Od roku 2021 sa rodinné domy môžu stavať len v energetickej triede A0

14.10.2020, Oľga Gluštíková | Rodinné domy

Plánujete výstavbu nového rodinného domu? Nezabudnite si naštudovať zmeny, ktoré sa chystajú. Od roku 2021 sa musia stavať domy v energetickej triede A0. Vyššia investícia do kvalitných materiálov a moderných technológií sa vám však vráti v podobe ušetrených peňazí. Navyše budete mať ekologický dom s vyššou hodnotou.

Budovy patria k významným odberateľom energie, pričom sa odhaduje, že jej spotrebúvajú až okolo 40 percent. S energiami treba šetriť, pri rodinných domoch najmä s tými, čo sa využívajú na vykurovanie a prípravu teplej vody.

Domy-nulove-1-X.jpg

 Dom s takmer nulovou potrebou energie charakterizuje vysoká energetická hospodárnosť, pri ktorej potreba primárnej energie nesmie prekročiť 54 kWh/m² za rok


 

Nižšie prevádzkové náklady

Rodinný dom, ktorý získa stavebné povolenie od 1. januára 2021, musí byť podľa novej legislatívy postavený ako budova s takmer nulovou potrebou energie a mal by spĺňať podmienky na zaradenie do energetickej triedy A0. Dom s takmer nulovou potrebou energie sa vyznačuje vysokou energetickou hospodárnosťou, pri ktorej potreba primárnej energie nesmie prekročiť 54 kWh/m² za rok.

Domy-nulove-4-X.jpg

 Príklad vhodného tepelného čerpadla pre domy v energetickej triede A0


 

Ak si myslíte, že vinou toho sa dom predraží, netreba mať obavy. Hoci do výstavby takéhoto domu budete musieť investovať trochu viac, vaše prevádzkové náklady sa znížia, konečná hodnota domu sa, naopak, zvýši a budete mať aj ekologickejšie bývanie. Kľúčové je však poznať prostredie a podnebie, kde budova bude stáť, jej orientáciu na svetové strany a mnohé ďalšie dôležité detaily.

"Z tohto dôvodu odporúčam zveriť návrh domu skúsenému architektovi, ktorý vaše osobné preferencie prepojí s možnosťami pozemku, správne skombinuje materiály na výstavbu a vyberie vhodné technológie. Poradí vám, ako čo najlepšie minimalizovať tepelné straty domu a maximalizovať tepelné zisky, aby ste splnili energetické požiadavky normy," vysvetľuje Petr Sýs, technický a produktový manažér spoločnosti Deceuninck.


Možnosť získať dotáciu

Ako sa dá dosiahnuť, aby ste mali dom s takmer nulovou potrebou energie? Bezmála celú potrebu energie na jeho prevádzku by mala pokryť tá z obnoviteľných zdrojov, ktoré sú priamo v dome alebo jeho blízkosti.

Požiadavky novej normy splníte v prípade, že si zvolíte vhodný zdroj vykurovania. Môžu to byť solárne či fotovoltické panely, kotol na biomasu alebo tepelné čerpadlo. Okrem toho by ste mali dbať aj na dobré zaizolovanie obvodových stien a strechy, zabudnúť netreba ani na výber kvalitných okien.

Domy-nulove-5-X.jpg

 Monoblokové tepelné čerpadlo aroTherm plus vzduch/voda (A+++) s výkonom 3-12 kW potvrdzuje, že vysoká účinnosť a ochrana klímy sa navzájom nevylučujú


 

Na domy s takmer nulovou potrebou energie môžete získať aj štátnu dotáciu. Treba však splniť niekoľko podmienok. Dom musí ležať na území SR a mať kolaudačné rozhodnutie vydané najskôr k 1. januáru 2018. Celková podlahová plocha nesmie byť vyššia ako 200 m² a dom sa musí využívať výlučne na bývanie.

To znamená, že to nemôže byť chata, záhradný dom ani miesto podnikania či sídlo firmy. Navyše nesmiete na stavbu získať žiadnu inú dotáciu. Ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na dom s nulovou potrebou energie by mala byť vyhlásená v novembri 2020.


Okná a dvere, čo lepšie izolujú

Pri výbere okien a vchodových dverí si radšej nechajte poradiť od projektanta, ktorý pozná parametre otvorových výplní a dokáže posúdiť, aké okná a dvere sú pre konkrétnu stavbu vhodné. Zároveň vie určiť, o aký typ objektu ide, jeho orientáciu voči svetovým stranám, čo by okná mali spĺňať, a pozná tiež podmienky montáže.

Domy-nulove-2-X.jpg

 Výsledné vlastnosti okna ovplyvňuje aj zasklenie. Optimálne je trojsklo, ktoré má výborné tepelnoizolačné vlastnosti.


 

Z hľadiska tepelných ziskov je optimálna orientácia okien na juh, minimalizovať by sa mali okná na severnej časti domu. Medzi najdôležitejšie parametre pri výbere okien a dverí pre budovy s takmer nulovou potrebou energie patrí hodnota súčiniteľa prechodu tepla Uw.

Nové okná by mali mať Uw = 0,85 W/(m².K), sprísňujú sa aj požiadavky na vchodové dvere, kde sa požadovaná hodnota stanovuje na Ud ≤ 2,0 W/(m².K) pre dvere so zádverím i bez zádveria. Požiadavky platia pre okná s plochou aspoň 1,8 m². Otvorové výplne menšej plochy, ktoré nespĺňajú požadované hodnoty, musia byť zhotovené z rovnakých komponentov ako okná spĺňajúce požiadavky normy.

