BASF predáva svoju divíziu stavebnej chémie fondom Lone Star

07.01.2020, Silvia Tajblíková | Správy z firiem

Koncern BASF a pobočka súkromnej investičnej firmy Lone Star s celosvetovou pôsobnosťou koncom roku 2019 podpísali kúpnu zmluvu o akvizícii obchodnej divízie BASF Construction Chemicals.

Kúpna cena na bezhotovostnom a bezdlhovom základe je 3,17 miliardy eur. Ukončenie transakcie sa očakáva v treťom kvartáli 2020, podliehajúc súhlasu príslušných orgánov hospodárskej súťaže.

BASF-most-stav-chemia-1-X.jpg

"Naším cieľom bolo nájsť nový domov pre našu obchodnú divíziu Construction Chemicals – stavebnej chémie, kde môže plne využiť svoj potenciál," hovorí Saori Dubourg, členka predstavenstva spoločnosti BASF SE zodpovedná za divíziu Construction Chemicals. "Pod záštitou Lone Star sa tím stavebnej chémie môže zamerať na svoj rast s prístupom špecifickým pre daný priemysel."

"Divízia stavebnej chémie spoločnosti BASF výborne zapadá do nášho portfólia a dopĺňa naše investície v oblasti stavebných materiálov. Vysoko si ceníme celým odvetvím uznávané znalosti a kompetencie odborníkov BASF z divízie Construction Chemicals, podporované výsledkami v oblasti inovatívnych výrobkov a výskumno-vývojovým programom, dopĺňa Donald Quintin, prezident pre Európu vo firme Lone Star.

Divízia Construction Chemicals spoločnosti BASF zamestnáva vyše 7-tisíc pracovníkov a má výrobné a obchodné pobočky vo viac ako 60 krajinách sveta. V roku 2018 dosiahla obrat približne 2,5 mld. eur.

Podpísanie zmluvy má okamžitý vplyv na vykazovanie skupiny BASF: spätne, od 1. januára 2019, už nebudú tržby a zisky divízie stavebnej chémie súčasťou tržieb, zisku pred zdanením, úrokmi a odpismi (EBITDA) a zisku z prevádzkovej činnosti (EBIT) pred započítaním špeciálnych položiek skupiny BASF. Údaje za predošlý rok sa zodpovedajúcim spôsobom upravia (prepočítané tržby skupiny BASF za rok 2018: 60,2 mld. eur; upravený ukazovateľ EBITDA: 8,97 mld. eur; EBIT pred započítaním špeciálnych položiek: 6,281 mld. eur). Až do ukončenia akvizície bude zisk vykazovaný vo výnosoch po zdanení skupiny BASF ako samostatná položka (príjem po zdanení z ukončených činností).

Lone Star je súkromná investičná spoločnosť, ktorá celosvetovo investuje do nehnuteľností, kapitálových, úverových a iných finančných aktív. Od založenia prvého fondu v roku 1995 firma Lone Star pripravila 20 súkromných investičných fondov s celkovými kapitálovými záväzkami zhruba za 85 mld. amerických dolárov. Ako vedúci súkromný kapitálový investor v oblasti stavebných materiálov a súvisiacich odvetví Lone Star má rozsiahle medzinárodné skúsenosti v tomto sektore so silným portfóliom investícií v Európe aj Severnej Amerike.

Ťažiskom podnikania skupiny BASF je chémia. V koncerne pracuje približne 122-tis. zamestnancov, jeho portfólio je rozdelené do šiestich segmentov: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care a Agricultural Solutions. V roku 2018 spoločnosť BASF dosiahla obrat okolo 63 mld. eur.

Ilustračné foto: BASF

Podobné články