Žiar nad Hronom dobuduje zimný štadión aj zrekonštruuje plaváreň

31.12.2018, SITA | Mestá, obce, regióny

Prioritami mesta Žiar nad Hronom v roku 2019 by malo byť dokončenie zimného štadióna aj rekonštrukcia krytej plavárne. V pláne je aj obnova kaštieľa, z ktorého sa má stať reprezentačné sídlo mesta.

"Chceme začať s fasádou, na ktorú budeme žiadať dotáciu z ministerstva kultúry. Od začiatku roku začneme svojpomocne aj s postupnými rekonštrukciami a s úpravami miestností," uviedol primátor mesta Peter Antal na decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Z ďalších plánov spomenul tiež výsadbu ďalšej zelene v centre mesta a na Ulici SNP, výstavbu rodinných a bytových domov a pripomenul aj potrebu domova dôchodcov či denného stacionára.

Ziar-sk-kastiel-1-X.jpg

Na decembrovej schôdzi schválili poslanci viacročný rozpočet mesta na roky 2019-2021. Rozpočet Žiaru nad Hronom na nasledujúci rok je 15,328 milióna eur a navrhli ho ako vyrovnaný. Poslanci schválili aj použitie rezervného fondu na finančné krytie kapitálových výdavkov a výdavkov z finančných operácií v sume 801-tisíc eur, dotáciu z rozpočtu mesta vo výške 77-tis. eur pre mestský športový klub (MŠK) na zabezpečenie podpory činnosti športových klubov, 3-tis. eur pre MŠK - občianske združenie na zabezpečenie podpory činnosti cyklistického klubu, 63,3-tis. eur pre FK Pohronie na zabezpečenie podpory činnosti futbalového klubu, 55-tis. eur na financovanie prevádzkových nákladov areálu futbalového štadióna, 165-tis. eur na financovanie prevádzkových nákladov zimného štadióna a 30-tis. eur na financovanie prevádzkových výdavkov športovej haly pre Technické služby, spol. s r.o. Dotáciu z rozpočtu mesta vo výške 6 500 eur schválilo zastupiteľstvo pre Občianske združenie Zažiar na financovanie prevádzkových výdavkov materského centra.

Foto: ziar.sk

Podobné články