Normy v stavebníctve a vo výstavbe: október 2011

01.10.2011, ABC-bývanie.sk | Normy v stavebníctve

Slovenské technické normy (STN), ich zmeny a opravy vydané tlačou a oznámením vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS) SR*

STN EN ISO 8015 / 01 4204
Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Základy. Koncepty, princípy a pravidlá (ISO 8015: 2011) ****)
(EN ISO 8015: 2011, ISO 8015: 2011)

STN EN ISO 10893-1 / 01 5061
Nedeštruktívne skúšanie ocelových rúr. Časť 1: Automatizované elektromagnetické skúšanie bezšvových a zváraných oceľových rúr (okrem rúr zváraných elektrickým oblúkom pod tavivom) na overovanie hydraulickej tesnosti (ISO 10893-1:2011) ****)
(EN ISO 10893-1: 2011, ISO 10893-1: 2011)

STN EN ISO 10893-2 / 01 5061
Nedeštruktívne skúšanie oceľových rúr. Časť 2: Automatizované skúšanie bezšvových a zváraných oceľových rúr (okrem rúr zváraných elektrickým oblúkom pod tavivom) vírivými prúdmi na zisťovanie chýb (ISO 10893-2:2011) ****)
(EN ISO 10893-2: 2011, ISO 10893-2: 2011)

STN EN ISO 10893-3 / 01 5061
Nedeštruktívne skúšanie oceľových rúr. Časť 3: Automatizované skúšanie tesnosti bezšvových a zváraných feromagnetických oceľových rúr (okrem rúr zváraných elektrickým oblúkom pod tavivom) úplným obvodovým magnetickým tokom na zisťovanie pozdĺžnych a priečnych chýb (ISO 10893-3:2011) ****)
(EN ISO 10893-3: 2011, ISO 10893-3: 2011)

STN EN ISO 10893-4 / 01 5061
Nedeštruktívne skúšanie oceľových rúr. Časť 4: Kapilárna skúška bezšvových a zváraných oceľových rúr farebnou kvapalinou na zisťovanie povrchových chýb (ISO 10893-4:2011) ****)
(EN ISO 10893-4: 2011, ISO 10893-4: 2011)

STN EN ISO 10893-5 / 01 5061
Nedeštruktívne skúšanie oceľových rúr. Časť 5: Skúšanie bezšvových a zváraných oceľových rúr magnetickými časticami na zisťovanie povrchových chýb (ISO 10893-5: 2011) ****)
(EN ISO 10893-5: 2011, ISO 10893-5: 2011)

STN EN ISO 10893-6 / 01 5061
Nedeštruktívne skúšanie oceľových rúr. Časť 6: Skúšanie bezšvových a zváraných oceľových rúr prežarovaním na zisťovanie chýb (ISO 10893-6: 2011) ****)
(EN ISO 10893-6: 2011, ISO 10893-6: 2011)

STN EN ISO 10893-7 / 01 5061
Nedeštruktívne skúšanie oceľových rúr. Časť 7: Digitálne skúšanie bezšvových a zváraných oceľových rúr prežarovaním na zisťovanie chýb (ISO 10893-7:2011) ****)
(EN ISO 10893-7: 2011, ISO 10893-7: 2011)

STN EN ISO 10893-8 / 01 5061
Nedeštruktívne skúšanie oceľových rúr. Časť 8: Automatizované skúšanie bezšvových a zváraných oceľových rúr ultrazvukom na zisťovanie vrstvovitých chýb (ISO 10893-8: 2011) ****)
(EN ISO 10893-8: 2011, ISO 10893-8: 2011)

STN EN ISO 10893-9 / 01 5061
Nedeštruktívne skúšanie oceľových rúr. Časť 9: Automatizované skúšanie ultrazvukom na zisťovanie vrstvovitých chýb pásov/ platní na výrobu zváraných oceľových rúr (ISO 10893-9:2011) ****)
(EN ISO 10893-9: 2011, ISO 10893-9: 2011)

STN EN ISO 10893-10 / 01 5061
Nedeštruktívne skúšanie oceľových rúr. Časť 10: Automatizované úplné periférne skúšanie bezšvových a zváraných oceľových rúr (okrem rúr zváraných elektrickým oblúkom pod tavivom) ultrazvukom na zisťovanie pozdĺžnych a priečnych chýb (ISO 10893-10:2011) ****)
(EN ISO 10893-10: 2011, ISO 10893-10: 2011)

