Modernizáciu plavebných komôr v Gabčíkove pandémia nezastavila

21.04.2020, Katarína Dudáková, SITA | Správy zo stavebníctva

Práce na modernizácii plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo napredujú napriek mimoriadnej situácii pre pandémiu koronavírusu. Prvé dielce ľavého krídla oceľových vrát pravej plavebnej komory sú už v Gabčíkove.

Najťažší komponent modernizácie plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo – spodné krídlo, má dĺžku 22 metrov a hmotnosť 107 ton. Informuje o tom investor projektu Vodohospodárska výstavba, š.p., Bratislava, a generálny dodávateľ prác spoločnosť Metrostav, a.s., Praha.

VDG-vrata-4-X.jpg

Projekt je spolufinancovaný z grantového programu Európskej komisie Nástroj na prepájanie Európy a z vlastných zdrojov Vodohospodárskej výstavby v celkovom objeme takmer 150 miliónov eur bez DPH (z toho zo zdrojov EÚ takmer 123 mil. eur), od uzavretia zmluvy o dielo uplynulo 14 mesiacov.

VDG-vrata-1-X.jpg

Generálny riaditeľ Vodohospodárskej výstavby Daniel Kvocera označil projekt za strategický pre Slovensko a pre medzinárodnú vodnú dopravu po Dunaji, pričom súčasné dni z hľadiska prevádzky Vodného diela Gabčíkovo sú podľa neho výnimočné.

"Je dôležité, že práce na našom projekte pokračujú aj vzhľadom na záväzky, ktoré máme voči Európskej únii. Rovnako sú pre nás dôležití aj pracovníci, pričom na stavbe boli v súvislosti s pandémiou prijaté zvýšené preventívne hygienické opatrenia," hovorí D. Kvocera. Napriek tejto mimoriadnej situácii sú podľa neho časti vrát plavebnej komory na vodnom diele, kde ich budú postupne montovať do finálnej podoby.

VDG-vrata-2-X.jpg

VDG-vrata-3-X.jpg

"Ide o dôležitý míľnik v takmer 28-ročnej prevádzke našej vodnej stavby aj v samotnom projekte," dodáva šéf Vodohospodárskej výstavby. Zároveň ocenil súčinnosť s hlavným zhotoviteľom, firmou Metrostav, a so stavebným dozorom, spoločnosťou Doprastav, a.s.

Dolné vráta plavebnej komory patria k najväčším v Európe, tie nové vyrobili v oceliarskej dielni Metrostavu v Horných Počerniciach (mestská štvrť Prahy). Ako prvé budú v Gabčíkove montovať ľavé krídlo dolných vrát, ktoré sa skladá z ôsmich dielcov a váži zhruba 500 ton. Aby nadrozmerné náklady nepreťažili cestnú sieť, stavbári Metrostavu rozdelili trasy do niekoľkých variantov a termínov.

VDG-vrata-5-X.jpg

VDG-vrata-9-X.jpg

"Po diaľnici D1 sme transportovali jeden z najľahších dielcov vyrobených vrát. Aj tak však váži úctyhodných 28,5 tony, čím celková hmotnosť súpravy predstavuje 42 ton. Dielec má dĺžku 18 metrov, šírku 3 metre a výšku 4,2 metra," priblížil projektový manažér Metrostavu Radek Líška. Na prepravu takých ťažkých bremien podľa neho museli využiť špeciálne podvalníky a pri nakladaní a vykladaní jedny z najväčších žeriavov. "Nazdávam sa, že išlo o operáciu, akú Metrostav a pravdepodobne ani celá krajina doteraz nezažila," uviedol R. Líška.

VDG-vrata-6-X.jpg

Stavenisko Vodného diela Gabčíkovo je pripravené a Metrostav môže ihneď začať s montážou veľkorozmerných komponentov. Jednotlivé dielce budú spájať zváraním za pomoci žeriavov s nosnosťou 550 a 500 ton a špeciálnej podkladovej konštrukcie na pomoc pri nasadení krídla vrát do pántov. Vráta v každej z dvoch plavebných komôr vodného diela majú rozmery približne 37 x 22 metrov, hrúbku vyše dvoch metrov a aj s pomocnými konštrukciami vážia približne 1 200 ton. Sú teda ťažšie ako slávne vráta na Panamskom prieplave.

VDG-vrata-7-X.jpg

Súbežne s montážou vrát budú aj naďalej pokračovať búracie práce na rekonštrukcii pravej plavebnej komory VD Gabčíkovo. Aktuálne bezpečnostné opatrenia v súvislosti s pandémiou majú čiastočný vplyv na priebeh prác, generálny dodávateľ prác je však odhodlaný splniť dohodnutý termín ukončenia modernizácie vodného diela v januári 2022. "Českí dodávatelia stavebných prác buď nemôžu pracovať, alebo pracujú v obmedzenom režime. Hľadáme však cesty, ako zabezpečiť pracovné kapacity z iných stavieb na Slovensku," poznamenal R. Líška. "Dokončenie búracích prác má totiž vplyv na všetky ďalšie profesie. Napriek tomu verím, že termíny budeme schopní dodržať," dodal R. Líška.

VDG-vrata-8-X.jpg

Dočasne sú zastavené práce na injektáži podzákladia v kanáloch pravej plavebnej komory vodného diela. Pracovníci spoločnosti Zakladania stavieb v nich budú pokračovať až po uvoľnení reštrikcií. Naďalej za prísnych bezpečnostných opatrení trvajú búracie práce na regulačných uzáveroch, prahoch dolných vrát a šácht. Pokračujú úpravy provizórneho hradenia vtoku aj korekcie zistených nedostatkov pôvodných železobetónových konštrukcií na vodiacich drážkach pre pohyblivé bitvy.

Foto: Metrostav

Podobné články