Prestavba Predstaničného nám. v Bratislave sa môže skončiť súdom

05.06.2016, SITA | Mestá, obce, regióny

Dlhé roky plánovaná prestavba okolia hlavnej železničnej stanice v Bratislave sa môže skončiť aj súdnou dohrou. Právne kroky zvažuje investor projektu Predstaničné námestie, firma Transprojekt, ak sa s mestom v najbližšom čase nedohodnú.

Ako uvádza mediálna zástupkyňa projektu Predstaničné námestie Mária Adamová, v takomto prípade bude investor donútený chrániť si doterajšie investície vložené do projektu. "Považujeme to za krajné a pre mesto aj drahé riešenie, ktoré v konečnom dôsledku nevyrieši nevyhovujúci a mesto zahanbujúci stav v danej lokalite," hovorí M. Adamová. Projekt má byť pritom hotový do konca tohto roku, dodnes sa však nezačalo stavať. Firma sa už snažila posunúť termín dokončenia o rok, no neúspešne. Hlavné mesto sa súdneho sporu neobáva, podľa primátora Bratislavy Iva Nesrovnala sú to len vyhrážky, no mesto sa vraj zastrašovať nenechá.

Predstaničné námestie v Bratislave, vizualizácia.jpg

 Celková vizualizácia Predstaničného námestia v Bratislave z roku 2012 (kliknutím na obrázok sa snímka otvorí v novom okne)


 

Investor má ešte pol roka

Investor má na prestavbu okolia Hlavnej stanice Bratislava ešte približne pol roka. Transprojekt sľuboval v predstaničnom priestore vybudovať infraštruktúru, cesty, križovatky aj podzemnú električkovú trať. Dodnes sa však žiadne stavebné práce nerozbehli a investor má podľa informácií zo stavebného úradu bratislavskej mestskej časti Staré Mesto vydané iba dve stavebné povolenia. Na výstavbu ich však potrebuje oveľa viac. Spoločnosť stále trvá na tom, že prestavba predstaničného priestoru je jeho prioritou.

"Vzhľadom na nečinnosť mesta a množstvo zamietavých krokov minulého vedenia magistrátu je podmienkou naštartovania projektu plná súčinnosť zo strany Bratislavy a zohľadnenie preukázateľných skutočností, ktoré majú za následok posuny v termínoch realizácie," tvrdí M. Adamová s tým, že na stole sú tak dve riešenia. Buď sa investorovi za súčinnosti mesta podarí projekt naštartovať, alebo hrozia súdne spory. "Na oba varianty je investor pripravený a nebude čakať na 31. december, keď sa skončí zmluvný termín," poznamenáva M. Adamová.


Mesto hovorí o svojej súčinnosti

Bratislavská radnica však hovorí o svojej súčinnosti. "Vyzvali sme Transprojekt na dokončenie a realizáciu projektu," reaguje primátor I. Nesrovnal s tým, že od investora doteraz nedostal informáciu o tom, že by sa v projekte niečo začalo diať. K prípadnému súdnemu sporu len dodáva, že ide o vyhrážky. "Nenecháme sa vydierať ani zastrašovať. Sme plne súčinní, poslali sme investorovi niekoľko výziev, aby konal, stretli sme sa vždy, keď chcel, a urobili sme, čo bolo potrebné," vysvetľuje I. Nesrovnal.

Transprojekt sa už viackrát vyjadril, že spusteniu prestavby okolia hlavnej stanice bráni len chýbajúci dodatok. Návrhov už bolo pritom na stole niekoľko, no žiadny zatiaľ u oboch strán neprešiel. Naposledy investor požadoval termín dokončenia projektu posunúť o rok, no to sa medzi vtedajšími bratislavskými mestskými poslancami nestretlo s pochopením.

"Jeden dodatok mesto schválilo, investor ho však nepodpísal. Druhý dodatok mestské zastupiteľstvo odmietlo. Nie je už priestor na žiadne nové dodatky," pokračuje I. Nesrovnal s tým, že investor sa už na mesto so žiadnym novým návrhom neobrátil.

BA-predstanicne-nam-2-X.jpg

 Dnešná podoba hlavnej železničnej stanice v Bratislave


 

Menšia revitalizácia už bola

Priestor pred hlavnou stanicou však už má istú revitalizáciu za sebou. Hlavnému mestu totiž došla trpezlivosť a priestor pred železničnou stanicou začalo skrášľovať na vlastné náklady. Vlani v lete tu upravili chodníky, vybudovali bezbariérový priechod k stanici, zúžili stredové parkovisko, osadili nové dopravné značenie, namaľovali zábradlia a opravili lavičky. Na tieto opravy mala Bratislava približne 220-tisíc eur. Aktuálne sa ešte na hlavnej stanici opravujú eskalátory. Mesto to vyšlo na ďalších 200-tis. eur, ktoré podľa primátora išli z ušetrených peňazí.

O spoluprácu pri skrášľovaní priestorov požiadala Bratislava aj Železnice SR, ktorým patrí budova železničnej stanice. "Oslovil som ich, aby si aspoň na predsedníctvo Slovenska v Rade EÚ vyčistili staničnú halu, dali dole reklamy a usporiadali stánky," dodáva I. Nesrovnal.


Projekt za vyše 200 mil. eur

O projekte rekonštrukcie predstaničného priestoru pred hlavnou stanicou v Bratislave sa hovorí už dlhé roky. Investor, spoločnosť Transprojekt, tu má do konca roku 2016 vybudovať infraštruktúru, cesty a križovatky aj podzemnú električkovú trať. Viaže ho k tomu Zmluva o budúcej kúpnej zmluve z roku 2010, ktorú podpísal ešte primátor Andrej Ďurkovský.

V nej sa mesto zaviazalo investorovi predať pozemky s rozlohou približne 22-tis. metrov štvorcových za 23,7 milióna eur. Prvú časť kúpnej ceny 365-tis. eur firma zaplatila, zvyšných 23 mil. eur predstavujú stavebné objekty a investície, ktoré má investor odovzdať do vlastníctva mesta. Informácia na stránke archiportal.sk z roku 2012 uvádza, že celkové investičné náklady projektu prevyšujú 200 mil. eur.

Ak Transprojekt v dohodnutom termíne stavby nedokončí a neodovzdá mestu, zmluva sa ruší a navyše prvá časť kúpnej ceny zostane Bratislave ako pokuta za nesplnenie záväzku. Investor sa s mestom pokúšal dohodnúť na znení dodatku, v ňom žiadal posunúť termín ukončenia projektu o ďalší rok. Bratislava však na návrhy investora nepristúpila a na znení dodatku sa doteraz nedohodli.

Foto: archiportal.sk

Podobné články