Environmentálne plány, aspekty a ciele spoločnosti Sikkens

09.02.2022, ABC-bývanie.sk | Správy z firiem

Firma Sikkens je priekopníkom a inovátorom vo svete výroby farieb. Snaží sa pôsobiť zodpovedne a minimalizovať negatívne dôsledky produkcie náterových hmôt na životné prostredie.

Spoločnosť Sikkens založili pred 230 rokmi v Holandsku. Dnes je Sikkens nadnárodnou značkou, ktorá sa presadila najmä v sektore dekoratívnych náterov a úpravy rozličných materiálov a povrchov. Firma zároveň dbá na ochranu ľudského zdravia a znižuje negatívny vplyv výroby náterových hmôt na planétu, pričom neustále inovuje, aby svojim zákazníkom poskytovala ekologicky zodpovedné riešenia. Odborníci tento prístup označujú za trvalo udržateľné podnikanie.

Sikkens-1-X.jpg


Zodpovedný výrobca náterových hmôt

Ľudia
V rámci svojich výrobných operácií a hodnotového reťazca Sikkens koná čestne a rešpektuje ľudské práva. Spoločnosť podporuje rozmanitosť a snaží sa dať príležitosť aj znevýhodneným skupinám, aby transformovala a pomáhala komunitám, kde pôsobí.

Naša planéta
Sikkens minimalizuje a potláča svoju environmentálnu stopu. Znižuje emisie uhlíka a posúva sa smerom k nulovej produkcii odpadu tým, že zavádza čoraz udržateľnejšie riešenia a procesy.

Farby
Neustále ich inovuje, aby povrchy ožili tými najkvalitnejšími náterovými hmotami. Svojim klientom firma ponúka udržateľné riešenia, ktoré majú slúžiť aj ďalším generáciám.


Plán znížiť environmentálne záťaže do roku 2030

Zdravie a bezpečnosť
Sikkens chce podnikať bez zranení, havárií a poškodenia majetku. Spoločnosť má v úmysle podporiť do roku 2025 vyše tisíc sociálnych projektov.

Planéta Zem
Firma plánuje utlmiť emisie uhlíka o 50 percent. Už v roku 2030 bude Sikkens všetku elektrickú energiu odoberať z obnoviteľných zdrojov a plánuje znížiť jej spotrebu o viac ako 30 perc. Kým dnes sa v prevádzkach spoločnosti recykluje 50 perc. odpadu, v roku 2030 to bude celých 100 perc. Firma zároveň zavedie recykláciu vody vo všetkých svojich procesoch.

Farby
Sikkens plánuje posunúť tržby v skupine environmentálne udržateľných produktov na úroveň 50 perc. svojich celkových príjmov do roku 2030. Zámerom je vo výrobe tovaru používať 50 perc. recyklovaného materiálu.


Environmentálne zamerané rozhodnutia: ako na ne?

Dlhotrvajúci výkon
Stavebné materiály strácajú svoju kvalitu a funkciu, keď sú vystavené vplyvom prostredia, ako je dážď, slnko a znečistenie. Vďaka fasádnym farbám budú vaše budovy a steny oveľa dlhší čas lepšie chránené, budú čisté a farebnejšie. Ochrana budov pomocou odolného náteru predĺži cyklus ich údržby, udrží rozpočet na údržbu v rozumných hraniciach a ušetrí vám peniaze.

Zníženie uhlíkovej stopy a zníženie spotreby energie
Používaním obnoviteľných materiálov a produktov, ktoré vydržia dlhšie alebo obsahujú minimálne množstvá VOC (angl. Volatile Organic Compounds, prchavé organické látky), môžeme spoločne znížiť uhlíkovú stopu. Stavebné činnosti sú zodpovedné za 11 perc. celosvetových emisií CO₂.

Keďže väčšina CO₂ sa emituje pri ťažbe a výrobe stavebných materiálov, použitie alternatívnych možností môže pomôcť znížiť záťaž na životné prostredie. Používaním našich farieb a lakov na vodnej báze s minimálnym obsahom VOC a nižšou uhlíkovou stopou môžete prispieť k zníženiu dôsledkov na životné prostredie.

Zdravie a pohoda: zlepšenie interiérov obydlí
Odborný potenciál spoločnosti Sikkens a jej snaha o inovácie v oblasti farieb vám môžu pomôcť zlepšiť životné a pracovné prostredie. Ľudia trávia väčšinu svojho času v zastavanom prostredí: v pracovných, obytných alebo oddychových priestoroch. Farby na steny dokážu pozitívne ovplyvniť zdravie, pohodu a myslenie ľudí. Použitím inovácií a odborných znalostí v oblasti farieb môžete zvýšiť kvalitu života v týchto vnútorných prostrediach.

Foto: Sikkens

Podobné články