Humanocentrické svetlo pre deti s poruchami učenia

28.09.2021, ABC-bývanie.sk | Budovy

Budovy a priestory, ktoré majú byť vľúdne k ľuďom s telesným postihnutím, sa navrhujú, upravujú i preverujú ľahko. K dispozícii sú jasné parametre a požiadavky. Zložitejšie je to pri deťoch s poruchami učenia či ADHD.

Ako teda vyjsť v ústrety deťom s poruchami učenia alebo so syndrómom ADHD (hyperaktivity, Attention Deficit Hyperactive Disorder)? Súčasťou vytvárania priateľského prostredia je aj správne osvetlenie interiéru – školy či zázemia v domácnosti. Mozog detí s poruchami učenia absorbuje a spracúva podnety inak, ako je to pri neurotypických jedincoch. Bez ohľadu na normu alebo odchýlku pritom navyše platí, že posledné slovo má individualita. Niekomu sa lepšie učí v štandardnom prostredí, iný uprednostňuje viaczmyslové podnety a multimodálnu komunikáciu.

Svetlo-deti-ucenie-1-X.jpg


Účelovo vytvorené prostredie

Empirických údajov je síce vzhľadom na nedlhý vývoj tohto odvetvia nedostatok, z doterajších skúmaní však vyplýva, že deti s poruchami učenia lepšie napredujú v účelovo vytvorenom prostredí. Dôraz teda treba klásť nielen na vzdelávacie metódy, ale aj na navodzovanie vhodnej obklopujúcej atmosféry.

Keď vystavíme hoci aj radových žiakov pochmúrnemu, stiesňujúcemu a príliš teplému alebo naopak, prichladnému prostrediu, sotva ukážu svoj potenciál. Podľa poznatkov Dr. Brenta E. Betita, ktorý stál pri zrode pilotného projektu pre študentov s poruchami učenia v podobe Landmark College v americkom Vermonte, je najdôležitejšie dosiahnuť v triedach (eventuálne v pracovných kútikoch v detských izbách) prirodzené alebo umelé osvetlenie, ktoré sa intenzitou čo najviac blíži k bežnému slnečnému jasu. Náš zrak aj mozog vtedy funguje najefektívnejšie.


Bazilikálne okná bránia prestimulovaniu

Pri žiakoch s poruchami učenia však, samozrejme, treba dať pozor na "prestimulovanie", ku ktorému majú zvýšený sklon. Naše organizmy sú senzuálne špongie nepretržite nasávajúce podnety. Najharmonickejšie fungujú v striedmom prostredí. Rozpor? Našťastie existujú riešenia overené praxou.

Bazilikálne okná umiestnené nad úrovňou očí, prípadne strešné svetlíky, kde to dispozícia dovoľuje alebo priam diktuje, poskytujú dostatok denného svetla. Zároveň eliminujú väčšinu rozptyľujúcich vonkajších vplyvov, vysvetľuje B. E. Betit. Dodáva, že málokedy sa v takomto prípade vyhneme potrebe doplnkového umelého osvetlenia. Nepriamo sálajúce svietidlá zmäkčujú a rozptyľujú jas, čím svetlo znenápadňujú. Širokospektrálne zdroje svetla zase redukujú oslnenie, únavu a záťaž na oči aj psychiku.

Pre miestnosti určené na výučbu detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú nevhodné fluorescenčné žiarivky alebo trubice, ľudovo neónky. Vydávajú totiž monotónny zvuk a s postupujúcim opotrebovaním čoraz viac blikajú. V lepšom prípade to môže iritovať, v horšom vyvolávať záchvaty vrátane epileptických.


Trendom je terciárna optika

Modernou eventualitou sú príslušenstvá typu šošovkového "batwingu", ktoré patria do koncepcie humanocentrického osvetlenia lepšie zohľadňujúceho emočné a biologické preferencie. Táto tzv. terciárna optika si za jeden z cieľov kladie rovnomernejšiu distribúciu svetla, čiže ubratie jasu z epicentier typických pre bežné lineárne svietidlá.

Chcete sa o možnostiach a najnovších trendoch osvetlenia nielen pre deti s poruchami učenia dozvedieť viac? Spojte sa s našimi odborníkmi.

Foto: Jonathan Borba, Unsplash

//

Podobné články