Vo svete sa čistí zhruba len pätina všetkých odpadových vôd

19.11.2019, Edyta Bach | Správy zo stavebníctva

Dnes je Svetový deň toaliet. Ako oficiálne podujatie ho na 19. novembra vyhlásila Organizácia Spojených národov. Jeho zmyslom je podporovať riešenia na boj proti globálnej sanitárnej kríze.

OSN chce upriamiť pozornosť aj na ďalší cieľ: zabezpečiť, aby do roku 2030 každý človek na našej planéte mal prístup k sanitárnym zariadeniam. Dosiahnuť to je reálne a navyše – vďaka technologickým riešeniam, môže to byť aj ekologické a energeticky neutrálne.

Cisticky-Danfoss-voda-1-X.jpg


Nenechať nikoho bokom

Na celom svete žije 4,2 miliardy ľudí bez hygienických zariadení bezpečných pre zdravie, takmer 673 miliónov osôb nemá vôbec prístup k toaletám a najmenej 2 mld. ľudí používajú zdroje pitnej vody kontaminované exkrementmi. Odhaduje sa, že nedostatočné hygienické podmienky majú každoročne za následok vyše 430-tisíc úmrtí vinou hnačkových ochorení. Vo svojej tlačovej správe o tom informuje spoločnosť Danfoss.

Jedným z cieľov trvalo udržateľného rozvoja je zabezpečiť prístup k primeraným hygienickým podmienkam pre všetkých ľudí do roku 2030. Svetový deň toaliet bol vyhlásený so zámerom informovať, zapojiť a inšpirovať ľudí, aby aj oni prispeli k dosiahnutiu tohto cieľa.

Ústredným heslom tohtoročného Svetového dňa toaliet je Nenechať nikoho bokom. Prístup k hygienickým toaletám ma pozitívny vplyv na verejné zdravie, ľudskú dôstojnosť a osobnú bezpečnosť, najmä pre ženy. Sanitárne systémy s chýbajúcim alebo nedostatočným čistením odpadových vôd umožňujú šírenie chorôb z pôdy a vody, ako je cholera, hnačka, brušný týfus, úplavica a schistosomiáza.


Energeticky náročné čistenie

Priemyselné technológie čistenia odpadových vôd sú kľúčové pre dosiahnutie cieľa OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. Dnes sa v celosvetovom meradle čistí len približne 20 percent všetkých odpadových vôd, ostatné vtekajú priamo do riek, z ktorých ľudia následne čerpajú vodu. Tento problém sa týka aj Európy: voda z nemeckej rieky Rýn sa využije 14-krát, kým sa dostane do ústia toku, voda z Temže 12-krát.

Procesy úpravy a čistenia vôd a odpadových vôd predstavujú enormnú spotrebu elektrickej energie, ktorá sa 25-40 perc. podieľa na mestských poplatkoch za elektrinu, čo zodpovedá 4 perc. svetovej spotreby elektriny. Zariadenia na čistenie a úpravu vôd a odpadových vôd zvyčajne spotrebúvajú najviac elektrickej energie v obciach a mestách.


Čo dokážu inteligentné snímače

Keby boli čističky odpadových vôd (ČOV) vybavené inteligentnými snímačmi informujúcimi o nízkej hladine odpadových vôd a frekvenčnými meničmi, ktoré umožňujú reguláciu výkonu, ako je to pri čerpadlách, zariadenia by nemuseli po celý čas pracovať intenzívnejšie, ako je potrebné, a zbytočne by neplytvali elektrickou energiou.

V Dánsku, Nemecku aj USA už existujú také ČOV, ktoré sa vďaka použitiu jednoduchej a širokodostupnej technológie stali úplne energeticky neutrálnymi – nielen výrazne zníženou spotrebou energie, ale aj využívaním bioplynu vznikajúceho v procese čistenia odpadových vôd, z ktorého vyrábajú elektrinu a teplo na pokrytie vlastných potrieb.


Čistička vyrába energiu sama

V dánskom meste Aarhus majú čističku zmodernizovanú v spolupráci s koncernom Danfoss, ktorá vyprodukuje o 190 perc. viac energie, ako sama spotrebuje na čistenie vody. Túto energiu potom môžu využívať čerpadlá vo vodovodoch. Tento efekt sa dosiahol bez použitia uhlia, slnečnej a veternej alebo inej energie z vonkajších zdrojov. Energetická neutralita pokrýva celý vodný cyklus, od výroby a distribúcie vody až po čerpanie a čistenie odpadových vôd.

"Predstavte si, že v televízii dávajú skvelý film, ktorý pravdepodobne naraz sleduje polovica obyvateľov krajiny. Počas reklamnej prestávky polovica z nich zájde na toaletu a druhá polovica si ide urobiť kávu. A teraz si domyslite, čo sa deje v čističkách, keď milión ľudí odrazu pustí vodu. Hladina vody dramaticky stúpne. Ak ČOV nie je pripravená na takéto náhle zmeny množstva prijímaných odpadových vôd, bude musieť pracovať po celý čas na 100 perc. svojho výkonu. To je neefektívne," hovorí Mads Warming, Global Lead Water & Wastewater zo spoločnosti Danfoss Drives.

Podľa neho existuje už jedno také miesto na svete, odkiaľ 2-tis. ľudí čerpá pitnú vodu a zároveň sa tu čistí ich odpadová voda bez použitia energie. "Podľa dôkladných výpočtov IEA by sme boli schopní vzdať sa 70 perc. elektrární po celom svete – taký potenciál tkvie v tomto riešení," dodáva M. Warming. Jeho prednášku o techológiách a ich úlohe v sanitárnych systémoch si môžete pozrieť TU.

Foto: Matthias Buehner

Podobné články