Do nehnuteľností sa dá investovať aj cez dlhopisy. Ako na to?

27.07.2022, Ivana Kolárik Havranová | Správy z firiem

Financovanie firiem súkromnými emisiami dlhopisov je v rozvinutých ekonomikách bežné. SR do istej miery zaspala zásluhou svojej minulosti, hospodárským nástrojom voľného trhu minulý režim neprial.

Vývoj na Slovensku sa však hýbe vpred: v poslednom období rastie používanie tohto finančného inštrumentu, a to aj pri malých a stredných podnikoch. Firmám to prináša možnosť získať prostriedky na financovanie svojich podnikateľských aktivít. Realitný biznis nie je výnimkou. Dlhopis, teda cenný papier, zaručuje investorovi právo na vyplatenie úrokov a tiež na splatenie jeho menovitej hodnoty, teda sumy, na ktorú dlhopis znie.

Zelena-lipa-1-X.jpg

 Developer BL aktuálne pracuje na realizácii polyfunkčnej budovy Zelená lipa v Dolnom Kubíne


 

Podstatná je úspora času

Z pohľadu spoločnosti emitujúcej dlhopisy sa môže zdať, že je výhodnejšie využívať bankové úvery. V určitých situáciách je to pravda. Banky na rozdiel od dlhopisov poskytujú oveľa lacnejší spôsob financovania podnikateľskej činnosti. Vybaviť bankový úver však trvá nejaký čas a na to nemusia mať firmy vždy priestor. Práve financovanie projektov cez dlhopisy umožňuje skrátiť reakčný čas na minimum.

"Súkromní investori sú pre našu spoločnosť veľmi dôležití, pretože vďaka nim je naša firma mimoriadne agilná pri akvizícii nových projektov. Vďaka našim investorom sme schopní diverzifikovať portfólio projektov, výsledkom čoho je príprava alebo realizácia niekoľkých zámerov súčasne," hovorí Juraj Bukna, spolumajiteľ developerskej spoločnosti Bukna & Laurinčík (BL), ktorá svoje projekty financuje aj cez podnikové dlhopisy.

"Po dvoch úspešných emisiách s označeniami Bukna Laurinčík 01 a 02 sme tento rok v máji uskutočnili našu tretiu emisiu dlhopisov s názvom Bukna Laurinčík 03, ktorú práve púšťame do obehu," poznamenáva J. Bukna.


Zodpovedné riadenie rizík

S každou investíciou sú spojené riziká, preto sa k ich riadeniu BL, s.r.o. Dolný Kubín, stavia mimoriadne zodpovedne. "Jednou z hlavných zásad je, že peniaze našich investorov umiestňujeme výlučne do tvrdých aktív, idú teda priamo na nákup alebo fyzické zhodnotenie nehnuteľností. Sekundárne opatrenia riadenia rizík zahŕňajú rozvíjanie manažérskych systémov vrátane predchádzania a riešenia krízových situácií," dopĺňa J. Bukna.

Zelena-lipa-3-X.jpg

Dlhopisy upravuje najmä Zákon o cenných papieroch a Zákon o dlhopisoch. Existuje množstvo ďalších pravidiel či regulácií, ktoré sa týkajú dlhopisov. Podnikateľom aj investorom tieto cenné papiere ponúkajú veľmi zaujímavé možnosti alokovania a zhodnotenia voľného kapitálu. Parametre konkrétneho dlhopisu nájde každý investor v emisných podmienkach.

Vizualizácie: Bukna & Laurinčík

Podobné články