Najväčšou stavebnou firmou v Európe bola v roku 2010 francúzska Vinci

08.08.2011, ABC-bývanie.sk | Správy z firiem

Najväčším európskym stavebným podnikom z hľadiska objemu tržieb sa v roku 2010 stala francúzska spoločnosť Vinci.

Vyplýva to zo štúdie European Powers of Construction 2011, ktorú zverejnila poradenská a audítorská firma Deloitte. Na druhom mieste spomedzi 50 najvýznamnejších stavebných podnikov v Európe skončila ďalšia francúzska spoločnosť Bouygues, tretie miesto patrí nemeckému Hochtiefu.
 

Stavebné podniky rozširujú svoj záber

Z hľadiska celkových tržieb dominuje rebríčku Francúzsko s ďalšími tromi spoločnosťami v prvej päťke. Najväčší podiel v prvej dvadsiatke má Španielsko so šiestimi firmami. Strednú Európu zastupuje len poľský PolimexMostostal SA, ktorý sa umiestnil na 44. mieste.

Zo štúdie Deloitte takisto vyplýva, že investície do stavebníctva v Európskej únii by sa mali v tomto roku zvýšiť len o 0,2 percenta. V minulom roku pritom objem investícií v sektore klesol o 3,6 perc. Spoločnosti v Európe podľa štúdie riešia negatívnu situáciu v stavebníctve predovšetkým expanziou na nové trhy a diverzifikáciou svojich činností.

"Veľké európske stavebné skupiny hľadajú príležitosti na svoj rast v zahraničí. K dnešnému dňu pôsobia na všetkých piatich kontinentoch a za hranicami svojej krajiny generujú takmer polovicu svojich výnosov," uviedla partnerka Deloitte Diana Rádl-Rogerová. Podľa nej bude tento trend v blízkej budúcnosti pokračovať.

"Za pozitívnu môžeme považovať diverzifikačnú stratégiu do oblastí iných činností, než je stavebníctvo, keďže často prinášajú vyššie marže a stabilnejšie peňažné toky," konštatovala D. Rádl-Rogerová s tým, že deväť z desiatich spoločností z rebríčka získalo minimálne 50 percent svojich výnosov z nestavebných aktivít a 11 z nich dosiahlo minimálne 40 perc. svojich výnosov v zahraničí.
 

Začiatky skupiny siahajú do roku 1899

Začiatky stavebnej a koncesnej skupiny Vinci siahajú do roku 1899, keď vo Francúzsku vznikol jej predchodca, spoločnosť SGE. Pod názvom Vinci pôsobí koncern od roku 2000, keď došlo k fúzii spoločností SGE a GTM. Skupina zamestnáva takmer 180-tisíc osôb vo viac ako sto krajinách sveta. Aktivity koncernu Vinci sa sústreďujú do dvoch segmentov – Contracting (85 perc.) a Concessions (15 perc.).

Do oblasti Contracting patria tri odvetvia, a to energetika (25 perc., na Slovensku reprezentovaná spoločnosťou ProCS Šaľa), dopravné stavby (Eurovia, 28 perc., v SR Eurovia SK, a.s., Eurovia - Kameňolomy, s.r.o., Granvia Construction, s.r.o. – zhotoviteľ PPP projektu na rýchlostnej ceste R1) a pozemné stavby (47 perc., APS Alkon, a.s., Stavby mostov Slovakia, a.s., Solhydro, spol. s r.o., CFE Slovakia, s.r.o.).


►Najvýznamnejšie projekty Vinci v zahraničí
Grécko: most Charilaos Trikoupis (Rion - Antirion)
Kanada: diaľnica Fredericton - Moncton a most Konfederácie
USA: diaľnice SR91 a I-394
Nemecko: mýtny system Toll Collect
V máji 2008 získala Vinci kontrakt na najdlhší most na svete (40 km) medzi Katarom a BahrajnomFrancúzska Eurovia je jednou z najväčších stavebých spoločností sveta vo sfére dopravných stavieb a mestských úprav. V súčasnosti vyše 40 perc. svojej činnosti realizuje v zahraničí, najmä v krajinách západnej a strednej Európy, v USA, Kanade a Čile. Firma v roku 2010 dosiahla celosvetovo výkony 7,9 miliardy eur, zaznamenala hospodársky výsledok 285 miliónov eur a realizovala 40-tis. stavieb.
 

Na Slovensku je Vinci za PPP projektom na R1

Na Slovensku pôsobí Eurovia od roku 1998, keď založila spoločnosť Slov-via, a.s., a majetkovo vstúpila do Cestných stavieb, a.s., Košice. Neskôr došlo k ich zlúčeniu a v roku 2009 k zmene názvu na terajšiu Eurovia SK, ktorá patrí medzi sedem najväčších stavebných podnikov na Slovensku.

Organizačne je súčasťou skupiny Eurovia CS, ktorá vlastní 98,5 perc. akcií spoločnosti. Medzi najvýznamnejšie stavby a projekty firmy patrí v poslednom období diaľnica D1 Mengusovce - Jánovce, rýchlostná cesta R1 Žarnovica - Šášovské Podhradie, projekt verejno-súkromného partnerstva (PPP) na R1 Nitra - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskekj Bystrice, D1 Studenec - Beharovce a R4 Svidník.

Segment Concessions združuje dve odvetvia, a to správu diaľníc (na Slovensku zatiaľ bez zastúpenia) a koncesnú činnosť a správu letísk a parkovísk (v SR Vinci Park Slovakia, s.r.o.). V rámci druhej zložky pôsobí na Slovensku aj Granvia, a.s., koncesionár PPP projektu na R1 (konzorcium firiem Vinci Concessions a Meridiam Infrastructure).

Vinci Concessions je najväčším európskym koncesným prevádzkovateľom zariadení dopravnej infraštruktúry, teda diaľnic, mostov, parkovísk a letísk. Vo Francúzsku spravuje formou koncesie 4 300 kilometrov diaľníc, 480-tis. parkovacích miest, ako aj letiská v Grenobli a Chambéry či parížsky Stade de France.

Podobné články