"Výsledné vlastnosti okna môže značne ovplyvniť aj zasklenie, ktoré zaberá najväčšiu plochu výplne. Nechajte si vypracovať projekt vrátane jeho energetickej koncepcie a na základe toho zvoľte vyhovujúci typ zasklenia. Odporúčam trojsklo, ktoré má lepšie tepelnoizolačné vlastnosti," zdôrazňuje P. Sýs.

Pri zasklení si všímajte aj tzv. solárny faktor, ktorý udáva množstvo energie zo slnečného žiarenia prenikajúce do interiéru. Čím je hodnota vyššia, tým viac v zime klesá potreba energie na vykurovanie. Sklo s vyššou g-hodnotou však môže spôsobiť nežiaduce prehrievanie interiéru v letných mesiacoch, preto je nevyhnutné pamätať na vhodné tienenie. Pri oknách patrí k dôležitým parametrom aj prievzdušnosť. Ak sú medzi rámom a krídlom okna netesnosti, môže dochádzať k neželaným energetickým stratám.

Domy-nulove-3-X.jpg

 Pre domy s nulovou potrebou energie je vhodný napr. šesťkomorový profil Elegant od Deceunincku so stavebnou hĺbkou 76 mm a koeficientom tepelnej priestupnosti rámom Uf = 0,93 W/m²K s oceľovou výstužou a Uf = 0,88 W/m²K s využitím technológie Thermofibra a výstuže Forthex


 

Tepelné čerpadlo s energiou z prírody

Pri rodinných domoch s takmer nulovou potrebou energie je najdôležitejšie vybrať si správny spôsob vykurovania a prípravy teplej vody. "S určitosťou vieme povedať, že vstupná investícia do vykurovania síce bude vyššia, potom však možno očakávať nižšie prevádzkové náklady, pretože spotreba energie pri prevádzke domu výrazne klesne. Pri dome s nulovou potrebou energie niektoré zdroje uvádzajú pri prevádzkových nákladoch úsporu okolo 60 perc. a viac oproti bežným domom," uvádza Milan Mach, technický špecialista značky Vaillant.

K akému typu vykurovania a prípravy teplej vody sa teda prikloniť? Existuje viacero možností, najvhodnejšie sa však ukazuje využitie tepelného čerpadla so zásobníkom teplej vody. V jeho prospech hovorí nízka potreba primárnej energie, ktorú dokáže veľmi efektívne čerpať z alternatívnych prírodných zdrojov tepla – zo zeme, z vody alebo zo vzduchu. Životné prostredie môže poskytnúť až 75 perc. potrebnej energie zadarmo.

Domy-nulove-6-X.jpg

 Odborníci v nulovom dome odporúčajú skombinovať tepelné čerpadlo s centrálne riadeným vetraním s rekuperáciou


 

Výber vhodného tepelného čerpadla závisí od mnohých faktorov, najmä od celkovej potreby tepla na vykurovanie domu. Do úvahy treba vziať aj priestorové možnosti na inštaláciu a zvážiť, či tepelné čerpadlo budete kombinovať s ďalšími zariadeniami (napr. so solárnymi kolektormi), alebo ho chcete využívať i na chladenie. Vybrať si môžete spomedzi tepelných čerpadiel typu vzduch/voda, voda/voda alebo zem/voda. Odborníci v nulovom dome odporúčajú kombinovať tepelné čerpadlo s centrálne riadeným vetraním s rekuperáciou.

Domy-nulove-7-X.jpg

 Požiadavky na tepelnoizolačné vlastnosti obvodových stien a striech sa od roku 2021 nemenia, záväzné aj naďalej zostávajú doterajšie normové hodnoty


 

Požiadavky na vonkajšie steny a strechu

Súčasťou prichádzajúcich zmien malo byť aj sprísnenie požiadaviek na tepelnoizolačné vlastnosti obvodových stien a striech. Tie sa však po Novom roku nemenia, záväzné aj naďalej zostávajú doterajšie hodnoty noriem.

Každý nový rodinný dom však musí byť od 1. januára 2021 postavený tak, aby bol zaradený do energetickej triedy A0. Zvýšiť energetickú hodnotu svojho domu môžete aj bez toho, aby ste museli spraviť hrubšie múry alebo zvýšiť hrúbku tepelnej izolácie. Optimálne je zveriť návrh domu do rúk skúseného projektanta, ktorý vypracuje tepelnotechnický výpočet a navrhne najvhodnejší murovací alebo tepelnoizolačný materiál.

Domy-nulove-8-X.jpg

 Jednovrstvové obvodové murivo z tehál Porotherm T Profi , ktoré sú plnené minerálnou vlnou, spĺňajú aktuálne požiadavky normy na obvodové steny bez zateplenia


 

"Na trhu sú moderné murovacie materiály s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami, ktoré spĺňajú súčasné normové požiadavky na obvodové steny bez zateplenia a sú vhodné aj na výstavbu domov s takmer nulovou potrebou energie. Stačia pritom aktuálne dostupné formáty murovacích materiálov. Zväčšovanie hrúbky obvodového muriva, a teda aj formátu murovacích materiálov nad 50 centimetrov, nie je efektívne. Splnenie hlavného kritéria pre takmer nulové domy, ktorým je potreba primárnej energie, je oveľa efektívnejšie pomocou vhodných technických zariadení s využitím obnoviteľných zdrojov energií," vysvetľuje Gabriel Szöllösi, produktový manažér, spoločnosti Wienerberger.

Domy-nulove-9-X.jpg

 Zväčšovanie hrúbky obvodového muriva, a teda aj formátu murovacích materiálov nad 50 cm, nie je efektívne. Na výstavbu domov s takmer nulovou potrebou energie sú postačujúce aktuálne dostupné formáty murovacích materiálov.


 

Foto: Deceuninck, Vaillant, Wienerberger

Podobné články