Schüco považuje BIM za kľúčový trend digitalizácie výstavby

19.10.2017, Juraj Púchlo | Správy zo stavebníctva

Architektúru dnes charakterizuje značná individualizácia a odvážne konštrukcie. Zároveň však budovy musia byť energeticky efektívne a spĺňať viaceré štandardy. Firma Schüco sa preto snaží o maximálnu digitalizáciu celého procesu od návrhu až po projektovanie, a to aj pomocou BIM.

Informačný model stavby, resp. informačné modelovanie (Building Information Modeling, BIM), je revolučný a univerzálny spôsob komunikácie pri príprave, v procese výstavby a správe budov. Mnohí k BIM zatiaľ pristupujú skôr skepticky, no podobné to bolo i v začiatkoch sociálnych sietí, ktoré dnes majú miliardy používateľov.

BIM-Schueco-1-X.jpg


Nový dorozumievací jazyk

BIM umožňuje efektívne vytvárať 3D modely, ktoré sú také presné, že zohľadňujú aj okrajové podmienky stavieb. Spoločnosť Schüco napríklad už podporuje obojsmerný prenos dátových záznamov, ktoré umožňujú okrem iného simuláciu modelov v stave akoby už postavená budova.

Modely sú úplné, spoľahlivé a dostupné, k dátam je ľahký prístup a jednoducho sa vymenia či doplnia o ďalšie parametre. Modely sú pre každého, kto ich bude počas celého životného cyklu objektu potrebovať. Podľa tých najpresnejších dokáže obsluha nastaviť CNC zariadenia pri výrobe a spracovaní hliníkových konštrukčných prvkov.

Hlavným prínosom BIM je šetrenie času, investičných a prevádzkových nákladov vo výstavbe a v konečnom dôsledku i v správe budov. O širšie využitie BIM majú preto záujem všetci účastníci stavebného procesu, od architektov, projektantov až po realizačné a stavebné firmy a facility manažment.

Informačné modelovanie však presahuje oblasť stavebníctva. V záujme toho je potrebné diskutovať a dohodnúť isté štandardy tohto nového dorozumievacieho jazyka.

BIM-Schueco-3-X.jpg


BIM témou konferencie v Bratislave

Ako vlani zaznelo na 20. ročníku fóra buildingSmart-Forum v Berlíne, BIM je cesta, ako sa môžu projektovanie a zhotovovanie stavieb meniť, pričom s nimi sa bude meniť aj vývoj odvetvia stavebníctva. Z roka na rok stúpa počet odborníkov, ktorí sa zapájajú do vytvárania otvorených štandardov, potvrdzujú trend a dôležitosť štandardizácie krokov a implementácie regulácií.

Výnimkou nie je ani Slovensko. Už tento štvrtok, 19. októbra, je v Bratislave príležitosť diskutovať o BIM počas tretieho ročníka Národnej BIM konferencie s podtitulom Building Information Modeling – teória verzus prax. Zámerom podujatia je na základe vývoja a trendov používania BIM technológie v stavebníctve v zahraničí poukázať na výhody jej použitia v praxi aj na Slovensku. Partnerom konferencie je Schüco.

BIM-Schueco-4-X.jpg

(Po kliknutí na obrázok sa predloha otvorí v novom okne)


 

Knižnica s 3D objektmi Schüco

BIM je budúcnosť projektovania, realizácie i prevádzky stavieb. Pre stále rastúcu skupinu architektov a projektantov, ktorí s BIM aktívne pracujú, vytvorila spoločnosť Schüco knižnicu s 3D objektmi, ktoré reprezentujú produktové portfólio firmy.

"Knižnice obsahujú rozsiahly a podrobný katalóg detailov. Používateľ zadá len niektoré parametre povedzme okna alebo dverí a všetky ostatné atribúty sa 'natiahnu' zo systému," hovorí Peter Škvaril, vedúci organizačnej zložky spoločnosti na Slovensku.

Knižnice sú určené pre používateľov najrozšírenejších systémov, ako sú AutoCAD, Inventor a Revit. Schüco neustále rozširuje rozsah údajov, pridáva ďalšie moduly a objekty do knižníc na BIMobject Cloud a vylepšuje príslušné softvérové riešenia a rozhrania.

"Verím, že skôr alebo neskôr sa napriek slovenskej realite lacnej projektovej dokumentácie softvérové podporné riešenia, ako je BIM, raz jednoducho presadia. Tak, ako je to bežnou praxou pri tvarovo komplikovanejších transparentných konštrukciách v zahraničí. Trend 'voľných tvarov' (free form) sa totiž čoraz viac uplatňuje aj na Slovensku," dodáva P. Škvaril.

Foto: Schüco

Podobné články