Boj alternatívnych dodávateľov zemného plynu o domácnosti vrcholí

18.08.2011, SITA | Úsporné bývanie, energie

Boj alternatívnych dodávateľov plynu o domácnosti vrcholí. Ak chcú domácnosti po Novom roku odoberať zemný plyn od nového dodávateľa, musia s ním uzavrieť zmluvu najneskôr do 20. septembra.

Viacerí alternatívni hráči na trhu s plynom pritom domácnostiam sľubujú, že im dajú plyn lacnejšie. Napríklad dvaja najväčší alternatívni dodávatelia, spoločnosť RWE Gas Slovensko a ČEZ Slovensko, ponúkajú zľavu za dodávku plynu 12, resp. 10 percent.

Po siedmich mesiacoch pôsobenia na slovenskom trhu má ČEZ Slovensko uzavretých viac ako 50-tisíc zmlúv. So samotnou dodávkou elektriny a plynu pre slovenské domácnosti začala spoločnosť 1. júla tohto roku.
 

Firmy sľubujú, že všetko vybavia za klienta

Alternatívni hráči sľubujú potenciálnym klientom, že pri zmene dodávateľa im vybavia všetky potrebné úkony. "Prechod je jednoduchý a bezplatný. Samozrejmosťou je, že od zákazníkov nevyberáme žiadne skryté poplatky, ako je, žiaľ, zvykom v prípade niektorých iných alternatívnych dodávateľov," hovorí konateľ firmy ČEZ Slovensko Igor Nagy.

"Všetky administratívne úkony vybavíme za klienta, stačí podpísať zmluvu a splnomocnenie," poznamenáva konateľ RWE Gas Slovensko Miroslav Kulla.

Do roku 2011 na trhu s dodávkami zemného plynu pre domácnosti kraľoval so 100-percentným podielom Slovenský plynárenský priemysel. Ten zabezpečoval dodávku plynu zhruba pre 1,4 milióna domácností v SR.

V tomto roku začali ponúkať dodávku plynu v tejto sfére už aj alternatívni dodávatelia. Okrem spoločností RWE Gas Slovensko a ČEZ Slovensko chcú konkurovať tradičnému dodávateľovi aj firmy Lama Investments, Business Commercial Finance, Elgas a Vaša energia. Dodávať plyn v tomto segmente zákazníkov chcú aj firmy Magna E.A. a Korlea Invest.
 

Zákon bude domácnosti viac chrániť, zavedie sa lehota na rozmyslenie

Odberatelia by mali mať v budúcnosti možnosť zmeniť dodávateľa elektrickej energie alebo zemného plynu v priebehu troch týždňov a bez poplatkov. Vyplýva to z návrhu zákona o energetike, ktorý pripravilo Ministerstvo hospodárstva SR. "Návrh zákona výrazne posilňuje práva odberateľa elektriny a odberateľa plynu s dôrazom na ochranu zraniteľných odberateľov," informuje ministerstvo.

Po prijatí návrhu energetického zákona bude mať odberateľ elektriny a plynu z kategórie domácnosti právo odstúpiť od zmluvy počas tzv. lehoty na rozmyslenie v trvaní siedmich pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy.

"Účelom úpravy je ochrániť najmä znevýhodnených odberateľov pred agresívnymi obchodnými praktikami, ktorých nárast nie je možné vylúčiť v súvislosti s pokračujúcou liberalizáciou na trhu dodávok elektriny a plynu domácnostiam," vysvetľuje ďalej rezort.
 

Zraniteľný odberateľ elektriny

Návrh zákona taktiež upravuje právo domácnostiam vypovedať zmluvu v prípade zmeny ceny alebo iných zmluvných podmienok. Spotrebiteľ by mal napríklad právo dostať konečné vyúčtovanie do šiestich týždňov po zmene dodávateľa, právo na relevantné údaje o spotrebe elektriny a plynu a právo na informácie o spotrebiteľských právach uvedené na faktúrach a webových sídlach energetických podnikov.

Zaviesť by sa tiež mala nová definícia pojmu zraniteľný odberateľ elektriny. "Navrhuje sa, aby sa osobitná ochrana vzťahovala na odberateľov, pre ktorých je dodávka elektriny otázkou prežitia. V pravidlách trhu sa podrobnejšie vymedzí postup pri uplatňovaní práv zraniteľného odberateľa elektriny vrátane bližšieho vymedzenia podmienok, za akých sa životné funkcie odberateľa považujú za závislé od odberu elektriny," poznamenáva ministerstvo.

Podobné články