Wienerberger Brick Award 2018: výzva na predkladanie prihlášok

12.04.2017, Žaneta Uhrecká | Odborné akcie, veľtrhy, súťaže

Prestížne ocenenie Wienerberger Brick Award, prvýkrát udelené v roku 2004, sa každé dva roky priznáva projektom, ktoré sú vynikajúcim príkladom moderného a inovatívneho prístupu k využitiu stavebných materiálov v architektúre.

Brick-Award-1-X.jpgSpoločnosť Wienerberger udelí v roku 2018 medzinárodné ocenenie Wienerberger Brick Award už ôsmy raz a vyzýva na predkladanie projektov. Do súťaže ich môžu prihlasovať architekti, kritici architektúry, novinári a pod., a to prostredníctvom online nástroja. V roku 2016 bolo do súťaže prihlásených rekordných viac ako 600 projektov z 55 krajín sveta.

Úspešný projekt získa prestížne hlavné ocenenie Grand Prize (vrátane víťazstva v kategórii) a peňažnú odmenu 7-tisíc eur. Víťazné projekty v ďalších štyroch kategóriách získajú okrem ocenenia aj peňažnú odmenu 5-tis. eur. Udeľovaním cien Brick Award spoločnosť Wienerberger upriamuje pozornosť na výnimočné príklady inovatívneho využitia stavebných materiálov v architektúre.


Súťažné kategórie

Projekty súťažia v týchto piatich kategóriách:
Pocit domova
 Spolužitie
 Spolupráca
 Verejné priestranstvá
 Inovatívna výstavba

Posledná kategória je zameraná na inovatívne koncepty a spôsoby využitia tehál, ako sú napríklad nové technológie výstavby vrátane tehál vyrobených podľa požiadaviek zákazníka a nové dekorácie v projekte. Keramické výrobky musia v predložených projektoch zohrávať signifikantnú úlohu v rozsahu od tehál po obkladové pásiky a keramickú dlažbu. Použitie výrobkov spoločnosti Wienerberger v projekte nie je nutnou podmienkou na zapojenie sa do súťaže.


Predkladanie projektov do 20. apríla 2017

Osobitný dôraz sa bude klásť na to, ako projekt kombinuje tieto tri aspekty: funkčnosť, udržateľnosť a energetickú hospodárnosť. Doplňujúcim kritériom pre výber nominovaných projektov je ich ukončenie v roku 2014 alebo neskôr, čo dosvedčí ich aktuálnosť.

Po ukončení obdobia predkladania projektov – do 20. apríla 2017, odborná porota zložená z architektov, novinárov a kritikov z oblasti architektúry zúži počet vybraných projektov na 50, ktoré potom budú nominované do súťaže Wienerberger Brick Award 2018 a budú publikované aj v sprievodnej knihe The Brick 18. Medzinárodná porota potom vyberie piatich víťazov v jednotlivých kategóriách, ako aj víťaza hlavnej ceny Grand Prize.

Wienerberger očakáva predložené projekty na www.brickaward.com a informáciu o zaregistrovaní s jednou snímkou projektu na adrese zaneta.uhrecka@wienerberger.com. Oficiálny ceremoniál Brick Award bude na jar 2018 vo Viedni. V tom istom čase vyjde kniha The Brick 18, v ktorej bude zverejnených všetkých 50 nominovaných projektov.

Podobné články