STN EN ISO 10893-11 / 01 5061
Nedeštruktívne skúšanie oceľových rúr. Časť 11: Automatizované skúšanie bezšvových a zváraných oceľových rúr ultrazvukom na zisťovanie pozdĺžnych a priečnych chýb (ISO 10893-11: 2011) ****)
(EN ISO 10893-11: 2011, ISO 10893-11: 2011)

STN EN ISO 10893-12 / 01 5061
Nedeštruktívne skúšanie oceľových rúr. Časť 12: Automatizované úplné periférne skúšanie bezšvových a zváraných oceľových rúr (okrem rúr zváraných elektrickým oblúkom pod tavivom) ultrazvukom na zisťovanie hrúbky (ISO 10893-12: 2011) ****)
(EN ISO 10893-12: 2011, ISO 10893-12: 2011)

STN EN ISO 17672 / 05 5650
Tvrdé spájkovanie. Prídavné kovy (ISO 17672: 2010)
(EN ISO 17672: 2010, ISO 17672: 2010)

STN EN ISO 10360-7 / 25 2011
Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Akceptačné a verifikačné skúšky súradnicových meracích strojov (CMM). Časť 7: CMM vybavené obrazovými snímacími systémami (ISO 10360-7: 2011) ****)
(EN ISO 10360-7: 2011, ISO 10360-7: 2011)

TNI CLC/TR 50436-3 / 30 4010
Uzamykanie reagujúce na alkohol. Skúšobné metódy a požiadavky na funkčné vlastnosti. Časť 3: Usmernenie pre rozhodovateľov, nákupcov a používateľov ****)
(CLC/TR 50436-3: 2010)

STN EN 60519-1 / 33 5002
Bezpečnosť elektrotepelných zariadení. Časť 1: Všeobecné požiadavky
(EN 60519-1: 2011, IEC 60519-1: 2010)

STN EN 60695-2-12 / 34 5630
Skúšanie požiarneho nebezpečenstva. Časť 2-12: Skúšky žeravým/horúcim drôtom. Index horľavosti žeravým drôtom (GWFI) - skúšobné metódy pre materiály
(EN 60695-2-12: 2010, IEC 60695-2-12: 2010)

STN EN 60695-2-13 / 34 5630
Skúšanie požiarneho nebezpečenstva. Časť 2-13: Skúšky žeravým/horúcim drôtom. Teplota zapálenia žeravým drôtom (GWIT) - skúšobné metódy pre materiály
(EN 60695-2-13: 2010, IEC 60695-2-13: 2010)

STN EN 50525-1 / 34 7410
Elektrické káble. Nízkonapäťové káble pre menovité napätia do 450/750 V (U0/U) vrátane. Časť 1: Všeobecné požiadavky ****)
(EN 50525-1: 2011)

STN EN 50525-2-11 / 34 7410
Elektrické káble. Nízkonapäťové káble pre menovité napätia do 450/750 V (U0/U) vrátane. Časť 2-11: Káble na všeobecné použitie. Ohybné káble s termoplastickou izoláciou z PVC****)
(EN 50525-2-11: 2011)

STN EN 50525-2-12 / 34 7410
Elektrické káble. Nízkonapäťové káble pre menovité napätia do 450/750 V (U0/U) vrátane. Časť 2-12: Káble na všeobecné použitie. Káble s termoplastickou izoláciou z PVC pre špirálové prívody****)
(EN 50525-2-12: 2011)

STN EN 50525-2-21 / 34 7410
Elektrické káble. Nízkonapäťové káble pre menovité napätia do 450/750 V (U0/U) vrátane. Časť 2-21: Káble na všeobecné použitie. Ohybné káble s izoláciou zo zosieteného elastoméru ****)
(EN 50525-2-21: 2011)

STN EN 50525-2-22 / 34 7410
Elektrické káble. Nízkonapäťové káble pre menovité napätia do 450/750 V (U0/U) vrátane. Časť 2-22: Káble na všeobecné použitie. Vysokoohybné opletené káble s izoláciou zo zosieteného elastoméru****)
(EN 50525-2-22: 2011)

STN EN 50525-2-31 / 34 7410
Elektrické káble. Nízkonapäťové káble pre menovité napätia do 450/750 V (U0/U) vrátane. Časť 2-31: Káble na všeobecné použitie. Jednožilové neopláštené káble s termoplastickou izoláciou z PVC****)
(EN 50525-2-31: 2011)

