Slováci pracovali tento rok na štát rekordne dlho, až 182 dní

01.07.2020, SITA | Správy z ekonomiky

Slováci tento rok pracujú na štát rekordne dlho. Deň daňovej slobody analytici Nadácie F. A. Hayeka pre rok 2020 vypočítali až na 1. júla, na štát sme teda museli pracovať až 182 dní.

V porovnaní s vlaňajškom tak museli Slováci na pokrytie účtu za chod verejnej správy a samospráv pracovať o 36 dní dlhšie, pričom ide o vôbec najhorší výsledok v histórii výpočtu dňa daňovej slobody od roku 1999. Analytici nadácie tohtoročný výsledok pripisujú predovšetkým ekonomickým dôsledkom pandémie koronavírusu, ale tiež nezodpovednému hospodáreniu predošlej vlády.

11b shutterstock-money-104533877-X.jpg

Slovenskú ekonomiku v tomto roku čaká prudký prepad, ktorý podľa aktuálnej prognózy Inštitútu finančnej politiky môže dosiahnuť až 9,8 percenta. Na druhej strane, bola tiež vláda nútená vynaložiť značné prostriedky nad rámec rozpočtu, ktoré majú zamestnancom aj podnikateľom pomôcť s prekonaním negatívnych dôsledkov pandémie. Zároveň sa na hospodárení štátu prejavujú automatické stabilizátory, špeciálne náklady na dávky v nezamestnanosti.


Míňajú viac, ako majú peňazí

Druhým zásadným faktorom podľa analýzy Nadácie F. A. Hayeka je spomínané hospodárenie finančnej správy. "Tesne pred konaním volieb sme boli svedkami masívneho zvýšenia výdavkov nad rámec schváleného rozpočtu, najmä v podobe trinástych dôchodkov, ktoré tento rok zaťažia verejné financie o dodatočných 442 miliónov eur," upozorňujú analytici nadácie s tým, že zároveň ďalšie rozpočtované výdavky ako hospodárenie subjektov verejnej správy, spolufinancovanie eurofondov či výdavky na obranu sa už v úvode tohto roku ukázali ako citeľne podhodnotené.


Nenásytné odvody a dane

Z výpočtov tiež vyplýva, že pri porovnaní čistého príjmu, ktorý zamestnancovi zostáva po zaplatení všetkých priamych aj nepriamych daní a odvodov s celkovými mzdovými nákladmi, ktoré za jeho prácu vynaloží zamestnávateľ, pracujúcemu zostane približne len 47 centov z každého eura, ktoré zamestnávateľ zaplatí za jeho prácu. Približne 53 centov, teda vyše polovice, zhltnú povinné poistné odvody a dane.

Nadácia F. A. Hayeka vyhlasuje deň daňovej slobody každoročne od roku 1999. Metodológia výpočtu pritom ostáva po celý čas nemenná. Hlavný výpočet predstavuje podiel konsolidovaných výdavkov verejného sektora na hrubom domácom produkte v tom-ktorom roku. Toto číslo sa následne premietne do počtu dní, ktoré musíme odpracovať, aby sme takpovediac splatili náš ročný účet za chod štátu.

Foto: Shutterstock

Podobné články