Saint-Gobain Building Glass s novou generáciou protislnečného skla

01.06.2020, Michal Široký | Materiály, technológie, konštrukcie

Svetlo na nás vplýva viac, ako si myslíme. "Svetlo a osvetlenie miestnosti je základ, ktorý ovplyvňuje naše city a náladu. Nedostatok prirodzeného svetla pôsobí depresívne," uviedol psychológ Jiří Novák v Českom rozhlase.

Keď sa necítime dobre, myslíme si, že nám chýbajú nejaké vitamíny. Nemusí to byť vždy pravda. Môžeme mať málo svetla. Je to spôsobené najmä tým, že človek vníma život navôkol väčšinou vizuálne, v mnohých prípadoch je to až 80 percent vnemov. Cirkadiánne rytmy sú prirodzené biorytmy tela, ktoré sa pravidelne striedajú počas dňa (striedanie bdenia a spánku). V priebehu jednotlivých cyklov sa pod vplyvom zmeny dĺžky osvetlenia mení hladina rôznych hormónov (napríklad serotonínu, melatonínu a kortizolu). Tvorba hormónu melatonín je dôležitá aj z pohľadu správneho fungovania cirkadiánneho rytmu.

SG-protislnecne-sklo-1-X.jpg

Viaceré štúdie dosvedčujú, že poruchy cirkadiánnych rytmov spôsobujú poruchy nálad, majú vplyv na správanie a celkový psychický stav. Na striedanie a načasovanie týchto rytmov vplývajú rozličné činitele. Jednak vnútorné – z vnútra tela, napríklad stres alebo strava, ale aj vonkajšie, spôsobené prostredím, v ktorom človek žije a pracuje. Sem zaraďujeme prísun prirodzeného svetla, umelé osvetlenie vo vhodnom spektrálnom zložení a podobne.


Protislnečné sklá nielen pre kancelárie

Denné svetlo pomáha aj v školách. Študenti majú tendenciu lepšie sa sústrediť a aj rozumieť učivu. Prieskumy hovoria, že prirodzené svetlo môže zlepšiť výsledky testov o 5 až 14 percent a schopnosť rýchlejšieho porozumenia až okolo 20-25 perc.

Aj v nemocniciach je prirodzené svetlo veľmi žiadaným faktorom. Štúdie poukazujú na súvislosť medzi množstvom prirodzeného svetla a úrovňou stresu a únavy personálu. Aj v prípade pacientov je vplyv prirodzeného svetla pozitívny tak v psychologickej, ako aj fyziologickej oblasti.

Správna úroveň prirodzeného svetla môže v kanceláriách zvýšiť produktivitu až o 23 perc. Štúdia uvádza zníženú úroveň stresu, zlepšenú kreativitu aj menej absencií. Výskum ukazuje, že množstvo slnečného svetla, ktorému sme vystavení počas dňa, má priamy vplyv na to, koľko spíme. Viac prirodzeného svetla v kancelárii môže pre zamestnanca znamenať až o 45 minút viac kvalitného spánku v noci.


Rolety či žalúzie už nestačia

image001.jpgV minulosti boli protislnečné sklá doménou najmä nerezidenčných budov a primárne kancelárií. "Súčasné sklenené fasády už môžu byť riešením aj pre rezidenčné stavby. Ľudia majú dnes často rozmanité požiadavky na okná a niekedy už jednoducho nechcú alebo nepotrebujú rolety a žalúzie. Riešením tak môže byť práve protislnečné sklo, ktoré dokáže regulovať priechod slnečných lúčov," uvádzajú odborníci zo spoločnosti Saint-Gobain Building Glass.

Ide o novú generáciu protislnečného skla Cool-Lite SKN 183, inovatívneho protislnečného skla so zvýšenou tepelnou ochranou, ktorá obmedzuje straty tepla. Zároveň poskytuje vysokú úroveň slnečnej ochrany, aby sa počas leta zabránilo nadmernej spotrebe energie v dôsledku klimatizácie.

Vďaka vysokému prestupu svetla (75 perc. vo vyhotovení dvojsklo, 70 perc. v prípade trojskla) zlepšuje svetelné a tepelné podmienky aj v podmienkach rezidenčného bývania. Prirodzené svetlo prispieva k zlepšovaniu nálady a má priamy vplyv na zdravie a produktivitu užívateľov budovy.

Foto: Saint-Gobain Building Glass

Podobné články