STN EN 50525-2-41 / 34 7410
Elektrické káble. Nízkonapäťové káble pre menovité napätia do 450/750 V (U0/U) vrátane. Časť 2-41: Káble na všeobecné použitie. Jednožilové káble so zosietenou izoláciou na báze silikónového kaučuku****)
(EN 50525-2-41: 2011)

STN EN 50525-2-42 / 34 7410
Elektrické káble. Nízkonapäťové káble pre menovité napätia do 450/750 V (U0/U) vrátane. Časť 2-42: Káble na všeobecné použitie. Jednožilové neopláštené káble so zosietenou EVA izoláciou****)
(EN 50525-2-42: 2011)

STN EN 50525-2-51 / 34 7410
Elektrické káble. Nízkonapäťové káble pre menovité napätia do 450/750 V (U0/U) vrátane. Časť 2-51: Káble na všeobecné použitie. Ovládacie káble odolné proti oleju s termoplastickou izoláciou z PVC ****)
(EN 50525-2-51: 2011)

STN EN 50525-2-71 / 34 7410
Elektrické káble. Nízkonapäťové káble pre menovité napätia do 450/750 V (U0/U) vrátane. Časť 2-71: Káble na všeobecné použitie. Ploché ohybné káble (šnúry) s termoplastickou izoláciou z PVC****)
(EN 50525-2-71: 2011)

STN EN 50525-2-72 / 34 7410
Elektrické káble. Nízkonapäťové káble pre menovité napätia do 450/750 V (U0/U) vrátane. Časť 2-72: Káble na všeobecné použitie. Ploché rozdeliteľné káble (šnúry) s termoplastickou izoláciou z PVC****)
(EN 50525-2-72: 2011)

STN EN 50525-2-81 / 34 7410
Elektrické káble. Nízkonapäťové káble pre menovité napätia do 450/750 V (U0/U) vrátane. Časť 2-81: Káble na všeobecné použitie. Káble na oblúkové zváranie s obalom zo zosieteného elastoméru ****)
(EN 50525-2-81: 2011)

STN EN 50525-2-82 / 34 7410
Elektrické káble. Nízkonapäťové káble pre menovité napätia do 450/750 V (U0/U) vrátane. Časť 2-82: Káble na všeobecné použitie. Káble pre dekoratívne reťaze s izoláciou zo zosieteného elastoméru****)
(EN 50525-2-82: 2011)

STN EN 50525-2-83 / 34 7410
Elektrické káble. Nízkonapäťové káble pre menovité napätia do 450/750 V (U0/U) vrátane. Časť 2-83: Káble na všeobecné použitie. Mnohožilové káble so zosietenou izoláciou na báze silikónového kaučuku****)
(EN 50525-2-83: 2011)

STN EN 50525-3-11 / 34 7410
Elektrické káble. Nízkonapäťové káble pre menovité napätia do 450/750 V (U0/U) vrátane. Časť 3-11: Káble so špeciálnou úpravou proti ohňu. Ohybné káble s bezhalogénovou termoplastickou izoláciou a nízkym uvoľňovaním dymu****)
(EN 50525-3-11: 2011)

STN EN 50525-3-21 / 34 7410
Elektrické káble. Nízkonapäťové káble pre menovité napätia do 450/750 V (U0/U) vrátane. Časť 3-21: Káble so špeciálnou úpravou proti ohňu. Ohybné káble s bezhalogénovou zosietenou izoláciou a nízkym uvoľňovaním dymu****)
(EN 50525-3-21: 2011)

STN EN 50525-3-31 / 34 7410
Elektrické káble. Nízkonapäťové káble pre menovité napätia do 450/750 V (U0/U) vrátane. Časť 3-31: Káble so špeciálnou úpravou proti ohňu. Jednožilové neopláštené káble s bezhalogénovou termoplastickou izoláciou a nízkym uvoľňovaním dymu****)
(EN 50525-3-31: 2011)

STN EN 50525-3-41 / 34 7410
Elektrické káble. Nízkonapäťové káble pre menovité napätia do 450/750 V (U0/U) vrátane. Časť 3-41: Káble so špeciálnou úpravou proti ohňu. Jednožilové neopláštené káble s bezhalogénovou zosietenou izoláciou a nízkym uvoľňovaním dymu****)
(EN 50525-3-41: 2011)

STN EN 6/media/images/-1 / 35 /media/images/
Točivé elektrické stroje. Časť 1: Menovité údaje a vlastnosti
(EN 6/media/images/-1: 2010, EN 6/media/images/-1:2010/Cor. Oct.: 2010, mod. IEC 6/media/images/-1: 2010)

