Pokles stavebnej produkcie SR sa v auguste 2020 prehĺbil na 19,2 perc.

09.10.2020, ABC-bývanie.sk | Štatistiky, analýzy, trendy

Pokles stavebnej produkcie na Slovensku sa v auguste 2020 medziročne prehĺbil na 19,2 percenta, čo je najviac za posledné štyri roky. Vyplýva to z predbežných údajov Štatistického úradu SR.

Sektor stavebníctva v SR vyprodukoval v auguste hodnotu 453,3 milióna eur, čo bolo o 93,3 mil. eur menej ako vlani v auguste. Približne 94 perc. výkonov realizovali stavebné firmy doma, na Slovensku.

42b-shutterstock_300064289-1-X.jpg


Optimizmus z júla sa nepotvrdil

Vývoj tuzemskej stavebnej produkcie v auguste t.r. nepotvrdil júlový optimistický trend znižovania prepadu sektora voči roku 2019, ale naopak, úbytok sa ešte viac prehĺbil. Nová výstavba vrátane modernizácií a rekonštrukcií v auguste zaznamenala medziročný pokles o 20,2 perc. Tvorila približne dve tretiny tuzemskej výroby. Približne rovnaký prepad (o 18,8 perc.) zaznamenali výkony odvetvia v druhej zložke stavebnej produkcie – v opravách a údržbe.

Z hľadiska výrobného zamerania výrazne klesali predovšetkým práce na výstavbe budov. V auguste bol ich objem medziročne nižší o 19,6 perc. (v júli bol pokles len o 9,1 perc.). Výkony na inžinierskych stavbách na Slovensku zaostávali za vlaňajškom o 19,2 perc. Pokles sa dotkol aj stavebných prác v zahraničí, firmy v auguste realizovali produkciu nižšiu o 14 perc.


Stúpla len produkcia v zahraničí

V súhrne za prvých osem mesiacov 2020 stavebná výroba zmazala nárast zo začiatku roku a sektor je naďalej zasiahnutý prebiehajúcou krízou. Od začiatku roku v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška stavebná produkcia ochabla o 10 perc. pri objeme produkcie 3,2 miliardy eur, čo je takmer o 300 mil. eur menej ako minulý rok. Objem realizovaných prác v tuzemsku bol nižší ako vlani za rovnaké obdobie o 11,1 perc. Rast si však udržala produkcia v zahraničí, medziročne bola vyššia o 5,9 perc.

Výroba v stavebníctve v roku 2019 dosiahla objem 5,826 mld. eur, medziročne klesla o 3,3 perc. Tuzemská produkcia predstavovala 5,48 mld. eur pri poklese o 4,5 perc. V rámci nej sa práce na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií znížili o 6,8 perc. na 3,868 mld. eur, práce na opravách a údržbe klesli o 2 perc. na 1,446 mld. eur. V štruktúre tuzemskej produkcie sa podiel novej výstavby znížil o 1,7 percentuálneho bodu na 70,6 perc., podiel prác na opravách a údržbe vzrástol na 26,4 perc. Produkcia v zahraničí sa zvýšila o 19,5 perc. na 345,9 mil. eur a na celkovej produkcii mala podiel 5,9 perc.

Ilustračné foto: Shutterstock

Podobné články