. Časť 1: Skúšobné metódy ****)
(EN 10218-1: 2012)

STN EN 10218-2 / 42 5431
Oceľové drôty a výrobky z drôtu. Všeobecne. Časť 2: Rozmery a tolerancie drôtu ****)
(EN 10218-2: 2012)

STN EN 10264-1 / 42 6475
Oceľový drôt a výrobky z drôtu. Oceľový drôt na laná. Časť 1: Všeobecné požiadavky ****)
(EN 10264-1: 2012)

STN EN 10264-2 / 42 6475
Oceľový drôt a výrobky z drôtu. Oceľový drôt na laná. Časť 2: Nelegovaný oceľový drôt ťahaný za studena na laná na všeobecné používanie ****)
(EN 10264-2: 2012)

STN EN 10264-3 / 42 6475
Oceľový drôt a výrobky z drôtu. Oceľový drôt na laná. Časť 3: Kruhový a tvarovaný nelegovaný oceľový drôt na vysokopevnostné použitie ****)
(EN 10264-3: 2012)

STN EN 10264-4 / 42 6475
Oceľový drôt a výrobky z drôtu. Oceľový drôt na laná. Časť 4: Nehrdzavejúci oceľový drôt ****)
(EN 10264-4: 2012)

STN EN 15949 / 43 3012
Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné požiadavky na valcovne tyčí, stavebnej ocele a drôtu ****)
(EN 15949: 2012)

STN P CEN/TS 13598-3 / 64 3234
Potrubné systémy z plastov na beztlakové kanalizačné potrubia a stoky uložené v zemi. Pomocné príslušenstvo vrátane plytkých revíznych komôr. Nemäkčený polyvinylchlorid (PVC-U), polypropylén (PP) a polyetylén (PE). Časť 3: Odporúčania na posudzovanie zhody ****)
(eqv. CEN/TS 13598-3: 2012)

STN EN 1428 / 65 7040
Asfalty a asfaltové spojivá. Stanovenie obsahu vody v asfaltových emulziách. Metóda azeotrópnej destilácie ****)
(EN 1428: 2012)

STN EN 14961-6 / 65 7403
Tuhé biopalivá. Špecifikácie a triedy palív. Časť 6: Nedrevné pelety na nepriemyselné používanie ****)
(EN 14961-6: 2012)

STN EN 15234-2 / 65 7419
Tuhé biopalivá. Zabezpečovanie kvality paliva. Časť 2: Drevné pelety na nepriemyselné používanie ****)
(EN 15234-2: 2012)

STN EN 15234-3 / 65 7419
Tuhé biopalivá. Zabezpečovanie kvality paliva. Časť 3: Drevné brikety na nepriemyselné používanie ****)
(EN 15234-3: 2012)

STN EN 15234-4 / 65 7419
Tuhé biopalivá. Zabezpečovanie kvality paliva. Časť 4: Drevné štiepky na nepriemyselné používanie ****)
(EN 15234-4: 2012)

STN EN 15234-5 / 65 7419
Tuhé biopalivá. Zabezpečovanie kvality paliva. Časť 5: Palivové drevo na nepriemyselné používanie ****)
(EN 15234-5: 2012)

STN EN 15234-6 / 65 7419
Tuhé biopalivá. Zabezpečovanie kvality paliva. Časť 6: Nedrevné pelety na nepriemyselné používanie ****)
(EN 15234-6: 2012)

STN EN 1096-1 / 70 1612
Sklo v stavebníctve. Sklo s povlakom (pokovované sklo). Časť 1: Definície a zatriedenie
(EN 1096-1: 2012)

STN EN 1096-2 / 70 1612
Sklo v stavebníctve. Sklo s povlakom (pokovované sklo). Časť 2: Požiadavky a skúšobné postupy pre triedy A, B a S ****)
(EN 1096-2: 2012)

STN EN 1096-3 / 70 1612
Sklo v stavebníctve. Sklo s povlakom (pokovované sklo). Časť 3: Požiadavky a skúšobné postupy pre triedy C a D ****)
(EN 1096-3: 2012)

STN EN 1744-7 / 72 1189
Skúšky na stanovenie chemických vlastností kameniva. Časť 7: Stanovenie straty žíhaním vo verejných spaľovniach komunálneho odpadu ****)
(EN 1744-7: 2012)

