Skupina Leier: Šancou, ako sa dostať zo slepej uličky, je hľadať riešenie

10.09.2023, ABC-bývanie.sk | Správy z firiem

Skupina Leier, jeden z najväčších hráčov v priemysle stavebných materiálov, spúšťa iniciatívu, v rámci ktorej sa rozhodla udržať ceny produktov vo svojom portfóliu na rovnakej úrovni ako dosiaľ.

Potreba človeka mať strechu nad hlavou je veľmi stará a zároveň vždy aktuálna. Od túžby po dome až po jeho kúpu je tento proces rozsiahly a zahŕňa dlhý reťazec akcií, udalostí, práce, času, trpezlivosti a mnoho ďalšieho. Preto má tiež Leier tiež v úmysle čeliť inflácii a zavádzať rozmanité akcie či individuálne výhodné ponuky pre investorov a zákazníkov v záujme obnovenia stavebných prác a nakopnutia stavebného trhu.

Stav-Leier-1-X.jpg


Náklady na obytnú plochu neúmerne vzrástli

Vývoj sociálneho a ekonomického prostredia v uplynulom období až do prvej polovice roku 2023 znamenal, že sa kupujúci stretávali s doteraz najvyššími nákladmi za štvorcový meter obytnej plochy. Zvýšenie cien sa týkalo každej položky od samotného stavebného materiálu, remeselných nákladov, služieb v oblasti nehnuteľností či iných súvisiacich služieb s bývaním.

Spoločnosť Leier so svojou tradíciou a skúsenosťami výrobcu veľmi pestrej škály stavebných materiálov dospela po dôkladnej analýze vyššie uvedených aspektov k záveru, že dopyt a ponuka už nie sú v harmónii. Takmer všetci hráči zapojení do bytovej výstavby zažívajú v posledných mesiacoch stagnáciu či výrazné spomalenie trhu.


Leier optimalizuje svoje ceny

Leier ako silná, dynamická a zodpovedná skupina, ktorá načúva potrebám zákazníkov, preto optimalizuje predajné ceny svojich stavebných materiálov, pre klientov hľadá efektívne a výhodné riešenia, poskytuje poradenstvo a pomáha kupujúcim s plánovaním výstavby a rozdelením nákladov na viacero fáz. Hľadá tak priechodnú cestu pre každého, kto túži po vlastnom bývaní.

Oprieť sa môže aj o pokles cien najdôležitejších zložiek výrobných nákladov, akými sú plyn a elektrina. V minulosti práve tieto položky s extrémnymi nárastmi spôsobili zdražovanie stavebných materiálov.

"Ďakujeme každému, kto s nami spolupracuje. Sme presvedčení, že tento prístup vnesie optimizmus a dôveru v trh, aby všetky zložky stavebného reťazca mohli pokračovať vo svojich aktivitách a aktuálnych či plánovaných projektoch," vyjadril sa Mag. Ľubomír Roth, konateľ spoločnosti Leier Baustoffe SK.


Kontakt:
Leier Baustoffe SK, s.r.o.
Pribylinská 3, 831 04 Bratislava
Tel: 02/44 888 846
www.leier.sk
leier@leier.sk

Foto: Bannafarsai_Stock

Podobné články