TNI CLC/TR 60269-5 / 35 4701
Nízkonapäťové poistky. Časť 5: Návod na používanie nízkonapäťových poistiek ****)
(CLC/TR 60269-5: 2011, IEC/TR 60269-5: 2010)

STN EN 60730-2-9 / 36 1950
Automatické elektrické riadiace zariadenia pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2-9: Osobitné požiadavky na riadiace zariadenia so snímaním teploty
(EN 60730-2-9: 2010, mod. IEC 60730-2-9: 2008)

STN EN 15900 / 38 /media/images/
Energetické služby v oblasti energetickej efektívnosti. Definície a požiadavky
(EN 15900: 2010)

STN EN 320 / 49 0155
Trieskové a vláknité dosky. Stanovenie odporu proti vytiahnutiu skrutky v axiálnom smere ****)
(EN 320: 2011)

STN EN 13228 / 49 2135
Drevené podlahoviny. Zámkové podlahovinové prvky z rastlého dreva zahŕňajúce bloky so zámkovým systémom (interlocking) ****)
(EN 13228: 2011)

STN EN 13647 / 49 2140
Parkety a iné drevené podlahoviny a drevené stenové a stropné obklady. Zisťovanie geometrických charakteristík ****)
(EN 13647: 2011)

STN EN 13353+A1 / 49 2700
Dosky z rastlého dreva (SWP). Požiadavky (Konsolidovaný text)
(EN 13353:2008+A1: 2011)

STN EN ISO 15015 / 64 2721
Plasty. Vytláčané dosky z akrylonitril-styrénových kopolymérov (ABS, AEPDS a ASA) s upravenou húževnatosťou. Požiadavky a skúšobné metódy (ISO 15015: 2011) ****)
(ISO 15015: 2011, mod. EN ISO 15015: 2011)

STN EN 1965-1 / 66 8574
Konštrukčné lepidlá. Korózia. Časť 1: Stanovenie a klasifikácia korózie na medenom podklade ****)
(EN 1965-1: 2011)

STN EN 1965-2 / 66 8574
Konštrukčné lepidlá. Korózia. Časť 2: Stanovenie a klasifikácia korózie na mosadznom podklade ****)
(EN 1965-2: 2011)

STN EN 14869-1 / 66 8579)
Konštrukčné lepidlá. Stanovenie správania konštrukčných lepených spojov v šmyku. Časť 1: Skúšobná metóda krútením s použitím dutých valcov lepených natupo (mod ISO 11003-1: 2001) ****)
(EN 14869-1: 2011, mod. ISO 11003-1: 2001)

STN EN 14869-2 / 66 8579
Konštrukčné lepidlá. Stanovenie správania konštrukčných lepených spojov v šmyku. Časť 2: Šmyková skúška na hrubých adherendoch (mod ISO 11003-2: 2001) ****)
(EN 14869-2: 2011, mod. ISO 11003-2: 2001)

STN EN 480-1 + A1 / 72 2323
Prísady do betónu, mált a zálievok. Skúšobné metódy. Časť 1: Porovnávané betóny a porovnávané malty pri skúškach (Konsolidovaný text)
(EN 480-1:2006+A1: 2011)

STN EN 1520 / 72 3190
Prefabrikované vystužené dielce z ľahkého medzerovitého betónu z pórovitého kameniva s nosnou a nenosnou výstužou
(EN 1520: 2011)

STN EN 13420 / 74 6177
Okná. Stálosť okenných krídel medzi dvoma rozdielnymi klímami. Skúšobná metóda ****)
(EN 13420: 2011)

STN EN 13241-1 + A1 / 74 6610
Brány a vráta. Norma na výrobky. Časť 1: Výrobky bez požiadaviek na odolnosť proti ohňu a dymu (Konsolidovaný text)
(EN 13241-1:2003+A1: 2011)

STN EN ISO 11298-1 / 75 5407
Potrubné systémy z plastov na renováciu podzemných vodovodných sietí. Časť 1: Všeobecne (ISO 11298-1: 2010) ****)
(EN ISO 11298-1: 2011, ISO 11298-1: 2010)

STN EN ISO 11298-3 / 75 5407
Potrubné systémy z plastov na renováciu podzemných vodovodných sietí. Časť 3: Výstelkovanie tesne dosadajúcimi rúrami (ISO 11298-3: 2010) ****)
(EN ISO 11298-3: 2011, ISO 11298-3: 2010)

