Obchodný dom Dunaj v Bratislave podstúpi veľkú rekonštrukciu

03.05.2023, Ľubica Turčanová | Budovy

Jedna z najznámejších budov v centre hlavného mesta SR, obchod Brouk a Babka – neskorší obchodný dom Dunaj, podstúpi rekonštrukciu. Obnova čaká aj na jeho dvojičku, Dom odievania. Budú to staronové dominanty bratislavského Námestia SNP.

Obchodný dom Dunaj, ktorého autorom je architekt Christian Ludwig, patrí k vrcholným dielam funkcionalizmu na Slovensku. Architektonický návrh vychádzal z podobných projektov amerických obchodných domov, budovu stavali päť mesiacov. Už v čase výstavby (1936) mal tento moderný objekt najnovšie technické vybavenie a kvalitné zázemie. Dunaju aj Domu odievania prinavráti život česká developerská spoločnosť CTP.

Dunaj-rekonstrukcia-1-X.jpg

"Východiskom rekonštrukcie je stav z roku 1936. Chceme v maximálne možnej miere zachovať a obnoviť prvky, ktoré sa pri neskorších prestavbách objektu poškodili alebo zrušili," hovorí Ivan Šimo, riaditeľ pre výstavbu v CTP.

Dunaj-rekonstrukcia-2-X.jpg


Národná kultúrna pamiatka

Jedným z výrazných prvkov Dunaja je fasáda, ktorá mala bledozelený obklad a v noci ju po obvode osvetľovali neónové rúrky. Aj to z nej prirodzene robilo miesto, kde sa ľudia často stretávali.

"Obchodný dom Dunaj je od roku 2000 nehnuteľnou národnou kultúrnou pamiatkou. Rešpektujeme tento status a máme v úmysle zachrániť aj genius loci objektu. Zachováme maximum nosnej konštrukcie, materiály či vizuál. Tak znelo aj zadanie pre architektov. Naším zámerom nie je meniť charakter budovy. Naopak, mienime dodržať variabilitu a mix ponúkaných služieb," vysvetľuje Ivan Pastier, riaditeľ pre obchod vo firme CTP. Rekonštrukcia bude dbať na princípy udržateľnosti podľa medzinárodnej certifikácie BREEAM, investor cieli na úroveň Excellent.

Dunaj-rekonstrukcia-3-X.jpg


Obnovia aj Dom odievania

Obnovia aj Dom odievania, ktorý je s Dunajom prepojený od roku 1985. Investor aj architekti komunikovali pri príprave projektu s jedným z autorov pôvodného architektonického návrhu Jánom Miloslavom Bahnom.

Aj pre túto budovu je typická fasáda, ktorá dáva objektu monumentálny výraz. Rovnako ako v prípade obchodného domu Dunaj i tu sa výraz nehnuteľnosti zachová: fasáda bude znovu postavená ako replika, ktorá však bude spĺňať dnešné technické požiadavky na obvodové konštrukcie. Rekonštrukcia Domu odievania zároveň prinesie nové prepojenie Námestia SNP s Nedbalovou ulicou a nadviaže na myšlienku obnovy verejných priestranstiev, tzv. Živé námestie.

Dunaj-rekonstrukcia-4-X.jpg

"Náš návrh je ambiciózny, ale zároveň vieme, aké dôležité je zachovať architektonické dedičstvo. Využili sme príležitosť nastaviť oba objekty na ďalšie pôsobenie v 21. storočí tak, aby sa čo najviac otvorili verejnosti, priniesli široké spektrum využitia a zlepšili širšie mestské prostredie. Cieľom projektu prestavby bolo zveľadiť objekty a ich okolie a vytvoriť trvalo udržateľné riešenie v najlepšej lokalite Bratislavy," poznamenáva Barbora Markechová, riaditeľka londýnskeho štúdia Bogle Architects.


Rekonštrukcia potrvá do roku 2025

Podľa investorov by sa rekonštrukcia mala ukončiť začiatkom roku 2025. "Vznikne tu ponuka maloobchodných, reštauračných, klubových, kancelárskych a apartmánových priestorov. Z dôrazu na históriu do istej miery vyplynie zloženie nájomníkov, sme však presvedčení, že je to správny model," dodáva I. Pastier.

Dunaj-rekonstrukcia-5-X.jpg

Obchodný dom Dunaj a Dom odievania od roku 2015 vlastní spoločnosť CTP Invest SK, ktorá sa na Slovensku venuje najmä výstavbe a prevádzkovaniu priemyselných nehnuteľností. Pri výstavbe firma kladie dôraz na udržateľnosť a vo veľkej miere do svojich projektov zohľadňuje tzv. zelené riešenia. CTP má bohaté skúsenosti aj s oživovaním brownfiledov, niekoľko podobných projektov spoločnosť realizovala aj v Českej republike.

Vizualizácie: Bogle Architects

Podobné články