Doprastav mal v roku 2010 tržby 303,25 mil. eur, klesli o 14 perc.

05.06.2011, SITA | Správy z firiem

Spoločnosť Doprastav, a.s., dosiahla v roku 2010 tržby 303,25 milióna eur, medziročne boli nižšie o 14 percent.

Najväčšia domáca stavebná firma vlani vykázala čistý zisk 1,9 mil. eur, čo znamenalo prepad o 85 perc. V roku 2009 totiž ešte hospodárila so ziskom po zdanení 12,69 mil. eur.

Prevádzkový zisk podniku sa znížil z 15,79 mil. eur pred dvoma rokmi na 3,47 mil. eur, pokles tak predstavoval 78 perc. Takmer celý zisk sa spoločnosť rozhodla previesť na účet nerozdeleného zisku minulých rokov, len podporný fond doplnila o 3-tisíc eur. Dve tretiny objemu stavebných prác vlani firma vykonala na Slovensku a tretinu v zahraničí, najmä v Poľsku. Vyplýva to z údajov zverejnených vo výročnej správe Doprastavu za rok 2010.

V roku 2011 podnik očakáva pokles tržieb z prác na Slovensku o 15 perc., ten by však mali kompenzovať zákazky v zahraničí. "Očakávame, že celkovo budeme na tej istej úrovni," poznamenáva prezident Doprastavu Dušan Mráz s tým, že spoločnosť plánuje udržať mierny zisk.

"Ešte je skoro o tom hovoriť, lebo veľa zákaziek máme v konaní. Či sa nám vôbec podarí tento objem naplniť, uvidíme možno koncom tretieho kvartála," uvádza D. Mráz. Doprastav podľa neho v tomto roku predpokladá v zahraničí dosiahnuť tržby 230 až 250 mil. eur. Mohlo by to podľa neho predstavovať zhruba dve tretiny celkových očakávaných tržieb v terajšom roku.

"Rok 2010 bol rokom ťažkých skúšok nielen pre nás, ale aj pre celý stavebný priemysel na Slovensku. Pokračujúci pokles dopytu po stavebných prácach bol spôsobený dvoma kľúčovými faktormi pôsobiacimi súčasne," zdôvodňuje Doprastav zhoršenie hospodárenia v minulom roku.

Jedným z dôvodov boli podľa spoločnosti pokračujúce finančné a ekonomické turbulencie vo svete a najmä v Európskej únii, ktoré viedli k hlbokému prepadu súkromných investícií aj na Slovensku. Za politický faktor zníženia stavebného dopytu označila firma vlaňajší volebný rok, "keď nová politická reprezentácia odmieta všetky predchádzajúce projekty a tradične začína experimentovať na vlastný spôsob".

Minulý rok sa politický vplyv podľa Doprastavu dramaticky prejavil zrušením dvoch mimoriadne veľkých projektov diaľnic v rámci PPP projektov. "Táto skutočnosť mala veľmi negatívny vplyv aj na našu spoločnosť ako lídra stavebného konzorcia pre diaľnicu D1 Dubná Skala - Prešov. Zrušením tohto projektu v jeho absolútnom závere sme prišli o celkový objem prác blížiaci sa k 800 mil. eur, súbežne so stratou trojročných vynaložených nákladov v objeme 10 mil. eur," komentuje Doprastav.

Z vlaňajšieho objemu stavebných prác za 286,4 mil. eur vykonal Doprastav na Slovensku 65,2 perc. a v zahraničí 34,8 perc. Doma realizoval najväčší objem v Trenčianskom kraji s podielom 17,35 perc., v Žilinskom kraji uskutočnil 16,4 perc. a v Banskobystrickom takmer 13 perc. z celkového rozsahu stavebných prác.

V zahraničí mala firma najviac zákaziek v Poľsku s podielom 23,1 perc. na všetkých prácach, na ČR pripadlo 6,45 perc., na Azerbajdžan 3 perc. a Maďarsko 2,3 perc. objemu objednávok.

Podľa zamerania výstavby vlani spoločnosť vykonala práce na mostoch, nadjazdoch, tuneloch a podzemných dráhach za 114,9 mil. eur, na cestných a miestnych komunikáciách v hodnote 102,1 mil. eur a na železniciach a dráhach za 33,43 mil. eur. Stavby potrubných, telekomunikačných a energetických rozvodov dosiahli objem 18,62 mil. eur, práce na budovách 14,68 mil. eur, prístavoch, vodných cestách, priehradách a iných vodných dielach 2,21 mil. eur a ostatné inžinierske stavby mali hodnotu 474-tis. eur.

Majetok firmy mal ku koncu minulého roku hodnotu 281,8 mil. eur a bol medziročne nižší o 16,1 perc. Neobežný majetok z toho tvoril 120 mil. eur a obežný majetok 161,78 mil. eur. Vlastné imanie v objeme 118,5 mil. eur krylo majetok na 42 perc. Záväzky podniku sa znížili o 24,5 perc. na 163,3 mil. eur. Priemerný počet zamestnancov vlani medziročne klesol z 3 116 na 2 880, čo predstavovalo zníženie o 7,6 perc. Rentabilita z tržieb sa znížila zo 4,38 perc. na 1,02 perc.

Podobné články