Stavbou roka 2011 je budova Univerzitnej knižnice UKF v Nitre

20.10.2011, ABF Slovakia | Odborné akcie, veľtrhy, súťaže

V Bratislave vyhlásili výsledky súťaže Stavba roka 2011. V tomto roku sa o tento titul uchádzalo 30 diel, spomedzi nich bolo 28 nominovaných v kategórii budovy, dve boli inžinierske stavby.

Hlavnú cenu Stavba roka 2011 získala novostavba Univerzitnej knižnice Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre.

Ocenených bolo dovedna 13 diel, čo je za doterajších 17 rokov súťaže Stavba roka zatiaľ najviac. Tvorcovia prihlásili do súťaže v tomto roku 16 bratislavských stavieb, 14 bolo z ostatných regiónov Slovenska.

V posledných dvoch ročníkoch súťaže dominovali v oceneniach mimobratislavské diela. Vlani získali hlavnú cenu Stavba roka 2010 hneď dve diela – mestská estakáda na úseku diaľnice D1 ponad Považskú Bystricu a nová bratislavská štvrť Eurovea.

Už po tretíkrát sa v súťaži udeľovala aj Cena verejnosti, pričom sa hlasovalo od začiatku septembra do 7. októbra t.r. prostredníctvom internetového portálu zoznam.sk. Cenu verejnosti 2011 získal a na prvom mieste v hlasovaní občanov sa umiestnil bratislavský River Park. Vlani patrila priazeň verejnosti komplexu Eurovea v Bratislave.

Odovzdávanie cien súťaže Stavba roka 2011, ktorú aj v tomto roku organizovalo Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia, sa uskutočnilo pod záštitou prezidenta SR Ivana Gašparoviča.
 

Nominácie na hlavnú cenu Stavba roka 2011

Stavby, ktoré boli nominované na udelenie hlavnej ceny, uvedené sú bez udania poradia.
1. Univerzitná knižnica Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
2. Rekonštrukcia komplexu budov Starej radnice a Apponyiho paláca, Bratislava
3. Zimný štadión Ondreja Nepelu, Bratislava
4. Phoenix Zeppelin, novostavba, Banská Bystrica
 

Hlavná cena Stavba roka 2011

Univerzitná knižnica Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
novostavba, Nitra, areál UKF Pod Zoborom
 

Cena verejnosti 2011

1. miesto: Multifunkčný komplex River Park, Bratislava
2. miesto: Polyfunkčný objekt Retro, Bratislava
3. miesto: Obytný súbor Senec Gardens
 

Ceny vyhlasovateľov

Cena Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska
za vysokú kvalitu stavebnej realizácie
Bytový komplex Hlboká, Bratislava

Cena Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Stavebnej fakulty
za uplatnenie vedy a techniky v realizácii stavebného diela
Gynekologicko-pôrodnícka nemocnica Koch
rekonštrukcia a obnova národnej kultúrnej pamiatky
Bratislava, Staré Mesto, Partizánska 27

Cena Vydavateľstva Eurostav, s.r.o.
za komplexné progresívne riešenie architektonického diela
Hotel Zochova Chata****
rekonštrukcia, prestavba, dostavba
Piesok 87, Modra

Cena Slovenskej komory stavebných inžinierov
za najlepšie projektové riešenie stavebného diela
Rodinný dom
novostavba, Záhorská Bystrica, Bratislava

Cena Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia
za originálne urbanistické a architektonické riešenie stavebného diela
Polyfunkčný objekt Retro
novostavba, Bratislava, Nevädzová 6

Cena Technického a skúšobného ústavu stavebného, n.o.
za optimálne použitie progresívnych stavebných materiálov, výrobkov alebo systémov v stavbe
Multifunkčný komplex River Park
novostavba, Bratislava, Dvořákovo nábrežie

Cena Prvej stavebnej sporiteľne, a.s.
Bytový dom roka 2011 (vrátane rodinného domu)
Rezidencia Cassovar
novostavba, Košice, Žriedlová ul.

Osobitná cena poroty
za netradičné priestorové stvárnenie budovy z hľadiska stavebno-konštrukčného a interiérového dizajnu
Signum M&S, dostavba areálu firmy Víno Mrva & Stanko, a.s., tretia etapa
novostavba, Trnava, Orešianska cesta 7/A

Dve ceny za celospoločenský prínos
Cena primátora hl. mesta SR Bratislava:
Bratislava – protipovodňová ochrana

Cena ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR:
Terminál Letiska M. R. Štefánika v Bratislave, Airport Bratislava, a.s.
 

Kto bol v medzinárodnej porote

Prihlásené diela v súťaži Stavba roka 2011 hodnotila odborná porota s medzinárodnou účasťou nominovaná vyhlasovateľmi súťaže. Jej členmi boli:
- Dipl.-Ing. Acad. arch. Igor Barta (Nemecko, predseda poroty),
- architekt Dipl.-Ing. Stanislaus Dukat (Rakúsko),
- Ing. Miloš Kremeň (SR),
- prof. Ing. arch. Akad. arch. Ivan Petelen, PhD. (SR),
- prof. Ing. Anton Puškár, PhD. (SR, podpredseda poroty),
- Ing. František Slávik (SR),
- Ing. Karol Zaremba (SR),
- doc. Ing. Július Šoltész, PhD. (SR, expert pre inžinierske stavby),
- Ing. Mária Brichtová (združenie ABF Slovakia, sekretár súťaže).

Podobné články