Slovenská rada pre zelené budovy má nové predstavenstvo

31.05.2019, ABC-bývanie.sk | Správy zo stavebníctva

Slovenská rada pre zelené budovy má nové predstavenstvo. Zástupcovia členských spoločností rady si ho zvolili tento týždeň na svojej schôdzi v Bratislave.

Zástupcovia členských firiem Slovenskej rady pre zelené budovy (SKGBC) sa v utorok 28. mája 2019 stretli v priestoroch Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na svojej pravidelnej výročnej schôdzi. Okrem prerokovania správy o činnosti SKGBC za uplynulé obdobie a plánov na nasledujúce obdobie sa uskutočnila aj voľba nového predstavenstva, ktoré riadi činnosť združenia. SKGBC o tom informovala v tlačovej správe.

Nové predstavenstvo si spomedzi seba zvolilo predsedu, podpredsedu a pokladníka. Predstavenstvo SKGBC bude v nasledujúcich dvoch rokoch fungovať v tomto zložení:

  • predseda: Pavol Kukura (TAW)
  • podpredseda: Peter Robl (Knauf Insulation)
  • pokladník: Rastislav Badalík (Bischoff & Compagnons)
  • člen: Marek Kremeň (Exergy Studios)
  • člen: Pavol Praženica (Siemens)
  • člen: Róbert Ruňanin (Engie Services)
  • člen: Martin Stohl (HB Reavis)

SKGBC-predstavenstvo-1-X.jpg

 Nové predstavenstvo Slovenskej rady pre zelené budovy (zľava): Marek Kremeň (Exergy Studios), Martin Stohl (HB Reavis), Peter Robl (Knauf Insulation), Pavol Kukura (TAW), Pavol Praženica (Siemens), Róbert Ruňanin (Engie Services), Rastislav Badalík (Bischoff & Compagnons)


 

SKGBC je nezisková organizácia, jej hlavným cieľom je podporovať rozvoj trhu, legislatívne zmeny, vzdelávanie odbornej i laickej verejnosti, aby sa energeticky úsporné budovy a udržateľná výstavba na Slovensku stali bežnou súčasťou života. Sleduje pritom všetky tri piliere udržateľnosti: ekonomiku, ekológiu aj sociálne aspekty, ktoré musia byť v prípade zelených budov v súlade. V rámci princípov udržateľnej výstavby sa budovy vnímajú komplexne – vzhľadom na celý ich životný cyklus (od návrhu a výstavby, cez prevádzku, až po likvidáciu a recykláciu materiálov).

SKGBC združuje spoločnosti, ktoré energetickú úspornosť, udržateľnosť a zodpovednosť považujú za súčasť svojej firemnej filozofie a dlhodobej stratégie rozvoja. Medzi zakladajúcich partnerov SKGBC patria spoločnosti ABB, Atrios, Bischoff & Compagnons, CA Immo, Delta, DNA Slovakia, e-Dome, Elektrodesign Ventilátory, Eneco, Helika, Knauf Insulation, Philips Slovakia, Redesign, Schüco Slovensko, Schneider Electric Slovakia, Skanska SK, Trigranit, Velox-Werk a Velux.

Foto: Andrej Kližan, BBC 1 Plus

Podobné články