STN EN 12839 / 72 3172
Betónové prefabrikáty. Prvky na ploty
(EN 12839: 2012)

STN EN 997 / 72 4852
Záchodové misy a záchodové príslušenstvá so zabudovaným zápachovým uzáverom
(EN 997: 2012)

STN EN 13172 / 72 7211
Tepelnoizolačné výrobky. Hodnotenie zhody
(EN 13172: 2012)

STN 73 0540-2 / 73 0540
Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 2: Funkčné požiadavky

STN 73 0540-3 / 73 0540
Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 3: Vlastnosti prostredia a stavebných výrobkov

TNI CEN/TR 1317-6 / 73 6030
Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 6: Zadržiavacie systémy pre chodcov. Vodiace zábradlia ****)
(CEN/TR 1317-6: 2012)

STN P CEN/TS 1317-8 / 73 6030
Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 8: Záchytné bezpečnostné zariadenia redukujúce silu nárazu pri kolíziách motocyklistov so zvodidlami ****)
(CEN/TS 1317-8: 2012)

STN P CEN/TS 16165 / 73 6197
Stanovenie odolnosti povrchu proti pošmyknutiu chodcov. Metódy hodnotenia ****)
(CEN/TS 16165: 2012)

STN EN 13231-3 / 73 6316
Železnice. Železničný zvršok. Preberanie prác. Časť 3: Preberanie reprofilácie koľajníc na trati ****)
(EN 13231-3: 2012)

STN EN ISO 28802 / 83 3549
Ergonómia fyzikálneho prostredia. Hodnotenie prostredia pomocou environmentálneho prieskumu zahrňujúceho fyzikálne merania prostredia a subjektívne reakcie ľudí (ISO 28802: 2012) ****)
(EN ISO 28802: 2012, ISO 28802: 2012)

STN EN 16194 / 95 1502
Prenosné toaletné kabíny nepripojené na kanalizácu. Požiadavky na služby týkajúce sa rozmiestňovania kabín a na sanitárne prípravky ****)
(EN 16194: 2012)

STN EN 16114 / 96 5021
Služby manažérskeho poradenstva
(EN 16114: 2011)

TNI CWA 15517 / 98 1040
Európska normalizačná príručka pre obstarávanie v oblasti obrany ****)
(CWA 15517: 2011)

Zmeny STN

STN EN 12831/Z1 / 06 0210
Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu projektovaného tepelného príkonu. Zmena 1

STN EN ISO 13790/NA/Z1 / 73 0703
Energetická hospodárnosť budov. Výpočet potreby energie na vykurovanie a chladenie (ISO 13790: 2008). Národná príloha. Zmena 1

STN EN 15603/NA / 73 0712
Energetická hospodárnosť budov. Celková potreba energie a definície energetického hodnotenia. Národná príloha
 

Opravy STN

STN EN 12390-3/AC / 73 1302
Skúšanie zatvrdnutého betónu. Časť 3: Pevnosť v tlaku skúšobných telies. Oprava AC
(EN 12390-3:2009/AC: 2011)

STN EN 54-25/AC2 / 92 0404
Elektrická požiarna signalizácia. Časť 25: Súčasti využívajúce rádiové spoje. Oprava AC2
(EN 54-25:2008/AC: 2012)


* Prvý riadok pri každej norme znamená jej označenie a triediaci znak, druhý údaj je názov normy s ďalšou identifikáciou

► Normy označené *) preberajú medzinárodné alebo európske normy prevzatím originálu (súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku).
► Normy označené ***) preberajú medzinárodné alebo európske normy v jazyku člena CEN/CENELEC s národnou titulnou stranou.
► Normy označené ****) preberajú medzinárodné alebo európske normy oznámením vo Vestníku ÚNMS SR (bez vydania titulnej strany STN tlačou).

Portál ABC-bývanie.sk pripravuje rubriku v spolupráci so Slovenským ústavom technickej normalizácie (SÚTN). Záujemcovia majú k dispozícii aj internetový obchod SÚTN so základnými informáciami o každej technickej norme. Na webovej stránke SÚTN návštevníci nájdu i sekciu Dôležité upozornenia k STN, sekciu o Eurokódoch, ako aj službu výkladu ustanovení STN.

Pri vyhľadávaní noriem zo starších výberov odporúčame preveriť si, či norma nebola medzičasom zrušená. Platnosť sa dá overiť v e-shope SÚTN, kde je mesačná aktualizácia.