Záujem domácností o dotácie na kolektory a kotly je stále značný

08.08.2011, SITA | Úsporné bývanie, energie

Záujem domácností o štátne dotácie na kúpu solárnych kolektorov a kotlov na biomasu neutícha ani v tomto roku.

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) od začiatku tohto roku k 15. júlu evidovala celkovo 1 583 žiadostí o poskytnutie dotácie s približnou požadovanou sumou 1,5 milióna eur.

Ako uviedla Katarína Antalová z SIEA, domácnosti majú väčší záujem o dotácie na solárne kolektory. "Z celkového množstva evidovaných žiadostí v tomto roku je 1 175 žiadostí o dotáciu na slnečné kolektory," spresnila K. Antalová. Na nové žiadosti je v tomto roku k dispozícii 2,675 mil. eur.

Do konca minulého roku štát rozdal v rámci programu vyššieho využitia obnoviteľných zdrojov energie 4 115 žiadateľom dotácie v celkovej hodnote vyše 3,9 mil. eur. Občania sa aj v predošlých rokoch najviac zaujímali o dotáciu na solárne kolektory, ktoré väčšina domácností podľa agentúry využíva na prípravu teplej vody. Medzi regióny s najväčším počtom zaevidovaných inštalácií kolektorov patril ku koncu vlaňajška Banskobystrický, Trenčiansky a Žilinský kraj. O dotovanie kotlov mali záujem predovšetkým občania zo stredného Slovenska.

Ako vyplýva zo zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR, ktorý nadobudol účinnosť od 1. júla tohto roku, na kúpu solárneho kolektora pre rodinný dom štát poskytne dotáciu vo výške 200 eur za meter štvorcový pri inštalácii do ôsmich metrov štvorcových.

Bytové domy môžu žiadať o poskytnutie dotácie na kúpu kolektorov vo výške 100 eur za jeden meter štvorcový inštalovanej plochy, avšak maximálna dotácia je obmedzená na tri metre štvorcové na každý byt v bytovom dome. Domácnosti môžu požiadať o podporu aj pri kúpe kotlov na biomasu. Záujemcovia môžu získať od štátu 30 percent z kúpnej ceny kotla, maximálne však 1 000 eur.

Domácnosti si môžu podať žiadosť o poskytnutie dotácie po ukončení inštalácie zariadenia prostredníctvom pracovísk administrátora programu – SIEA, ktoré sú v Bratislave, Trenčíne, Banskej Bystrici a Košiciach. V prípade rodinných domov si žiadosť môžu podať vlastníci nehnuteľnosti na oba typy zariadenia. V prípade bytových domov je možné žiadať len o podporu na slnečné kolektory a žiadateľom by mal byť správca alebo spoločenstvo vlastníkov bytov.

Prvého augusta 2011 vydalo ministerstvo hospodárstva pre domácnosti v SR novú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytovanie dotácií na podporu využívania biomasy a slnečnej energie na výrobu tepla a teplej úžitkovej vody. Záujemcovia môžu podávať žiadosti do konca novembra 2011 na pracoviskách SIEA.

Podobné články