Home office je trendom roku 2022, o prácu z domu je záujem

01.05.2022, Katarína Dudáková | Správy z firiem

Home office, teda práca z domu, je fenoménom posledných rokov. Potvrdením je aj to, že 52 percent ľudí, ktorí majú možnosť pracovať z domu, využíva home office štyri- až päťkrát do týždňa.

Zmena spoločenskej situácie v posledných dvoch rokoch sa postarala o rast dopytu po špeciálne vyhradených miestach doma, určených na prácu – či už ide o hybridný pracovný model (kombinácia práce z domu a z kancelárie) alebo o trvalý home office. Až 49 perc. osôb, ktoré pracujú z domu minimálne jeden deň v týždni, plánujú také úpravy interiéru, ktoré zohľadnia ich potrebu pracovať z domu – a 64 perc. už túto zmenu urobilo. Denné svetlo je jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré vplývajú na kvalitu ideálneho domáceho pracovného miesta, hneď po IT a kancelárskom zariadení.

Stresne-okna-1-X.jpg


Práca z domu a kvalita života

Spoločnosť Velux sa podieľala na globálnom prieskume, aby zistila, aký majú zamestnanci postoj k práci z domu, akým výzvam čelia a aké sú ich požiadavky pri vytváraní dokonalého domáceho pracovného priestoru. Podľa svetovej štúdie sa väčšina respondentov domnieva, že ich súčasné časové rozdelenie práce medzi kanceláriou a domovom je buď dobre vyvážené, alebo by dokonca chceli pracovať z domu častejšie kvôli profesionálnym výhodám home office:

  • 56 perc. respondentov cíti, že šetrí čas dochádzania do práce,
  • 47 perc. šetrí peniaze za stravu, oblečenie a dopravu,
  • 47 perc. uviedlo, že vďaka práci z domu sú ich pracovné dni flexibilnejšie.

Pokiaľ ide o osobnú stránku, tak:

  • 75 perc. účastníkov prieskumu súhlasí s tým, že práca z domu im dáva pocit väčšej slobody,
  • 70 perc. uviedlo, že vďaka nej majú viac voľného času,
  • 70 perc. súhlasilo s tým, že home office zlepšuje celkovú kvalitu ich života.

Stresne-okna-2-X.jpg


Na čom záleží ľuďom

Práca z domu a hybridné pracovné riešenia s nami z dlhodobého hľadiska s najväčšou pravdepodobnosťou zostanú. My však môžeme už teraz vidieť ich vplyv na každú časť nášho života vrátane spôsobu, akým navrhujeme, zariaďujeme a zlepšujeme svoje domovy. Sme v období, keď trávime v interiéroch najviac času a pracovné podmienky sú preto prioritou. Respondentom preto záleží aj na:

  • dennom svetle, o ktorom šesť z desiatich (59 perc.) respondentov uviedlo, že je pre nich veľmi alebo mimoriadne dôležité,
  • na čerstvom vzduchu (56 perc.),
  • na izbovej teplote (58 perc.).

Napriek tomu len 49 perc. účastníkov prieskumu je spokojných s množstvom denného svetla vo svojom súčasnom pracovnom priestore.

Stresne-okna-3-X.jpg


Ako si vytvoriť príjemné pracovné miesto

Vyhradené pracovné miesto pomáha k sústredeniu, motivácii a dobrým pracovným výkonom. K tomu môže prispieť aj väčšie množstvo denného svetla, čerstvého vzduchu a jeho oddelenie od ďalších častí domova. Podkrovie by mohlo byť ideálnym riešením: na jednej strane má výnimočnú a príjemnú atmosféru, na druhej strane pomáha oddeliť osobný a pracovný život.

Navyše, vpustiť denné svetlo a čerstvý vzduch do interiéru cez kvalitné strešné okno zhora je jedným z najjednoduchších spôsobov premeny domácej kancelárie a zlepšenia pracovných podmienok. Zdá sa, že na tom niečo bude, keďže 16 perc. oslovených už vykonalo také úpravy v podkroví, ktoré zlepšujú prácu z domu.

Okrem vyhradenia osobitného miesta na prácu existuje mnoho vylepšení, ktoré môžu prispieť k vytvoreniu dokonalého home office prostredia. Plánované úpravy a zásahy budú menej o nábytku a farbách – záujem o inštaláciu alebo výmenu strešných okien rastie. Je to v poradí tretie najviac plánované vylepšenie domácej kancelárie, hneď po kúpe nového nábytku alebo zariadenia a maľovaní.

Stresne-okna-4-X.jpg


Záujem o strešné okná stúpa

"Ľudia žijú a pracujú vo svojich domovoch. Môže sa stať, že v závislosti od zariadenia domácej kancelárie nemajú ideálny prístup k prirodzenému svetlu a čerstvému vzduchu. Priestor, v ktorom pracujeme, musí byť nielen tam, kde sa cítime dobre a produktívne, ale mal by nám tiež pomáhať udržiavať si zdravie. Zlepšenie prístupu k dennému svetlu a čerstvému vzduchu nebolo pre našu duševnú a fyzickú pohodu nikdy dôležitejšie ako dnes," hovorí Zdeněk Okáč, manažér pre predaj a marketingovú podporu vo Veluxe Česká republika a Slovensko.

Počet ľudí, ktorí majú záujem o inštaláciu nového strešného okna, vo svete stále stúpa. Je to kvôli tomu, že doma hľadajú ďalšie využiteľné metre štvorcové a že dostatok denného svetla si stanovili ako prioritu pri premene miestnosti. Prieskum Veluxu, The Work from Home Experience 2021, ukázal, že 7 perc. oslovených už umiestnilo alebo nahradilo strešné okná vo svojom domácom pracovnom priestore.

Dostatok denného svetla a čerstvého vzduchu v miestnosti vo strešnými oknami je jedným z najjednoduchších spôsobov, ako zmeniť svoju domácu kanceláriu a zlepšiť pracovné podmienky.

Stresne-okna-5-X.jpg


Začiatok novej éry

Práca z domu je najvýraznejším trendom posledných rokov a ako ukazujú dáta, v našich životoch ostane. Trend, ktorého cieľom je prispôsobiť naše domovy pre prácu, nájsť work-life balance a zároveň pracovať produktívne a efektívne, sa však práve teraz začína. Keďže najbližšie roky pravdepodobne strávime pracujúc z domu, je v našom najlepšom záujme venovať zdravý a motivujúci priestor v našom dome práci.

Stresne-okna-6-X.jpg

Foto: Velux

Podobné články