STN EN 15975-1 / 75 5701
Bezpečnosť zásobovania pitnou vodou. Pokyny na riadenie rizika a krízové riadenie. Časť 1: Krízové riadenie
(EN 15975-1: 2011)

STN EN ISO 11296-1 / 75 6130
Potrubné systémy z plastov na renováciu podzemných beztlakových kanalizačných potrubí a stokových sietí. Časť 1: Všeobecne (ISO 11296-1: 2009) ****)
(EN ISO 11296-1: 2011, ISO 11296-1: 2009)

STN EN ISO 11296-3 / 75 6130
Potrubné systémy z plastov na renováciu podzemných beztlakových kanalizačných potrubí a stokových sietí. Časť 3: Výstelkovanie tesne dosadajúcimi rúrami (ISO 11296-3: 2009 + Cor 1: 2011) ****)
(EN ISO 11296-3: 2011, ISO 11296-3: 2009, ISO 11296-3:2009/Cor 1: 2011)

STN EN ISO 11296-4 / 75 6130
Potrubné systémy z plastov na renováciu podzemných beztlakových kanalizačných potrubí a stokových sietí. Časť 4: Výstelkovanie na mieste vytvrdzovanými rúrami (ISO 11296-4: 2009, opravená verzia 2010-06-01) ****)
(EN ISO 11296-4: 2011, ISO 11296-4: 2009)

STN EN 15269-10 / 92 0223
Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti a/alebo tesnosti proti prieniku dymu zostáv dverí, uzáverov a otváracích okien a prvkov ich stavebného kovania. Časť 10: Požiarna odolnosť zostáv oceľových rolovacích uzáverov ****)
(EN 15269-10: 2011)

STN P CEN/TS 14972 / 92 0440
Stabilné hasiace zariadenia. Systémy na vodnú hmlu. Návrh a inštalácia ****)
(CEN/TS 14972: 2011)

STN EN 12101-7 / 92 0550
Zariadenia na odvod tepla a splodín horenia. Časť 7: Úseky potrubí na odvod splodín horenia ****)
(EN 12101-7: 2011)

STN EN 12101-8 / 92 0550
Zariadenia na odvod tepla a splodín horenia. Časť 8: Klapky na reguláciu odvodu splodín horenia ****)
(EN 12101-8: 2011)

STN EN ISO 13385-2 / 99 2011
Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Meradlá dĺžok. Časť 2: Posuvné hĺbkomery. Konštrukcia a metrologické požiadavky (ISO 13385-2: 2011) ****)
(EN ISO 13385-2: 2011, ISO 13385-2: 2011)
 

Zmeny STN

STN EN ISO 19110/A1 / 01 9336
Geografická informácia. Metodológia tvorby katalógu objektov. (ISO 19110: 2005/A1: 2011). Zmena A1 ****)
(EN ISO 19110:2006/A1: 2011, ISO 19110:2005/Amd 1: 2011)

STN EN 331/A1 / 13 4120
Ručne ovládané guľové ventily a kužeľové ventily s uzavretým dnom na plynové inštalácie v budovách. Zmena A1
(EN 331:1998/A1: 2010)
 

Opravy STN

STN EN 206-1/NA/O1 / 73 2403
Betón. Časť 1: Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda. Národná príloha. Oprava 1


* Prvý riadok pri každej norme znamená jej označenie a triediaci znak, druhý údaj je názov normy s ďalšou identifikáciou

► Normy označené *) preberajú medzinárodné alebo európske normy prevzatím originálu (súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku).
► Normy označené ***) preberajú medzinárodné alebo európske normy v jazyku člena CEN/CENELEC s národnou titulnou stranou.
► Normy označené ****) preberajú medzinárodné alebo európske normy oznámením vo Vestníku ÚNMS SR (bez vydania titulnej strany STN tlačou).

Portál ABC-bývanie.sk pripravuje rubriku v spolupráci so Slovenským ústavom technickej normalizácie (SÚTN). Záujemcovia majú k dispozícii aj internetový obchod SÚTN so základnými informáciami o každej technickej norme. Na webovej stránke SÚTN návštevníci nájdu i sekciu Dôležité upozornenia k STN, sekciu o Eurokódoch, ako aj službu výkladu ustanovení STN.

Pri vyhľadávaní noriem zo starších výberov odporúčame preveriť si, či norma nebola medzičasom zrušená. Platnosť sa dá overiť v e-shope SÚTN, kde je mesačná aktualizácia.