Zrútenie energetickej sústavy v USA: spúšťač zmien v prospech tepelných čerpadiel?

06.04.2021, ABC-bývanie.sk | Materiály, technológie, konštrukcie

Udalosti, ktoré sa vo februári tohto roku odohrali na americkom Stredozápade, ukazujú, ako krehká je energetická sústava, a že aj obyvatelia bohatej a technologicky vyspelej krajiny sa môžu zo dňa na deň ocitnúť bez tepla a elektriny.

Miestom počiatku udalosti je Texas, štát bohatý na ropu a zemný plyn, zároveň označovaný aj za "elektráreň USA". Práve tu spôsobili nezvyklé mrazy zníženie dodávok plynu a výkonu elektrární na strane jednej, zvýšený dopyt po energiách zo strany domácností a podnikov na strane druhej. Tento "koktail" udalostí spôsobil zrútenie energetickej siete, ktoré sa okamžite prelialo do okolitých krajín, či už ostatných štátov amerického Stredozápadu, alebo Mexika.

shutterstock_1714397851-1-X.jpg

Jedenásť štátov USA muselo obmedziť dodávky elektriny, v štyroch dokonca došlo k výpadku celej siete tak, že Amerika zrazu začala pociťovať nedostatok elektrickej energie a plynu na výrobu tepla či elektriny, ktoré im Texas dovtedy spoľahlivo dodával. Paradoxne, v niektorých z týchto krajín už existujú alebo sa diskutuje o plánoch na zákaz používania kotlov na zemný plyn či priamotopov v novostavbách, pričom Texas proti týmto opatreniam dlhodobo loboval.


Nepripravení na pokles teplôt

Udalosti z februára 2021 naplno odkryli nepripravenosť štátov amerického Stredozápadu na pokles teplôt či kombináciu zvýšeného dopytu po energiách a zároveň poklesu ich dodávok. Zásadnú úlohu na strane dopytu po energiách hrali vysoká energetická náročnosť budov a využívanie neefektívnych zdrojov tepla, t.j. kotlov na zemný plyn a elektrických priamotopov, ktoré v prípade poklesu teplôt dramaticky zvyšujú dopyt domácností po energiách.

Stranou tohto príbehu sa stal aj štát Colorado, ktorý je tiež dlhodobo značne závislý od dodávok zemného plynu z Texasu. Nehnuteľnosti tamojších obyvateľov však majú nižšiu energetickú náročnosť vďaka kvalitnejšej izolácii, navyše vo vyššej miere na výrobu tepla využívajú tepelné čerpadlá, ktoré vedia vyrábať teplo veľmi efektívne. Hoci sa ani v Colorade nevyhli problému v podobe zníženého výkonu plynových elektrární, okolnosti tu nemali taký dramatický priebeh ako v Texase.


Ponaučenie pre USA aj Európu

A je to práve Colorado a ďalšie štáty USA, od ktorých sa Texas, dovtedy neohrozená energetická veľmoc, bude učiť. Konkrétne, už teraz sú na svete prvé plány na:

  • masívne znižovanie energetickej náročnosti budov,
  • väčšie zapojenie tepelných čerpadiel na výrobu tepla pre domácností,
  • masívne využívanie geotermálnej energie na výrobu tepla dodávaného diaľkovým spôsobom (geotermálne teplo je už dnes v Texase považované za "novú ropu").

Aká krehká je energetická sústava, to si nedávno mohli pripomenúť aj domácnosti v Európe, kde v januári t.r. takisto hrozilo zrútenie energetickej sústavy vinou zatiaľ neznámej "udalosti" v Rumunsku. Tá spôsobila dočasný výpadok energie v rozvodnej sieti, ktorý sa tentoraz podarilo včas eliminovať a neopakovala sa tak udalosť z roku 2006, keď sa v Európe ocitlo 15 miliónov obyvateľov bez elektriny.

Foto: klikkipetra / Shutterstock.com

Podobné články